Groene energie

Groene energie staat voor gas en stroom die op een duurzame manier is opgewekt. Met oog voor een gezond klimaat. Ook wel groene stroom en groene gas genoemd. Het tegenovergestelde van groene energie is grijze energie.  

Groene stroom

Groene stroom wordt op verschillende manieren opgewekt. Met wind, zon, waterkracht of biomassa. Deze energiebronnen zijn onuitputtelijk omdat ze nooit opraken. De wind blijft namelijk waaien en de zon blijft schijnen. Ook komt bij het opwekken van groene energie geen CO2 vrij waardoor het milieu niet aangetast wordt. Dit zorgt ervoor dat groene stroom duurzaam is.

U wilt zelf groene stroom opwekken?

Groene stroom kunt u zelf opwekken met behulp van zonnepanelen die u bijvoorbeeld op het dak plaatst. Of, als u groter denkt, met een eigen windmolen. Daarmee draagt u bij aan een duurzame wereld én verlaagt u de energierekening. De zelf opgewekte energie gebruikt u voor uw eigen huishouden of bedrijf. Bij een overschot aan productie is teruglevering op het energienet mogelijk. Iedere kWh elektriciteit die u terug levert, wordt met een bepaald bedrag in mindering gebracht op de energierekening. Raadpleeg hierover uw energieleverancier als u hier interesse in hebt.   

Groen gas

Net als stroom kan gas ook duurzaam opgewekt worden. Dan is er sprake van groen gas. Die ontstaat bij de vergisting of vergassing van biomassa, zoals mest en afval. Tot nu toe is de totale productie in Nederland van groen gas laag. Daarom bestaat groen gas voornamelijk uit CO2-neutraal gas, of klimaat gecompenseerd gas. De CO2-uitstoot die ontstaat tijdens het gebruik van gas (zoals autorijden) wordt gecompenseerd. De productie van aardgas vindt dus nog steeds plaats, maar de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd.  Een voorbeeld van compenseren is het aanplanten van bomen. Die nemen namelijk weer de vrijgekomen CO2 op.

Groene energiecontracten

U kunt energiecontracten afsluiten met 100% groene stroom. Verschillende energieleveranciers bieden bijvoorbeeld een product aan die volledig is opgewekt met Hollandse wind. Ook Minder.nl biedt in de zakelijke energievergelijker contracten met groene stroom aan. Naast windenergie is zonne-energie in Nederland bezig met een opmars. Op meerdere locatie in Nederland zijn projecten aan de gang waarbij grote hoeveelheden zonnecellen bij elkaar worden geplaatst. Zoals op Ameland waar bewoners de ambitie hebben om een CO2-neutraal eiland te worden. Energiecontracten met uitsluitend groene gas zijn nog niet mogelijk.

Groencertificaten - Garanties van Oorsprong (GvO’s)

Groencertificaten, ook wel Garanties van Oorsprong (GVO’s) verzekert u er van dat groene stroom daadwerkelijk duurzaam is. Voor het opwekken van groene stroom zijn eisen opgesteld. Door hier aan te voldoen, krijgt de producent groencertificaten. Certiq is de organisatie die hier op toeziet.

Helaas kan er ook sprake zijn van sjoemelstroom door de handel in Garanties van Oorsprong (GvO’s). Vanwege een enorme productie aan duurzame stroom door waterkrachtcentrales in Scandinavië is daar een overschot aan certificaten. In Nederland juist een tekort. Nederlandse energieleveranciers kochten de GvO’s over en verkochten vervolgens grijze stroom onder de noemer ‘groene stroom’. De productie van groene stroom wordt hiermee dus niet gestimuleerd.