Joost Minder.nl
8.9
2126 beoordelingen op Feedback Company

Energiebelasting 2024 zakelijk

De overheid heft over iedere verbruikte kWh stroom en m3 gas energiebelasting. Ieder jaar past de overheid de tarieven van de energiebelasting aan. Zo ook voor 2024. 

Dit verandert er per 1 januari 2024 op uw zakelijke energierekening

Het kabinet verhoogt de energiebelasting voor aardgas en verlaagt de energiebelasting voor elektriciteit vanaf 2024. De overheid wil hiermee het gebruik van elektriciteit ten opzicht van gas stimuleren. 

Het prijsplafond is per 1 januari 2024 gestopt en ook de tegemoetkoming van de energiekosten voor het energie-intensieve MKB (TEK) geldt niet meer in 2024

De Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) werd in 2023 al op €0,00 gezet en werd per 1 januari 2024 formeel afgeschaft. 

 Snel navigeren naar:

  1. Tarieven energiebelasting 2024
  2. Vermindering energiebelasting 2024
  3. De ontwikkeling van energiebelasting vanaf 2018
  4. Waarom u energiebelasting betaalt

 

Vergelijk & bespaar

Naar het actie-aanbod

8.9
2126 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.

Tarieven energiebelasting in 2024

Wat u per 1 januari 2024 aan energiebelasting betaalt, ziet u in de tabellen hieronder. Voor de energiebelasting wordt met staffels gewerkt. Iedere staffel heeft een eigen belastingtarief.

Energiebelasting elektriciteit (excl. btw)

Elektriciteit in kWh tarief per kWh in 2023 tarief per kWh in 2024
0 t/m 2.900 € 0,12599 € 0,1088
2.901 t/m 10.000 € 0,12599 € 0,1088
10.001 t/m 50.000 € 0,10046 € 0,09037
50.001 t/m 10 miljoen € 0,03942 € 0,03943
> 10 miljoen (zakelijk) € 0,00114 € 0,00188

Energiebelasting gas (excl. btw)

Gasverbruik in m3 tarief per m3 2023 tarief per m3 2024
0 t/m 1.000 € 0,48980 € 0,58301
1.001 t/m 170.000 € 0,48980 0,58301
170.001 t/m 1 mln € 0,09621 € 0,22378
> 1 mln t/m 10 miljoen € 0,05109 € 0,12855
> 10 miljoen (zakelijk) € 0,03919  € 0,04886

Vermindering energiebelasting 2024

De overheid geeft jaarlijks via de vermindering energiebelasting (VEB) een vast bedrag aan iedere energieverbruiker terug, omdat gas en stroom als een eerste levensbehoefte wordt gezien. De VEB is alleen voor leveringsadressen met een verblijfsfunctie. Hieronder vallen bijvoorbeeld een kantoorpand en een hotel, maar niet leveringsadressen zoals een lantaarnpaal of een garagebox. 

 

VEB in 2023 VEB in 2024
€ 493,27 (ex btw) € 521,81 (ex btw)

Vermindering energiebelasting in 2023

Heeft u vragen over uw zakelijke energiebelasting?

Neem gerust contact op met onze zakelijke energiespecialisten. 

zakelijke energie specialist

Sebastian Urban 
Zakelijk energiespecialist

 

Ontwikkeling van de energiebelasting zakelijk sinds 2018 

De Opslag Duurzame Energie (ODE) is sinds 2023 afgeschaft. Hieronder tonen we daarom alleen de ontwikkeling van de energiebelasting.

In bovenstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van de energiebelasting op elektriciteit sinds 2018 t/m 2023.

 

Gebruik deze html-code om bovenstaande grafiek over te nemen:

<iframe class=“localfocusvisual” frameborder=“0" style=“width:100%;height:650px;overflow:hidden” src=“https://localfocuswidgets.net/63b42d5e8aa85”></iframe>

In bovenstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van de energiebelasting op elektriciteit sinds 2018 t/m 2023.

 

Gebruik deze html-code om bovenstaande grafiek over te nemen:

<iframe class=“localfocusvisual” frameborder=“0" style=“width:100%;height:650px;overflow:hidden” src=“https://localfocuswidgets.net/63b42dbd47e63”></iframe>

Ontwikkeling van de energiebelasting op gas 2018 - 2024

In onderstaande tabel is te zien dat de belasting op gas sinds 2018 gestegen is. De overheid verhoogt de belasting op gas geleidelijk om het gebruik te verminderen en huishoudens en bedrijven te stimuleren te kiezen voor duurzamere elektrische alternatieven.

jaar 0 tot 1.000 m3 1.001 t/m 170.000 m3 170.001 t/m 1 miljoen m3 meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen m3 meer dan 10 miljoen m3 
 2018  € 0,26001  € 0,26001  € 0,06464 € 0,02355  € 0,01265
 2019  € 0,29313  € 0,26001  € 0,06542 € 0,02383  € 0,01280
 2020  € 0,33307  € 0,33307  € 0,06444 € 0,02348  € 0,01261
 2021  € 0,34856  € 0,34856  € 0,06547 € 0,02386  € 0,01281
 2022  € 0,36322  € 0,36322  € 0,06632 € 0,02417  € 0,01298
 2023  € 0,48980  € 0,48980  € 0,09621 € 0,05109  € 0,03919
2024 € 0,58301  € 0,58301 € 0,22378 € 0,12855  € 0,04886

