SDE+ subsidie: Stimulering Duurzame Energieproductie

Met de SDE+ stimuleert de overheid het bedrijfsleven om bij te dragen aan de productie vand duurzame energie en de vermindering van CO2-uitstoot. De SDE+ is speciaal bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen. Deze subsidie maakt het voor ondernemend Nederland aantrekkelijk om te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen en daarmee duurzame energie op te wekken. Zonder de SDE+ ligt de kostprijs voor grijze energie namelijk lager dan voor groene energie. Bedrijven voelen daardoor minder de prikkel om te investeren in duurzame energie. De SDE+ heft het verschil in kostprijs tussen groene en grijze energie op. Daarmee wordt de productie van duurzame energie gestimuleerd.

Duurzame energie kan met verschillende hernieuwbare energietechnieken opgewekt worden. Die zijn onderverdeeld in onderstaande categorieën. Voor iedere categorie kan de SDE+ aangevraagd worden:

Hoe gaat de SDE+ subsidie in zijn werking?

Voor iedere kilowattuur (kWh) die u als bedrijf duurzaam opwekt, ontvangt u een subsidiebedrag. De overheid stelt hier wel een maximaal bedrag voor vast: het maximum basisbedrag. Voor 2017 was dit bijvoorbeeld €0,13 per/kWh. Overigens kan het maximum basisbedrag verschillen per hernieuwbare energietechniek waarmee de stroom wordt opgewekt. De SDE+ kunt u in 2021 waarschijnlijk op 1 moment in het jaar aanvragen. Het is nog niet bekend wanneer dit precies kan, maar de verwachtig is in september. Voor de aanvraagrondes stelt de overheid een totaal bedrag vast dat beschikbaar is voor de SDE+. Ook deze is nog niet bekend voor 2021. De aanvraagprocedure verloopt via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).       

Wat is de hoogte van het SDE+ subsidiebedrag?

De hoogte van het subsidiebedrag per kWh en het totale bedrag dat wordt toegekend, is afhankelijk van drie factoren:

  1. De kostprijs voor het opwekken van grijze energie
  2. Het moment in de aanvraagronde waarop de subsidie aangevraagd wordt
  3. De hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag

De kostprijs voor het opwekken van grijze energie
De kostprijs voor het opwekken van grijze energie ligt vaak lager dan de kostprijs voor groene energie. De SDE+ subsidieert het verschil tussen deze twee kosten zodat het voor bedrijven aantrekkelijk is om in duurzame energie te investeren. Voor het berekenen van het subsidiebedrag gebruikt de overheid de kostprijs van groene energie (met als voorbeeld maximum basisbedrag van €0,13 per/kWh). Dit wordt verrekend met de kostprijs van grijze energie. Hieronder ziet u een rekenvoorbeeld:

Kostprijs groene energie €0,13
Kostprijs grijze energie €0,06 -
Verschil maximum basisbedrag en kostprijs €0,07

 

Zoals u ziet is in bovenstaand voorbeeld het verschil tussen de kostprijs van groene energie en de kostprijs van grijze energie 7 eurocent. Daarmee is het subsidiebedrag ook 7 eurocent per opgewekte kWh. De kostprijs voor het opwekken van grijze energie kan overigens variëren. Daalt de kostprijs, dan ontvangt u meer subsidie per opgewekte kWh. Stijgt de kostprijs dan ontvangt u juist minder subsidie per kWh.   

Basis energieprijs

Voor het berekenen van de SDE+ heeft de overheid een ondergrens gesteld aan de kostprijs van grijze energie: de basis energieprijs. Als de werkelijke kostprijs onder de basis energieprijs komt, wordt dit niet verder verrekend met het subsidiebedrag per kWh. Het subsidiebedrag neemt dus niet meer toe. In de grafiek ziet u nog een keer duidelijk hoe het subsidiebedrag per kWh tot stand komt:

SDE+ stimulering duurzame energie - Minder.nl: de zakelijke energievergelijker


Het moment in de aanvraagronde waarop de subsidie aangevraagd wordt

De aanvraagronde kent meerdere fases. Per fase wordt een maximum fasebedrag toegekend. Voor de laatste fase is het totale budget voor de subsidie het hoogst waardoor u meer kunt aanvragen. Kortom: hoe later u de aanvraag indient, hoe hoger het totale bedrag waarvoor u de subsidie kunt aanvragen. Wel met het risico dat het totale SDE+ budget al toegewezen is en u dus geen subsidie ontvangt.

De hoogte van het aangevraagde bedrag

Hoe lager het aangevraagde subsidiebedrag, hoe groter de kans dat de overheid de subsidie toewijst.

Duur van de SDE+

Krijgt u de SDE+ toegewezen, dan ontvangt u deze voor meerdere jaren. Afhankelijk van op welke manier u energie opwekt. Houd er wel rekening mee dat de overheid ieder jaar opnieuw de hoogte van het subsidiebedrag vast stelt. Die is afhankelijk van de kostprijs van grijze energie. Het subsidiebedrag kan dus jaarlijks verschillen.

Voorschotbedrag SDE+

Maandelijks keert de RVO een voorschotbedrag uit. Die ligt op ongeveer 80% van de opgewekte stroom waarvoor u subsidie aanvraagt. Na het kalenderjaar kijkt de overheid of u teveel of te weinig subsidie heeft ontvangen. Bij te weinig subsidie wordt dit bedrag in een keer overgemaakt. Bij teveel subsidie wordt dit verrekend met toekomstige voorschotten

Voor uitgebreide informatie over de subsidieregeling SDE+ kunt u de website van de RVO bezoeken.
Bekijk ook een video met uitleg over de SDE+ op de website van de RVO.

Energie vergelijken MKB Energie vergelijken grootzakelijk