Wat is salderen?

Salderen is elektriciteit terugleveren op het energienet en die hoeveelheid wordt in mindering gebracht op de hoeveelheid energie die u afneemt van het energienet. Dit is mogelijk als u zelf zonnepanelen of zonnecollectoren heeft en u daarmee energie opwekt. Een deel gebruikt u waarschijnlijk voor uw eigen bedrijf of huishouden en een deel levert u op het energienet. Met salderen stimuleert u het gebruik van duurzame energie en verlaagt u de zakelijke energiekosten.

Kan ik zomaar salderen?

Wanneer u als ondernemer elektriciteit op het net wilt terugleveren, dient u eerst een aantal zaken te regelen.

  1. Uw elektriciteitsmeter moet in staat zijn om te registreren hoeveel energie u teruglevert op het energienet. Dit is een analoge meter met een metertje of een slimme energiemeter. Als u geen geschikte meter heeft, kunt u deze aanvragen bij uw netbeheerder. 
  2. Voor MKB en ZZP geldt: wanneer u zonnepanelen installeert, meldt u deze eerst aan op www.energieleveren.nl zodat uw netbeheerder er vanaf weet. 
    Voor grootzakelijk geldt: meld bij uw netbeheerder dat u zonnepanelen installeert.

Wat is de terugleververgoeding van leveranciers?

Zowel ZZP, MKB als grootzakelijk ontvangen een terugleververgoeding wanneer meer elektriciteit wordt teruggeleverd op het energienet dan afgenomen bij de energieleverancier. Deze vergoeding ligt echter veel lager dan het energietarief die in mindering wordt gebracht op uw energierekening bij salderen. Bekijk op deze pagina de terugleververgoeding per energieleverancier. 

Om een terugleververgoeding te ontvangen is een speciaal terugleverovereenkomst nodig. De overeenkomst sluit u af met de energieleverancier. Hierin staan onder andere afspraken over de terugleververgoeding.

Wat u moet weten over salderen:

  • Er is vaak sprake van een salderingsgrens: er mag niet meer energie teruggeleverd worden dan u zelf heeft afgenomen bij de energieleverancier.
  • Salderen is alleen mogelijk via dezelfde aansluiting als waarmee u elektriciteit van de energieleverancier afneemt.  


Lees hier hoe een zakelijke energievergelijking in zijn werking gaat als u saldeert >>