Verblijfsfunctie

Van een verblijfsfunctie is sprake als het een woning of een bedrijf betreft. Het gaat letterlijk om een pand waarin mensen kunnen verblijven. Een aansluiting zonder verblijfsfunctie betreft bijvoorbeeld een onbemand toilet, garagebox, volkstuin of aanlegsteiger. Zie voor een volledig overzicht de tabellen hieronder.  

Heffingskorting voor verblijfsfunctie 

Of een elektriciteitsaansluiting wel of geen verblijfsfunctie heeft, is van invloed op de heffingskorting (vermindering energiebelasting). Alleen aansluitingen met een verblijfsfunctie komen hiervoor in aanmerking. De overheid geeft elke elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie heffingskorting. Dit is een korting op de heffing voor energiebelasting.

Iedere elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie krijgt een vast bedrag aan heffingskorting. Het bedrag wordt ingehouden van de totale energiebelasting die uw bedrijf betaalt. De heffingskorting geldt voor 365 dagen. Wordt uw jaarafrekening berekend over meer of minder dan 365 dagen, dan zal de heffingskorting ook over een evenredig aantal dagen berekend worden.   

 

Bent u benieuwd of uw aansluiting een verblijfsfunctie heeft?
Bel ons op 020 - 29 00 900 en onze zakelijke energiespecialisten zoeken het voor u uit. 

 

Waarom heffingskorting

De overheid berekent een heffingskorting, omdat energie gezien wordt als een basisbehoefte. Over een gedeelte van de stroom en gas betaalt u daarom geen belasting. Jaarlijks wordt de heffingskorting opnieuw vastgesteld.  

Voorheen kwamen elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie ook in aanmerking voor de heffingskorting. Sinds 1 januari 2015 is dit gewijzigd en maken zij hier geen aanspraak meer op. 

Elektriciteitsaansluitingen met verblijfsfunctie

Algemene aanduiding Voorbeelden
Objecten voor (permanente) bewoning Woning, flat, bungalow, kelder, souterrain, wooncontainer, woonboot, ark, leegstaande panden
Objecten voor tijdelijke of vakantie bewoning Caravan, camping, zomerhuis, vakantiewoning
Objecten voor het uitoefenen van een bedrijf of beroep Kantoor, werkplaats, fabriek, winkel, kiosk, school, crèche, gemeentehuis, zorginstellingen
Land- en tuinbouwbedrijf Boerderij, kassen, kwekerij, tuinderij, stallen, veeteeltbedrijf
Brughokje met mogelijkheid voor bemanning Bemanbaar brughokje
Bouwaansluitingen voor aansluiting van een object met verblijfsmogelijkheid, op het WOZ-perceel. Bouwaansluitingen op bouwkeet, directiekeet, bemande kraan.
Objecten voor evenementen Circus, feesttent
Ruimtes voor het houden van voorstellingen Concertzaal, schouwburg, museum, bioscoop
Verenigingshuis, overdekte verenigingsterreinen of terreinen met accommodaties Dorpshuizen, sportaccomodaties, gymzaal, clubhuizen, manege, overdekte ijsbaan, golfbaan
Horeca gebonden gelegenheden Hotel, pension, café, restaurant, kantine
Religieuze gebouwen Kerk, moskee, klooster
Aula Aula, crematorium

Elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie

 

Algemene aanduiding Voorbeelden
Algemene voorzieningen bij flats Centrale voorzieningen, exploitatie- en portiekverlichting, trapverlichting
Bouwaansluiting zonder aangesloten object dat geschikt is voor verblijf Huis in aanbouw (tot moment van oplevering)
Garageboxen zonder verblijfsmogelijkheid (zonder bewakingsloge, betaalkantoortje etc.) Garageboxen, parkeergarage, parkeerterrein
Toiletgebouw (onbemand) Onbemand toiletgebouw
Verenigingsterreinen die niet-overdekt zijn en waarop zich geen verblijfsobjecten bevinden (zonder keten, kantines, kleedkamers) IJs-/schaatsbaan, schietbaan, kaatsveld, openluchttheaters
Beregeningsinstallatie Beregeningsinstallatie
Volkstuin Volkstuin
Begraafplaats Kerkhof, kadaverhuisje
Havenverlichting installatie Aanlegsteiger, havenverlichting, baken
Voorzieningen voor de exploitatie van Warmte-, Gas-, Elektriciteit-, CAI-, Internet- of Telefonie-netwerken. CAI-versterker, antenneversterker, CAI kast, kabelkast, gas ontvangststation, gas afsluiter, gasdepot, GSM mast of andere zendmast (onbemand), kathode bescherming, meet- en peilstation, warmte verdeelstation

 

« terug naar de energiebegrippen