Energie uit biomassa

Biomassa is een natuurlijke energiebron voor gas en elektriciteit. Het zorgt voor duurzame energie. Energie uit biomassa ontstaat door het verbranden, vergassen en vergisten van natuurlijke materialen. Een andere naam voor energie afkomstig van biomassa is bio-energie.

De bronnen van biomassa

Bronnen van biomassa zijn onder andere hout, koeienmest, compost en plantaardige olie. Het zijn natuurlijke bronnen die ook weer worden afgebroken door de natuur. Door deze materialen te verbranden, vergassen en vergisten ontstaat er warmte. Deze warmte wordt gebruikt om bedrijven en huishoudens te verwarmen. Het grootste gedeelte wordt echter omgezet naar naar elektriciteit.

Biomassa en duurzaamheid

Biomassa valt onder duurzame energie, omdat het een bron is die nooit op raakt. Hij is onuitputtelijk. Daarnaast is biomassa klimaatneutraal. Er komt wel CO2 vrij, maar de hoeveelheid CO2 neemt niet toe in de atmosfeer. Dit komt doordat planten eerst CO2 uit de lucht opnemen en deze vervolgens vrij laten als ze dood gaan. Het vormt daarmee een natuurlijke cyclus.    

Er zijn ook tegenstanders van biomassa. Want in hoeverre is palmolie een duurzame energiebron als daarvoor tropisch regenwoud gekapt wordt? Hoe duurzaam is verbranden van rioolslib als er zware metalen in de natuur terecht komen? Aangezien er verschillende soorten biomassa zijn, is de vraag welke vormen wel duurzaam zijn en welke niet.

Biomassa in het stroometiket

In het stroometiket is terug te vinden in hoeverre een leverancier energie levert afkomstig van biomassa. Energieleveranciers zijn namelijk verplicht om te vermelden uit welke bronnen zij gas en stroom halen. Zo ziet u eenvoudig of een leverancier duurzaam is of niet. Ook Minder.nl toont het stroometiket van iedere energieleverancier bij 'details' in de zakelijke energievergelijker.