Contractcapaciteit voor gas

Contractcapaciteit is de maximale capaciteit die het gastransportbedrijf per klant beschikbaar houdt voor de periode van één jaar. Het is ook wel de optelsom van de basislastcapaciteit en de additionele capaciteit en wordt uitgedrukt in kubieke meters per uur. Vooraf geeft een verbruiker aan wat hij komend jaar aan gas verwacht af te nemen. Of een contractcapaciteit noodzakelijk is, hangt af van het type grootverbruiker.

Type grootverbruikers

Grootverbruikers van gas zijn onder te verdelen in drie types, afhankelijk van het geschatte jaarverbruik en de meetinrichting. De meetinrichting kan met of zonder telemetrie zijn. Bij de laatstgenoemde wordt het verbruik vanaf afstand gemeten. De drie categorieën van laag naar hoog gasverbruik zijn:

  1. Profielgrootverbruik G2C – een gasverbruik tot 170.000 m3 per jaar.
  2. Telemetriegrootverbruik GXX – een gasverbruik tussen 170.000 m3 en 1.000.000 m3 per jaar.
  3. Telemetriegrootverbruik GGV – een gasverbruik boven 1.000.000 m3 per jaar.

Alleen telemetriegrootverbruikers sluiten een contractcapaciteit af. Hierbij bepaalt de hoogte van de contractcapaciteit de maandelijkse lasten voor het landelijk transport. Daarbij moeten de tarieven die netbeheerders factureren voldoen aan de tarievencodes, ook wel de tariefstructuren, opgesteld door Autoriteit Consument & Markt. Voor gas zijn andere codes dan voor elektra vastgelegd.   

Profielgrootverbruiker G2C

Bij profielgrootverbruikers G2C wordt per maand of per jaar door de klant zelf de hoeveelheid verbruikte gas doorgegeven aan de netbeheerder. Voor deze groep wordt maandelijks een vast bedrag gefactureerd.   

Telemetriegrootverbruiker GXX & GGV

Bij beide telemetriegrootverbruikers wordt het gasverbruik vanaf afstand dagelijks, soms meerdere malen, gemeten en doorgegeven aan de netbeheerder. Daarom is een meetinrichting noodzakelijk die ieder uur of dag het gasverbruik registreert.  

Contractcapaciteit verhogen of verlagen

Het is mogelijk om de contractcapaciteit te verhogen of te verlagen. Dit gebeurt in overleg met de netbeheerder. Bij verhoging wordt gekeken of het gasnet dit aankan en bij verlaging of het verbruik in het afgelopen jaar de afgesproken capaciteit niet heeft overschreden.

Soms wordt een dag meer gas verbruikt dan in de contractcapaciteit is afgesproken. Dan is er de mogelijkheid om een dagcontract af te sluiten voor het opvangen van deze extra behoefte. De zomer- en wintertarieven van dagcontracten verschillen van elkaar. Een dagcontract moet bij de meeste gastransportbedrijven minimaal een maand van tevoren aangevraagd worden.  

Veranderd gasverbruik

Ieder jaar controleert de netbeheerder het gasverbruik van de grootverbruiker. Aan de hand hiervan kan de verbruiker een categorie hoger of lager ingedeeld worden. Het kan voorkomen dat er meer gasverbruik is dan afgesproken met de contractcapaciteit. Dan wordt de rest van het contractjaar die waarde door berekend.    

De contractcapaciteit is niet hetzelfde als transportcapaciteit. Transportcapaciteit is een afspraak die u maakt met de energieleverancier.

Monitoringstool van Minder.nl

Minder.nl biedt een handig online energiemonitoringstool die eenvoudig inzicht geeft in uw verbruik en kosten. U weet precies welke contractcapaciteit geschikt is voor uw verbruik zodat u nooit teveel betaalt.

Contractcapaciteit voor elektra

 

« terug naar de energiebegrippen