Stroometiket 

Op een stroometiket staat duidelijk aangegeven uit welke energiebronnen een energieleverancier zijn gas en elektriciteit haalt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen duurzame en niet-duurzame energie. Oftewel, groene energie en grijze energie.

Sinds 2005 zijn energieleveranciers bij wet verplicht om het stroometiket te vermelden. Met het stroometiket ziet u in een oogopslag in hoeverre een leverancier duurzame energie aanbiedt. Daarnaast wordt weergegeven hoeveel CO2-uitstoot in kWh plaatsvindt bij het opwekken van energie. Ook hoeveel kernafval per kWh er geproduceerd wordt. Het stroometiket voor de zakelijke markt kan verschillen van het etiket voor de consumentenmarkt.

Groene energie

Energiebronnen die gebruikt worden voor groene energie zijn wind, zon, waterkracht en biomassa. Dit is duurzame energie.

Grijze energie 

Energiebronnen die gebruikt worden voor grijze energie zijn steenkolen, aardgas en kernenergie. Dit is niet-duurzame energie.  

ACM controleert het stroometiket 

De Autoriteit Consument en Markt is de organisatie die toezicht houdt op het stroometiket. Dit gebeurt aan de hand van de Garantie van Oorsprong (GvO). Groencertificaten die u ervan verzekeren dat groene energie daadwerkelijk groen is. Het stroometiket wordt bij iedere leverancier op dezelfde manier opgesteld, zodat het eenvoudig is om te vergelijken. Het stroometiket is gebaseerd op de geleverde energie in het jaar daarvoor.    

Waar vindt u het stroometiket? 

Wanneer u op Minder.nl een zakelijke energievergelijking doet, vindt u onderaan bij ‘details’ het stroometiket. Ook krijgt u ieder jaar in mei het stroometiket opgestuurd van de energieleverancier zelf. Een andere mogelijkheid is om het stroometiket op te zoeken op de website van de leverancier.

Stroometiket | Minder.nl