Gecontracteerd vermogen elektra

Het gecontracteerd vermogen voor elektra gaat over het transportvermogen. Hierin staan afspraken over het maximale vermogen aan elektriciteit dat u aankomend jaar verwacht te gebruiken op een specifiek moment. Aan de hand hiervan reserveert de netbeheerder voor uw bedrijf capaciteit op het elektriciteitsnet. Een gecontracteerd vermogen is verplicht voor grootzakelijke bedrijven met een aansluiting vanaf 3x80 Ampère. Het maximale verbruikte transportvermogen overschrijdt nooit de aansluitingscapaciteit.

Gecontracteerd vermogen voor uw bedrijf

Welk gecontracteerd vermogen voor uw bedrijf het beste is, wordt bepaald door drie factoren. Afhankelijk van deze factoren geldt voor u een tarievencode die het maandelijkse facturatiebedrag bepaalt. De drie factoren:

  1. De capaciteitsaansluiting
  2. Het energieverbruik
  3. Het piekverbruik             

Tarievencodes

De tarieven die netbeheerders factureren voor het gecontracteerd vermogen moeten voldoen aan de tarievencodes of de tariefstructuren opgesteld door Autoriteit Consument & Markt. Hieronder ziet u de tarievencodes van elektra voor grootzakelijke bedrijven:

  • E3: elektrisch. Bedrijven met een aansluiting van 3x25 Ampère t/m 3x80 Ampère zonder een continumeting volgens de meetcode.  
  • E3A: bedrijven met een bedrijfstijd van 2000 uur of kleiner.
  • E3B: bedrijven met een bedrijfstijd tussen de 2000 – 3000 uur.
  • E3C: bedrijven met een bedrijfstijd tussen de 3000 – 5000 uur.
  • E3D: bedrijven met een bedrijfstijd van 5000 uur of meer.

Voor grootzakelijke bedrijven geldt telemetrie. Wat inhoudt dat het elektriciteitsverbruik op afstand gemeten wordt door de netbeheerder en doorgegeven wordt aan de energieleverancier.

Overschrijding van uw gecontracteerd vermogen

Mogelijk verbruikt uw bedrijf meer vermogen dan gecontracteerd is. Uw netbeheerder telt dan voortaan dit extra vermogen op bij uw gecontracteerd vermogen. Aangezien het piekverbruik bepaalt aan welke voorwaarden uw bedrijf moet voldoen, kunnen deze meeveranderen. Houd hier dus rekening mee als uw gecontracteerd vermogen toeneemt.  

U bepaalt zelf wat het maximale gecontracteerde vermogen van uw bedrijf is. Zowel bij een nieuwe aansluiting als bij de overname van een bestaande aansluiting geeft u deze zelf door aan de netbeheerder.

Uw gecontracteerd vermogen wijzigen

Uw gecontracteerd vermogen kunt u verhogen of verlagen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden die u kunt opvragen bij uw netbeheerder. Als u verwacht dat u meer vermogen verbruikt dan contractueel is vastgelegd is verhogen verstandig. Als u verwacht minder te verbruiken, kunt u een verzoek tot verlaging indienen bij uw netbeheerder. Vaak kan dit online door in te loggen op uw overzichtspagina.

Het gecontracteerd vermogen is niet hetzelfde als transportcapaciteit. Transportcapaciteit is een afspraak die u maakt met de energieleverancier. 

Monitoringstool van Minder.nl

Minder.nl biedt een handig online energiemonitoringstool die eenvoudig inzicht geeft in uw verbruik en kosten. U weet precies welke contractcapaciteit geschikt is voor uw verbruik zodat u nooit teveel betaalt.

Contractcapaciteit gas