Energiebelasting

Energiebelasting is een heffingen die u betaalt over iedere kWh of m3 gas die u verbruikt. Ongeveer een derde van de tarieven voor gas en elektriciteit wordt gevormd door de energiebelasting. Over de netbeheerderskosten, de verbruikstarieven én de energiebelasting betaalt u vervolgens 21% btw.

 

Hoogte van de energiebelasting

De hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Uw energieverbruik bepaalt welk belastingtarief u betaalt. Op uw jaarrekening en op de website van de belastingdienst staan de belastingtarieven die horen bij het juiste energieverbruik. Minder.nl heeft een overzicht gemaakt van de tarieven voor de energiebelasting 2024.

 

Verminderde energiebelasting

Een deel van het energieverbruik wordt gezien als een basisbehoefte en daarom geeft de overheid jaarlijks per elektriciteitsaansluiting een bepaald bedrag terug. Dit is de vermindering energiebelasting, voorheen de heffingskorting, en de hoogte van het bedrag wordt ieder jaar vastgesteld. Een voorwaarde voor de vermindering energiebelasting is dat het om een locatie gaat met een verblijfsfunctie. Objecten zonder een verblijfsfunctie krijgen geen vermindering energiebelasting.   

 

Belasting bij teruglevering?

Als u zelf energie opwekt en teruglevert aan het net betaalt u alleen belasting over het netto energieverbruik, btw, netbeheerderskosten en leveringstarief. Het netto energieverbruik is het verschil tussen het gebruikte stroom en de teruggeleverde stroom. 

 

Waarom energiebelasting?

De energiebelasting is in het leven geroepen om lager energieverbruik financieel te stimuleren. Hiermee hoopt de overheid dat mensen bewuster met energie omgaan. De energiebelasting betaalt u aan uw energieleverancier die het vervolgens weer betaalt aan de belastingdienst. De opbrengsten van de energiebelasting worden deels ingezet om duurzame energiebronnen te stimuleren.    

 

Verlaagd energiebelastingtarief

Een verlaagd energiebelastingtarief is mogelijk voor lokaal duurzaam opgewekte energie. Leden van coöperaties en vereniging van eigenaren die groene stroom opwekken, betalen zodoende een lager tarief voor stroom. De coöperatie en vereniging hebben hiervoor een aanwijzing van de belastingdienst nodig, aan te vragen via de website van de belastingdienst.

 

 

« terug naar de energiebegrippen