Fossiele brandstoffen

Het overgrote deel van de energie die wij in Nederland gebruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen. Miljoenen jaren geleden zijn deze ontstaan uit resten van planten en dieren en opgeslagen in de grond. De fossiele brandstoffen worden uit de grond gehaald en vervolgens omgezet voor gebruik. Steenkool, aardolie en aardgas zijn voorbeelden van fossiele brandstoffen.  

Fossiele brandstoffen en duurzaamheid

Fossiele brandstoffen zijn geen onuitputtelijke energiebronnen, ze raken een keer op. Daarnaast komt bij het verbranden van fossiele brandstoffen CO2 vrij. CO2-uitstoot heeft een nadelig effect op het klimaat, het zorgt ervoor dat de aarde opwarmt. Deze twee factoren maken dat fossiele brandstoffen geen duurzame bronnen zijn. Niet-duurzame bronnen worden ook wel grijze energie genoemd.

Alternatief voor grijze energie

Een alternatief voor grijze energie is groene energie: groen gas en groene elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. De wind, de zon, biomassa en water zijn goede vervangers voor grijs opgewekte energie. Deze bronnen zijn wel onuitputtelijk en bij het opwekken van energie komt geen CO2 vrij. Er zijn speciale energiecontracten met groene stroom en gas.

Minder.nl en duurzame energiecontracten

In de energievergelijker van Minder.nl kunt u eenvoudig aangeven dat u een groen energiecontract wilt afsluiten. U krijgt dan direct het aanbod te zien met de best passende duurzame energiecontracten.