Groene energie

Groene energie heeft als uitgangspunt dat tijdens het opwekken van energie het milieu niet belast wordt. Natuurlijke energiebronnen, zoals de zon en wind, worden ingezet om energie op te wekken. Ze raken nooit op en mede daarom zijn ze groen, ook wel duurzaam genoemd. Het tweede grote voordeel is dat er geen CO2-uitstoot plaatsvindt bij het opwekken van groene energie. Zodoende is het goed voor het milieu en levert het een positieve bijdrage aan het klimaat.

Groene stroom

Groene energie is synoniem aan duurzame energie. Er is zowel groene stroom als groen gas. De verschillende type groene stroom zijn:

Naast groene energie is er ook blauwe energie. Het is minstens zo duurzaam en wordt opgewekt met zoet en zout water.

Zakelijke energievergelijk bij teruglevering zonne-energie

Wanneer u als ondernemer elektriciteit teruglevert op het energienet, is het handig om met een aantal zaken rekening te houden bij het vergelijken. Ontdek hier hoe u een zakelijke energievergelijking maakt wanneer u zonne-energie teruglevert op het net.

Soms wekt u op jaarbasis meer zonne-energie op dan uw bedrijf verbruikt. In dit geval krijgt u een terugleververgoeding per kWh en M3. Op onze pagina over terugleververgoeding leest u hier meer over en ziet u welk tarief voor de teruglevering alle zakelijke energieleveranciers aanhouden.  

Groen gas

Groen gas is geproduceerd met biomassa. Biomassa is afkomstig van dieren of planten zoals koeienmest en compost. Natuurlijke materialen dus. Daarnaast bestaat er CO2-neutraal gas. Na verbranding van aardgas worden bomen aangeplant om de CO2-uitstoot te compenseren. Bomen hebben de goede eigenschap dat ze CO2 absorberen. Een andere benaming voor CO2-neutraal gas is klimaatgecompenseerd gas.

Grijze energie

Groene energie is het alternatief voor grijze energie. Grijze energie betekent dat het niet duurzaam is. Het milieu wordt belast door CO2-uitstoot en er worden fossiele brandstoffen gebruikt die uiteindelijk opraken. Denk aan steenkolen, aardolie en aardgas. Het grootste gedeelte van alle opgewekte energie gebeurt nog steeds met fossiele brandstoffen. Hier moet verandering in komen. De overheid heeft als doel gesteld dat van de totale energieproductie in 2020 14% afkomstig moet zijn van duurzame energiebronnen. In 2050 moet zelfs de volledige energieproductie duurzaam zijn.