Programmaverantwoordelijkheid

Wat is programmaverantwoordelijkheid?

Programmaverantwoordelijkheid houdt in dat iedereen die aangesloten is op het Nederlandse elektriciteitsnet de verantwoordelijkheid heeft om de dagelijkse productie, transport en verbruik van elektriciteit te plannen. Deze planning moet in de vorm van programma’s aan de landelijke netbeheerder TenneT bekend gemaakt worden.

Hoe gaat de programmaverantwoordelijkheid in zijn werking?

De landelijke netbeheerder TenneT geeft programmaverantwoordelijken (PV’s) de bevoegdheid om dagelijks informatie aan te leveren over de geschatte elektriciteitstransacties voor de volgende dag. Dit gebeurt middels het Energieprogramma (E-programma) waarin de planning staat voor de productie, de transport en het verbruik van elektriciteit. In het E-programma komen alle geplande transacties samen van iedere PV. Met deze data wordt de productie van elektriciteit afgestemd op de verwachte afname. TenneT controleert hoe consistent de E-programma’s zijn.

Onbalans in het E-programma

Regionale netbeheerders houden bij hoeveel elektriciteit iedere PV in werkelijkheid afneemt of invoedt en meldt dit aan TenneT. Het verschil tussen het E-programma en de werkelijke afgenomen totale hoeveelheid elektriciteit is de onbalans. Wanneer de afname afwijkt van de ingeschatte transactie kan dit mogelijk achteraf verrekend worden.        

De programmaverantwoordelijkheid goed uitvoeren is afhankelijk van de bedrijfsstijd; een indicatie hoe stabiel het elektriciteits- en gasverbruik is in het aankomende jaar. Een hoge bedrijfstijd betekent dat het inkoopprofiel stabiel is waardoor de PV beter kan inschatten wat de elektriciteitstransactie voor de volgende dag is.

Soorten programmaverantwoordelijkheid

TenneT erkent programmaverantwoordelijken die dagelijks in het E-programma de geplande eletriciteitstransacties mogen doorgeven. Er zijn twee soorten programmaverantwoordelijkheid:

  1. PV’s met handelserkenning: deze erkende rechtspersoon heeft toestemming om alleen de planning te doen voor handelstransacties. 
  2. PV’s met volledige erkenning: deze erkende rechtspersoon mag de planning doen voor alle aansluitingen en handelstransacties.

 

« terug naar de energiebegrippen