Netto energie terugleveren

Als uw bedrijf zonnepanelen heeft en daarmee zonne-energie opwekt, wordt waarschijnlijk meer aan energie geproduceerd dan uw bedrijf nodig heeft. Dit overschot aan energie kunt u terugleveren op het energienet en wordt netto teruglevering genoemd.

Terugleververgoeding voor netto stroom

Voor de netto teruglevering ontvangt u een terugleververgoeding van de energieleverancier waar u klant bent. Wettelijk is bepaald dat de leverancier een redelijke vergoeding moet betalen voor de teruglevering. Over het algemeen komt het bedrag overeen met het kale leveringstarief. Dus zonder energiebelasting en btw. Een overzicht van de terugleververgoeding per energieleverancier vindt u op deze pagina.

Salderen

Voordat u netto teruglevert, vindt salderen plaats. Hierbij wordt de hoeveelheid stroom die u teruglevert op het energienet, afgetrokken van de hoeveelheid die u in totaal afneemt van het energienet.