Gecontracteerd volume

Voor grootzakelijke bedrijven geldt dat zij een gecontracteerd volume afsluiten met de energieleverancier. Met het gecontracteerd volume geeft u aan hoeveel elektriciteit en gas u verwacht te gebruiken gedurende de looptijd van het energiecontract. Dus als u een driejarig contract afsluit, geeft u aan de energieleverancier door hoeveel energie u in die periode jaarlijks verwacht te gebruiken. Vervolgens koopt de leverancier hier de energie op in.

Wat als u meer of minder verbruikt dan het gecontracteerd volume?

Soms is het lastig te voorspellen hoeveel energie uw grootzakelijke bedrijf over bijvoorbeeld 2 jaar gaat verbruiken. Dan biedt de bandbreedte uitkomst. U mag dan een bepaald percentage (15%, 30%)  of onbeperkt afwijken van het verbruik die u van tevoren heeft ingeschat. Verbruikt u vervolgens meer of minder dan de bandbreedte maximaal toe laat, dan betaalt u vaak een hoger energietarief. De energieleverancier kan dit eventueel met terugwerkende kracht verrekenen. Dit is afhankelijk van de voorwaarden in uw energiecontract.            

Meetdienstenbedrijf voor een goede inschatting van het verbruik

U wilt natuurlijk een zo goed mogelijke inschatting maken van wat uw energieverbruik in de toekomst is om onvoorziene kosten te voorkomen. Dan kunt u gebruik maken van de informatie die de meetdiensten u leveren. Een netbeheerder of een meetdienstenbedrijf leest bij grootzakelijke klanten namelijk vanaf afstand regelmatig wat het energieverbruik is. Deze informatie helpt u om een goede inschatting te maken van het energieverbruik op het moment dat u een nieuw energiecontract afsluit. Minder.nl heeft een samenwerking met Het Meetbedrijf. Lees meer over de voordelen van een meetdienstenbedrijf.  


Energie vergelijken MKB Energie vergelijken grootzakelijk