Energiebegrippen

Bekijk hieronder uitleg bij diverse energiebegrippen.

A
Aansluit- en transportovereenkomst (ATO)
Aansluitcapaciteit
Aansluitingenregister
Aardgas

Actietarieven
Additionele capaciteit
Afnemer energie
Algemene leveringsvoorwaarden
APX
Autoriteit Consument & Markt (ACM)

B
Bandbreedte
Bepaalde tijd energiecontract
Bedenktijd
Basislastcapaciteit
Bedrijfstijd

Biogas
Biomassa
Blauwe energie
Brandstofmix - elektriciteit
Brandstofmix - gas

C
Capaciteitstarief
Cashback
Contractbreuk
Contractcapaciteit gas
Contractduur
Contractvrij
Contractwekker

D
Dag- en nachttarief
Dubbele meter
Dubbeltarief
Duurzaam ondernemerschap

E
EAN-code
Elektriciteitsmeter
Eindafrekening
Energiebelasting
Energiecollectief
Energiekosten
Energielabel
Energieleverancier
Energierekening
Energieveiling
Energie vergelijken zakelijk
Enkele meter
Enkeltarief
Exit- en connectiekosten

F
Fossiele brandstoffen
Fuelmix - elektriciteit
Fuelmix - gas

G
Gasmeter
Gas Ontvangst Station (GOS)
Gasunie Transport Services (GTS)
Gecontracteerd vermogen elektra
Gecontracteerd volume
Grijze energie
Groene energie
Groen uit Nederland
Grootverbruiker energie

H

I

ICE ENDEX

J
Jaarafrekening

K
Kilowatt (kW)
Kilowattuur (kW)
Kleinverbruiker energie
Klikprijs
Klimaatakkoord
Kredietwaardigheidscheck

L
Leveranciersmodel
Leveringskosten gas en elektriciteit
Leveringsvergunning

M
Meerdere aansluitadressen
Meetdiensten
Meetinrichting
Meetverantwoordelijke
Meterstanden

N
Nederlandse wind
Netbeheerder
Netbeheerdersmodel
Netto terugleveren
Netwerkkosten

O
Onbepaalde tijd energiecontract
Opslag duurzame energie (ODE)

Opzeggen

Opzegtermijn
Opzegvergoeding
Overheidsheffingen

P
Programmaverantwoordelijkheid

Q

R
Regiotoeslag

S
Salderen
SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie)
Slimme meter
Slimme thermostaat

Smart grids
Spoedaanvraag energie
Stadsverwarming
Stroometiket
Switchgarantie
Switchvenster

T
Tarieven energie zakelijk
Telemetrie meter
Termijnbedrag
Terugleververgoeding
Transportcapaciteit

U

V
Variabele prijs
Vaste prijs
Vastrecht
Verblijfsfunctie
Verlengingstarieven energiecontract
Vermindering energiebelasting (heffingskorting)
Voorschotnota (voorschotbedrag)
Vrije energiemarkt

W
Waarborgsom
Warmtewet
Welkomstkorting
Windenergie
Waterkracht

X

Y

Z
Zonnepanelen
Zonne-energie