Aardgas

Aardgas is een fossiele brandstof, net als steenkool en aardolie. Het is honderd miljoen jaar geleden ontstaan uit restanten van planten en dieren. Aardgas is een samenstelling van verschillende stoffen, waarvan het grootste gedeelte methaan is. De verhoudingen kunnen echter verschillen per regio waar aardgas in de grond zit. Aardgas zit in de grond, bijvoorbeeld in Groningen bij Slochteren. Doordat Nederland zelf grote aardgasvelden heeft, zijn wij voor gas niet afhankelijk van het buitenland.    

Aardgas en het gebruik

Aardgas heeft verschillende doeleinden. Huizen worden met aardgas verwarmd en we koken er mee, tenzij u in een gebied woont waar sprake is van stadsverwarming. Het dient als brandstof voor auto’s. Het grootste deel van aardgas wordt echter gebruikt door energiecentrales om stroom op te wekken. Dit is niet-duurzame, grijze stroom aangezien aardgas ooit een keer opraakt als energiebron.

Hoe komen we aan aardgas?

Aardgas zit drie tot vier kilometer in de grond, bijvoorbeeld in Groningen. Een boortoren plaatst, op de plek waar het gas in de grond zit, een lange buis in de grond. Vervolgens stijgt de aardgas via die buis, gas wil namelijk altijd omhoog. Dit wordt opgevangen en schoongemaakt van zand, water en andere schadelijke stoffen. Vervolgens wordt het met pijpleidingen afgeleverd bij de eindgebruiker. Aardgas is geurloos dus wordt een kenmerkende geur toegevoegd. Een mogelijke gaslek wordt hiermee snel ontdekt.     

Is aardgas duurzaam?

Aardgas is een fossiele brandstof wat inhoudt dat de bron niet onuitputtelijk is en een keer opraakt. Dit zorgt dat aardgas niet duurzaam is. Tevens komt er CO2 vrij bij het opwekken van stroom met aardgas. Een alternatief is groen gas, gewonnen uit biomassa zoals mest, afval en slib. Deze energiebronnen raken nooit op en zijn daarom duurzaam. Helaas is het totale productieaandeel van groen gas nog niet voldoende om aardgas te vervangen.