Waarvoor  is de Autoriteit Consument en Markt (ACM)?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de onafhankelijke toezichthouder van de energiemarkt en houdt zowel de energieleveranciers als de netbeheerders in de gaten. Sinds 2004 is de markt geliberaliseerd waardoor iedereen vrij is om gas en elektriciteit af te nemen van een leverancier naar keuze. De ACM beschermt de belangen van consumenten en bedrijven en zorgt voor het in stand houden van de liberale energiemarkt.

DE ACM houdt toezicht op:

  • Netbeheerders
  • Regelgeving in de energiemarkt
  • Energieleveranciers
  • Vergelijkingssites

Netbeheerders

ACM stelt onder andere maximale tarieven vast die netbeheerders morgen berekenen voor het gebruik van het elektriciteits- en gasnetwerk. Zodoende maken alle energieleveranciers voor dezelfde prijs gebruik van het net die zij weer doorberekenen aan de consument. Dit is volgens het principe van het leveranciersmodel die van toepassing is op kleinzakelijke klanten.

Voor grootzakelijke klanten geldt het netbeheerdersmodel. De kosten voor regionaal beheer krijgt u direct gefactureerd van de netbeheerder. De kosten voor het landelijk beheer factureert uw energieleverancier namens GTS voor gas of TenneT voor elektriciteit.

ACM & regelgeving in de energiemarkt

ACM stelt energiecodes op die samen de regelgeving voor de energiemarkt vormen. Afspraken tussen netbeheerders en gebruikers van het gas- en elektriciteitsnetwerk (zoals energieleveranciers) moeten hieraan voldoen. Op de website van de ACM staan de codes energie uitgelegd.

ACM & energieleveranciers

ACM verstrekt vergunningen aan leveranciers van gas en elektriciteit voor consumenten. Een vergunning wordt toegekend aan betrouwbare leveranciers die redelijke prijzen hanteren tegen goede voorwaarden. Niet alleen vooraf maar ook tijdens de werkzaamheden van de energieleverancier controleert ACM de betrouwbaarheid. Denk aan de bescherming van privégegevens van klanten en het verstrekken van eerlijke informatie.           

ACM & vergelijkingssites

Regelmatig toetst ACM websites die tarieven en voorwaarden van energiecontracten vergelijken aan de hand van vijf criteria: informatievoorziening, correctheid, onafhankelijkheid, keuzemogelijkheid en duurzaamheid. 

De taken van de ACM

ACM controleert de tarieven die energieleveranciers berekenen, maar controleert niet de energierekening van particulieren en bedrijven. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw eigen energieleverancier. Ook bemiddelt ACM niet bij klachten over een energieleverancier. Wel is het mogelijk om, nadat u eerst officieel aan de leverancier zelf uw probleem heeft gemeld, een klacht in te dienen bij Consuwijzer . Het overheidsloket voor consumenten van ACM. Zij adviseren u bij het oplossen van uw probleem.  

 

« terug naar de energiebegrippen