Aansluitingenregister

In het Centraal Aansluitingenregister, het c-AR, staat informatie over alle aansluitingen van gas en elektriciteit in Nederland. Zowel over aansluitingen van huishoudens als bedrijven. De netbeheerder zorgt voor een up-to-date database. De gegevens die onder andere zijn opgenomen in dit register:

-          De naam van degene die het energiecontract heeft afgesloten

-          Het adres van de aansluiting

-          De leverancier van een afnemer

-          De programma-  en meetverantwoordelijke van de aansluiting

In het register is iedere gas- en elektriciteitsaansluiting terug te vinden aan de hand van de EAN-code. Een 18-cijferige code gekoppeld aan het huisadres van de aansluiting. De netbeheerder kan hiermee eenvoudig uitzoeken om welke aansluiting het gaat en welke persoon hier bij hoort. De EAN-code staat op uw jaarafrekening of vindt u op www.eancodeboek.nl.       

Het belang van een aansluitingenregister

Het c-AR bevat veel informatie over alle energie-aansluitingen. Hierdoor vormt het een goede basis waarmee veranderingen eenvoudig bijgehouden kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer iemand verhuist of overstapt van energieleverancier. Energieleveranciers en netbeheerders gebruiken deze informatie vervolgens om alle aansluitingen zo goed mogelijk te beheren. Een groot pluspunt van het c-AR is dat er niet meerdere energieleveranciers tegelijkertijd op één aansluiting mogelijk zijn.      

Aansluitingenregister sinds 2011

Om de vrije energiemarkt te bevorderen, is het c-AR opgericht. Liander was de eerste netbeheerder die volledig gebruik maakte van de aansluitingenregister. Voorheen had iedere netbeheerder en leverancier zijn eigen registratiemethode. Sinds dit verzameld is in één register, verlopen processen zoals overstappen sneller en efficiënter. De beheerder van het aansluitingenregister is Energie Data Services Nederland (EDSN). EDSN is in handen van de regionale netbeheerders.