Wat is windenergie?

Windenergie is energie opgewekt door de wind. Het zorgt voor groene stroom, een vorm van duurzame energie. Bij het opwekken van windenergie is er namelijk geen productie van broeikasgassen (waaronder CO2). Het milieu wordt hiermee niet aangetast. Dit geldt voor twintig jaar lang aangezien de levensduur van een windmolen twintig jaar is. Ook is de bron onuitputtelijk, want wind zal altijd blijven bestaan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld steenkolen die gebruikt worden voor het opwekken van (grijze) energie.  

Windenergie opwekken: hoe werkt dat?

Wind zorgt voor beweging waardoor de wieken van de windmolen draaien. Een generator zet de draaibewegingen om in stroom. Windkracht twee is al voldoende om de windmolen te laten werken. Vervolgens wordt de opgewekte stroom op het energienet geplaatst en gaat het richting de eindgebruiker. De groene stroom wordt op het energienet gemengd met grijze stroom. Iedereen krijgt dus thuis dezelfde stroom. Wat is dan het voordeel van kiezen voor een groen energiecontract? U stimuleert de productie van duurzame energie en daarmee draagt u bij aan een duurzame wereld.   

Contracten met windenergie

Sommige energieleveranciers investeren in windenergie en bieden contracten aan met 100% Nederlandse windenergie. Deze energie is volledig opgewekt door windmolens in Nederland. Zo is er Eneco Hollandse Wind: duurzame energie uit Hollandse windparken. Maar ook Greenchoice en Pure Energie bieden contracten met Nederlandse windenergie aan.

Op Minder.nl kunt u in de zakelijke energievergelijker eenvoudig selecteren op de duurzaamheid van de energiecontracten. Onderaan bij details over het energiecontract, ziet u aan het stroometiket uit welke energiebronnen de stroom afkomstig is. In het stroometiket wordt aangegeven in hoeverre de energie is opgewekt door wind, waterkracht en/of biomassa.

Kost windenergie meer of minder dan grijze energie?

Enkel kijkend naar het productieproces van windenergie liggen de kosten vaak hoger dan bij de productie van grijze stroom. Gemiddeld kost de productie vijf tot zeven eurocent per kWh voor windenergie en drie tot vier eurocent per kWh voor energie opgewekt met bijvoorbeeld kolencentrales. Consumenten merken niks van het prijsverschil, omdat de overheid subsidies verstrekt voor de productie van windenergie. Overigens komen die subsidies voort uit de energiebelasting Opslag Duurzame Energie. Vanwege de investeringen in de productie van windenergie is de verwachting dat de prijzen dalen.

Kan overtollige windenergie opgeslagen worden?

Op een winderige dag in oktober piekt de productie van windenergie terwijl op een rustige zomerdag de productie stil ligt. Hoe mooi zou het zijn als het overschot aan energie opgeslagen wordt om tevoorschijn te halen wanneer hier behoefte aan is? Dit legt meteen de vinger op de zere plek. Opslag van energie is nog niet in grote mate mogelijk. Als er niet genoeg duurzame stroom geproduceerd wordt, springen de gas- en kolencentrales bij. Aangezien opslag van duurzame energie belangrijk is voor de toekomst, wordt hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen.

Windmolenparken in Nederland

Nederland heeft als doel gesteld dat de totale productie van energie in 2020 voor 14% duurzaam moet zijn. Daarom investeert de overheid onder andere in windmolenparken. Windmolenparken kunnen zowel aan land als in zee geplaatst worden. De overheid wijst plekken in de Noordzee aan waar windmolenparken komen. Op dit moment zijn er twee in aanbouw ten Noorden van de Waddeneilanden en is een begin gemaakt aan een windmolenpark bij de Zeeuwse kust.