Ontwikkeling van de energiebelasting op stroom 2018 - 2024 

In onderstaande tabel is te zien dat de belasting op stroom vanaf 2018 tot 2022 daalde. Vanaf 2023 is de belasting weer omhoog gegaan. De overheid verhoogt de energiebelasting om mensen zuiniger met energie om te laten gaan. De energiebelasting op gas wordt sterker verhoogt dan de belasting op elektriciteit om te stimuleren dat consumenten en bedrijven eerder duurzamere (elektrische) keuzes maken.

jaar 0 tot 2.900 kWh 2.901 t/m 10.000 kWh 10.001 t/m 50.000 kWh 50.001 kWh t/m 10 miljoen kWh meer dan 10 miljoen kWh 
 2018  € 0,10458  € 0,10458  € 0,05274 € 0,01404  € 0,00057
 2019  € 0,09863  € 0,09863  € 0,05337 € 0,01421  € 0,00058
 2020  € 0,09770  € 0,09770  € 0,05083 € 0,01353  € 0,00055
 2021  € 0,09428  € 0,09428  € 0,05164 € 0,01375  € 0,00056
 2022  € 0,03679  € 0,03679  € 0,04361 € 0,01189  € 0,00057
 2023  € 0,12599  € 0,12599  € 0,10046 € 0,03942  € 0,00115
2024 € 0,10880  € 0,10880 € 0,09037 € 0,03943  € 0,00188

Waarom u energiebelasting betaalt

De energiebelasting is ooit ingevoerd om ervoor te zorgen dat wij als eindverbruiker zuinig met energie omgaan. Een groot deel van onze energie wordt namelijk opgewekt met fossiele grondstoffen zoals kolen en dit proces heeft een nadelig effect op het klimaat. De energiebelasting wordt deels besteed aan investeringen in duurzame energie zoals de bouw van windmolenparken.

BTW op energie

Over zowel de energie als de energiebelasting betaalt u 21% btw. Een ondernemer die goederen of diensten levert, berekent u btw over de totale verkoopprijs van een product. Energiebelasting hoort bij de totale prijs van energie. U betaalt hierdoor btw over zowel de energie en als over de energiebelasting. Dit is zo geregeld in de Wet op de omzetbelasting. Als ondernemer kunt u de btw over uw zakelijke energie terugvragen bij uw btw-aangifte.

Heb ik invloed op de energiebelasting?

De energiebelasting is voor iedere ondernemer in Nederland gelijk. U heeft hier zelf geen invloed op. Wel heeft u invloed op de leveringstarieven van gas en elektriciteit. Vergelijk hier het zakelijk energie-aanbod en maak gebruik van het scherpste aanbod.

Kom ik in aanmerking voor korting op mijn energiebelasting?

Bepaalde instellingen kunnen in aanmerking komen voor een korting op de energiebelasting. Deze korting is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de Vermindering Energiebelasting.

Hier leest u daar meer over.

Energiebelasting windmolens

Veelgestelde vragen over energiebelasting zakelijk

 

1 Wat is de huidige energiebelasting?

De hoogte van de energiebelasting die u betaalt, hangt af van uw verbruik. Per zogenaamde ‘staffel’ geldt een apart tarief. U vindt het tarief per staffel voor zowel gas als stroom hierboven op deze pagina.

2 Hoe werkt energiebelasting zakelijk?

U betaalt energiebelasting per verbruikte kWh stroom en/of m3 gas. De energiebelasting is in het leven geroepen omdat de overheid wil dat huishoudens en bedrijven zuiniger en efficiënter omgaan met energie. U betaalt de energiebelasting aan uw energieleverancier, deze draagt de belasting vervolgens af aan de Belastingdienst. De energiebelasting is bij elke leverancier even hoog.

3 Kan ik de btw over mijn energiekosten terugvragen?

Iedere ondernemer betaalt standaard 21% btw over het totale bedrag van het zakelijke gas- en stroomverbruik en de energiebelasting. Ondernemers die over een eigen bedrijfspand of kantoorpand beschikken, kunnen deze kosten terugvragen. Ook zelfstandigen met een kantoor aan huis kunnen een gedeelte van de btw van de energiekosten aftrekken, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het deel van de btw dat je mag aftrekken als zzp’er is de btw die je betaalt over je zakelijk energieverbruik. Met de zogeheten oppervlaktemethode reken je uit hoeveel dit bedrag precies is:

vloeroppervlak werkruimte / vloeroppervlak woning * totale energiekosten.

Vind het beste energiecontract voor uw bedrijf

Start hier met uw vergelijking

Start vergelijking

8.9
2126 beoordelingen
op Feedback Company

Start hier met uw grootzakelijke vergelijking

Eenvoudig en snel het aanbod op een rij

8.9
2126 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.