Energie uit waterkracht

Waterkracht is een vorm van duurzame energie. Met de natuurlijke kracht van stromend water wordt energie opgewekt. Hiervoor is voldoende hoogteverschil nodig. Dit ontbreekt in Nederland. Daarom speelt waterkracht in Nederland nauwelijks een rol bij het opwekken van duurzame energie. Er zijn in totaal vier waterkrachtcentrales in Nederland.

Hoe wordt energie opgewekt uit waterkracht?

De kracht die ontstaat door de stroomsnelheid van vallend water, drijft een waterturbine aan. De turbine ziet eruit als de schroef van een schip en zit onder water. Wanneer die draait, werkt het als een generator en wordt stroom opgewekt.

Waterkracht en duurzaamheid

Tijdens energie opwekken met waterkracht is er geen sprake van CO2-uitstoot. Ook is de bron onuitputtelijk, water raakt nooit op. Er zitten echter ook nadelen verbonden aan waterkracht. Door stuwdammen te bouwen, worden mogelijk lokale ecosystemen en natuurgebieden aangetast. Vissen kunnen er door sterven doordat ze in de waterturbines terecht komen.

Waterkracht op het stroometiket

Op het stroometiket ziet u in een oogopslag in hoeverre een energieleverancier energie opwekt met waterkracht. Het stroometiket is verplicht voor leveranciers zodat duidelijk is welke energiebronnen zij gebruiken. Ook in de energievergelijker  van Minder.nl wordt bij 'details' het stroometiket van iedere leverancier weergegeven.