Energiebegrippen

Bekijk hieronder uitleg bij diverse energiebegrippen.

A
Aansluit- en transportovereenkomst (ATO)
Aansluitcapaciteit
Aansluitingenregister
Aardgas

Actietarieven
Additionele capaciteit
Afnemer energie
Algemene leveringsvoorwaarden
APX
Autoriteit Consument & Markt (ACM)

B
Bandbreedte
Bedenktijd
Basislastcapaciteit
Bedrijfstijd

Biomassa
Blauwe energie
Brandstofmix - elektriciteit
Brandstofmix - gas

C
Capaciteitstarief
Cashback
Contractbreuk
Contractcapaciteit gas
Contractduur
Contractwekker

D
Dag- en nachttarief
Dubbele meter
Dubbeltarief
Duurzaam ondernemerschap

E
EAN-code
Eindafrekening
Energiebelasting
Energiecollectief
Energiekosten
Enkele meter
Enkeltarief
Exit- en connectiekosten

F
Fossiele brandstoffen
Fuelmix - elektriciteit
Fuelmix - gas

G
Gas Ontvangst Station (GOS)
Gasunie Transport Services (GTS)
Gecontracteerd vermogen elektra
Gecontracteerd volume
Grijze energie
Groene energie

H

I

ICE ENDEX

J
Jaarafrekening

K
Kilowatt (kW)
Kilowattuur (kW)
Klikprijs

L
Leveranciersmodel
Leveringskosten gas en elektriciteit

M
Meerdere aansluitadressen
Meetinrichting
Meetverantwoordelijke

N
Netbeheerder
Netbeheerdersmodel
Netto terugleveren
Netwerkkosten

O
Opslag duurzame energie (ODE)
Opzeggen

Opzegvergoeding

P
Programmaverantwoordelijkheid

Q

R
Regiotoeslag

S
Salderen
SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie)
Slimme meter
Slimme thermostaat

Smart grids
Spoedaanvraag energie
Stroometiket

T
Telemetrie meter
Termijnbedrag
Terugleververgoeding
Transportcapaciteit

U

V
Variabele prijs
Vaste prijs
Vastrecht
Verblijfsfunctie
Verlengingstarieven energiecontract
Vermindering energiebelasting (heffingskorting)
Voorschotnota (voorschotbedrag)
Vrije energiemarkt

W
Welkomstkorting
Windenergie
Waterkracht

X

Y

Z
Zonnepanelen
Zonne-energie