Energieverbruik kantoor aan huis

Veel ZZP’ers of kleine bedrijven hebben een kantoor aan huis. Dit scheelt een hoop reiskosten, huur en ook wat betreft uw energierekening bespaart u op de kosten. Minder.nl denkt graag met u mee. Wij leggen u hier uit wanneer u kunt kiezen voor een MKB/ZZP-contract en wanneer een grootzakelijk energiecontract voordeliger is. Daarnaast geven we inzicht in de mogelijkheden om  energiekosten af te trekken van de belasting.

Energie vergelijken MKB/ZZP

Hoeveel verbruikt u?

Als ZZP’er of klein bedrijf met een beperkt aantal medewerkers, zijn de energiekosten vaak niet al te hoog. Wat huishoudelijke apparatuur, als een koffiezetapparaat en een vaatwasser en natuurlijk computers en printers. Echter, sommige kleinere bedrijven verbruiken meer energie, omdat er veel gebruik wordt gemaakt van apparaten en machines. Denk aan een kleine drukkerij aan huis of de werkplaats van een meubelmaker. Maar wanneer bent u geen kleinverbruiker meer? De richtlijnen hieronder zijn een goede inschatting:

  •          Tot 10.000 kWh en 5.000 m3 - kleinverbruiker (bijv.: bureau met laptop)
  •          Boven de 10.000 kWh en 5.000 m3 - grootverbruiker   (bijv.: kantoor met grote printers, servers etc.)

 

ZZP altijd 14 dagen bedenktijd

Als ZZP'er heeft u nu net zulke goede bescherming bij uw energiecontract als iedereen met een consumenten energiecontract.

  • Altijd 14 dagen bedenktijd
  • De leverancier mag een maximaal bedrag aan opzegvergoeding vragen bij vroegtijdig overstappen

U heeft dus 14 dagen bedenktijd nadat u het zakelijk energiecontract van de energieleverancier hebt ontvangen. In die 14 dagen mag u kosteloos terugkomen op uw besluit. Ook zijn er nu grenzen gesteld aan de boetes die energieleveranciers mogen opleggen als u ver voor de einddatum van uw energiecontract overstapt naar een andere energieleverancier. Loopt uw contract bijvoorbeeld nog een jaar en wordt u toch klant bij een andere energieleverancier, dan betaalt u maximaal 100 euro voor de opzegvergoeding (voor gas en stroom worden de opzegboetes apart berekend). Voorheen was dit een percentage van het bedrag dat u nog verschuldigd bent aan de energieleverancier. 

Enige voorwaarde voor deze bescherming is dat uw leveringsadres in het Kadaster geregistreerd staat als woonfunctie. Bij de meeste ZZP'ers zal dit zo zijn.           

Fiscale aspecten energiecontract

Als u een kantoor aan huis heeft, zijn er aantrekkelijke fiscale voordelen voor uw energiecontract. Maar wanneer ziet de belasting uw werkruimte als een zelfstandig kantoor? Er zijn een aantal punten waar de ruimte aan moet voldoen, te weten:

  •          De ruimte moet een eigen ingang hebben.
  •          Het kantoor aan huis moet eigen sanitaire voorzieningen hebben.

Een bureau in de woonkamer of een werkplek op zolder worden door de belastingdienst dus niet gezien als zelfstandige kantoorruimten.

 

BTW

Niet alle BTW over de energiekosten kan worden afgetrokken. Het gaat om het deel van de energienota dat het gevolg is van zakelijk verbruik. Met de oppervlaktemethode wordt berekend welk deel van de BTW u kunt aftrekken. Om deze meting uit te kunnen voeren, heeft u de volgende gegevens nodig:

  •          De totale energiekosten.
  •          Vloeroppervlak van de werkruimte in vierkante meters.
  •          Vloeroppervlak van de woning in vierkante meters.

Vervolgens wordt de volgende formule toegepast:

vloeroppervlak werkruimte / vloeroppervlak woning * totale energiekosten.

Voorbeeld oppervlaktemethode:

De vloeroppervlakte van de werkruimte is 20 vierkante meter. De totale woning is 100 vierkante meter. De totale energiekosten waren € 1000,-. Als de formule ingevuld wordt, ziet die er als volgt uit: 20 / 100 * € 1000,- = € 200,-. De BTW die u over deze € 200 hebt betaald, is als volgt te berekenen: 200 * 0,21. Dit is een bedrag van € 42,-. Dit bedrag kunt u aftrekken van de BTW-aangifte.

 

Fiscale winst

Ook over de fiscale winst kunt u energiekosten aftrekken. Apparaten en machines met hoog energieverbruik komen hiervoor in aanmerking. Om gebruik te maken van deze regeling moeten de apparaten en machines wel op de ondernemingsbalans staan.

Om deze aftrek van de fiscale winst uit te rekenen, wordt gebruik gemaakt van de volkgende formule:

aantal watt van apparaat * aantal uur dat apparaat aan staat per dag * aantal dagen dat apparaat aan staat) / 1000 * tarief dat u per kilowattuur betaald

Rekenvoorbeeld

Een laptop heeft een vermogen van 65 watt. Gemiddeld staat deze zo’n 8 uur per dag, 5 dagen in de week aan. In totaal neemt u zo’n 4 weken vakantie. De formule is dan als volgt: (65*8*250)/1000*0,21 = €27,30. Een laptop kost dus aan energie €27,30. Dit is af te trekken van de fiscale winst, als de laptop op de ondernemingsbalans staat.