Grijze energie

Energie die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen en waarbij het milieu belast wordt, is grijze energie. Dit geldt zowel voor gas als stroom. Een andere benaming is niet-duurzame energie. Onder fossiele brandstoffen vallen steenkool, aardolie en aardgas. Maar ook kernenergie is grijze energie. De tegenhanger van grijze energie is groene energie.   

Waarom is grijze energie milieubelastend?

Bij de productie van grijze energie wordt het milieu belast doordat de energiebronnen uiteindelijk opraken. Ze zijn niet onuitputtelijk. Daarom zijn alternatieve energiebronnen noodzakelijk, die  gebruikt worden voor groene energie. Een tweede reden is doordat er CO2 vrijkomt bij de productie van grijze energie. CO2-uitstoot zorgt ervoor dat de aarde opwarmt met nadelige gevolgen. Kernenergie is slecht voor het milieu omdat er radioactief kernafval geproduceerd wordt. CO2-uitstoot vindt hier veel minder plaats.

Er zijn gradaties in hoeverre het opwekken van grijze energie belastend is voor het milieu. Stroom dat wordt opgewekt met steenkolen zorgt voor meer CO2-uitstoot en is daardoor meer belastend dan stroom opgewekt uit aardgas en kernenergie.  

Energiecontract met grijze of groene energie?

Als u duurzaamheid belangrijk vindt, kunt u kiezen voor een energiecontract met groene stroom. In de vergelijker van Minder.nl is het mogelijk hierop te selecteren. In het stroometiket ziet u direct met welke bronnen de energie is opgewekt die wordt aangeboden in het contract. Of energie nou groen of grijs is geproduceerd: het komt allemaal op hetzelfde energienet terecht. Wanneer u voor een groen energiecontract kiest, stimuleert u de productie van duurzame energie.  

Is groene energie duurder dan grijze energie?

Over het algemeen zijn de tarieven van grijze en groene energie gelijk. Voorheen kregen mensen die duurzame energie afnamen subsidie vanuit de overheid. Dit is veranderd. Degene die duurzame energie produceert wordt juist beloond en daarmee worden de energietarieven laag gehouden.