Wat u betaalt aan energiebelasting

De overheid heft over iedere verbruikte kWh stroom en m3 gas een bepaald bedrag aan energiebelasting en Opslag Duurzame Energie. Dit geld gebruikt de overheid voor bijvoorbeeld de subsidieregeling SDE+ die bedoeld is voor bedrijven die investeren in het opwekken van duurzame energie. 

Per 1 januari 2019 heeft de overheid de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) verhoogd. Wat u per kWh elektriciteit en m3 gas betaalt, ziet u in de tabellen hieronder staan.  

Energiebelasting en ODE in 2019 -  de tarieven

In onderstaande tabel ziet u de tarieven van de energiebelasting voor 2018

Energiebelasting elektriciteit

   Elektriciteit in kWh     tarief per kWh zonder btw
   0 t/m 10.000     € 0,09863
   10.001 t/m 50.000     € 0,05337
   50.001 t/m 10 miljoen    € 0,01421
   > 10 miljoen (zakelijk)    € 0,00058

Opslag Duurzame Energie elektriciteit

   Elektriciteit in kWh     tarief per kWh zonder btw
   0 t/m 10.000     € 0,0189
   10.001 t/m 50.000     € 0,0278
   50.001 t/m 10 miljoen    € 0,0074
   > 10 miljoen (zakelijk)    € 0,0003

Energiebelasting gas

   Gasverbruik in m3          Tarief per m3 zonder btw
    0 t/m 170.000       € 0,29313
   170.001 t/m 1 mln       € 0,06542
   > 1 miljoen t/m 10 miljoen      € 0,02383
   > 10 miljoen zakelijk      € 0,01280

Opslag Duurzame energie gas

   Gasverbruik in m3          Tarief per m3 zonder btw
    0 t/m 170.000       € 0,0524
   170.001 t/m 1 mln       € 0,0161
   > 1 miljoen t/m 10 miljoen      € 0,0059
   > 10 miljoen      € 0,0031

 

Vermindering energiebelasting

De overheid geeft jaarlijks een vast bedrag aan iedere energieverbruiker terug, omdat gas en stroom als een eerste levensbehoefte wordt gezien. Voor 2019 bedraagt de vermindering energiebelasting € 257,54. Alleen aansluitingen met een verblijfsfunctie krijgen de vermindering energiebelasting (garageboxen en lantaarnpalen vallen hier bijvoorbeeld niet onder).  

Heb ik invloed op de energiebelasting?

De energiebelasting is voor iedere ondernemer in Nederland gelijk. U heeft hier zelf geen invloed op. Wel heeft u invloed op de leveringstarieven van gas en elektriciteit. Door online zakelijke energiecontracten te vergelijken, kunt u altijd van het scherpste aanbod gebruik maken.

  

Energie vergelijken MKB Energie vergelijken grootzakelijk