Terugleververgoeding zonne-energie

Een terugleververgoeding is bedoeld voor ondernemers (en particulieren) die zelf meer zonne-energie produceren dan zij verbruiken en dit terugleveren aan het energienet. Bekijk hier  de terugleververgoeding voor MKB en ZZP per energieleverancier.

Wanneer u als bedrijf zakelijke zonnepanelen heeft geïnstalleerd, kunt u in eerste instantie zelf de duurzaam opgewekte energie gebruiken. Wekt u meer energie op dan u in totaal verbruikt, dan kunt u terugleveren op het energienet.   

Salderen met zonnepanelen

Stel, u levert zonne-energie terug op het energienet. Dan wordt de hoeveelheid die u in totaal teruglevert jaarlijks in mindering gebracht op de totale hoeveelheid stroom die u van het energienet afneemt.  

 Dit heet salderen. De meeste energieleveranciers hanteren een saldeergrens; wat u maximaal aan kWh mag terugleveren op het energienet tegen (vaak) hetzelfde leveringstarief zoals afgesproken in uw energiecontract inclusief energiebelasting en btw. Over het algemeen mag u net zoveel salderen als u van het energienet afneemt.   

Terugleververgoeding zonne-energie

Het kan voorkomen dat u in totaal meer zonne-energie opwekt dan dan u verbruikt op jaarbasis. Ook dit kunt u terugleveren op het energienet tegen een terugleververgoeding. Deze vergoeding is vaak lager dan de vergoeding bij salderen. Op onze pagina met alle terugleververgoedingen ziet u een overzicht van de terugleververgoedingen voor MKB & ZZP per energieleverancier.    

Bent u benieuwd hoe u online energie vergelijkt als u zakelijke zonnepanelen heeft? Lees dan onze blog over dit onderwerp. 


Energie vergelijken MKBEnergie vergelijken grootzakelijk