Bedrijfstijd

De bedrijfstijd geeft een indicatie over hoe stabiel het gebruik van elektriciteit en gas is over de komende periode. Hoe gelijkmatiger verdeeld het maximaal afgenomen vermogen in een jaar is, hoe stabieler het energieverbruik. Andersom geldt hoe meer pieken en dalen in het maximaal afgenomen vermogen in een jaar, hoe minder stabiel het energieverbuik.    

Bedrijfstijd voor elektriciteit

De bedrijfstijd voor elektriciteit wordt berekend door het totale kWh verbruik in een kalenderjaar te delen door het maximaal afgenomen vermogen (kW) in dat jaar. 

Bedrijfstijd voor gas

De bedrijfstijd voor gas wordt berekend door het totale kubieke meter (m3) verbruik in een kalenderjaar te delen door het maximaal afgenomen vermogen (m3/uur) in dat jaar.

Stabiel inkoopprofiel

Een hoge bedrijfstijd betekent een stabieler inkoopprofiel. Hiermee is de vraag van een bedrijf naar energie goed te voorspellen en brengt het weinig risico’s met zich mee. Dit is gunstig voor de uitvoering van de programmaverantwoordelijkheid. Zo kan een bedrijf voor de landelijke netbeheerder TenneT eenvoudig een planning opstellen qua productie, transport en verbruik van elektriciteit. Vervolgens houdt het bedrijf deze planning aan en is productie en verbruik in balans.

 

« terug naar de energiebegrippen