EAN-code

De EAN-code is het Europese Artikel Nummer van uw aansluiting op het elektriciteits- en/of gasnet. De EAN-code is een uniek getal van 18 cijfers. Elke aansluiting heeft zijn eigen EAN-code. Uw netbeheerder heeft de EAN-code uitgegeven en geregistreerd, zodat precies duidelijk is wie welke aansluitingen heeft.

Hoe weet ik wat mijn EAN-code is?

Uw EAN-code kunt u op verschillende manieren achterhalen:

  • Via uw netbeheerder. Hij verstrekt aan u de EAN-code en noteert deze ook in het aansluitingsregister.
  • Op uw jaarrekening staat de EAN-code weergegeven. Soms wordt voor zowel stroom als gas een aparte EAN-code gegeven.  
  • Via de website www.eancodeboek.nl

« terug naar de energiebegrippen