Termijnbedrag (voorschotnota) zakelijke energie

U betaalt maandelijks een termijnbedrag voor uw zakelijke energie. Een andere benaming is een voorschotnota of voorschotbedrag. Het is een voorschot, omdat uw zakelijke energieleverancier een inschatting maakt van hoeveel energie u komend jaar gaat verbruiken en op basis hiervan de kosten vaststelt. Een leverancier weet namelijk pas na een jaar wat uw werkelijke energieverbruik is. Na een jaar wordt gekeken of de voorschotbedragen overeen komen met het energieverbruik van uw bedrijf. Ieder jaar wordt opnieuw een termijnbedrag vastgesteld.  

Ingeschat energieverbruik MKB & ZZP

Over het algemeen geldt: het energieverbruik van de afgelopen drie jaar op het betreffende adres dient als inschatting om het energieverbruik voor het komende jaar vast te stellen. Aan de hand van dit historisch verbruik wordt het voorschotbedrag bepaald. Na een jaar wordt een jaarafrekening opgesteld die inzichtelijk maakt hoeveel energie uw bedrijf heeft verbruikt en wat er aan energiekosten is betaald. Heeft u teveel betaald dan ontvangt u geld terug. Heeft u te weinig betaald, dan ontvangt de energieleverancier nog een bedrag van u.  

Waar bestaat het voorschotbedrag uit

Het voorschotbedrag bestaat uit verschillende kosten:

  • De leveringskosten: het leveringstarief voor gas en elektriciteit en de vaste kosten, voorheen het vastrecht.
  • De netwerkkosten: u betaalt een vast bedrag aan de netbeheerder via de energieleverancier voor onder andere onderhoud aan het energienet en de meterhuur.  
  • Energiebelasting: Opslag Duurzame Energie (ODE) en energiebelasting
  • Btw: over alle kosten betaalt u 21% btw (1 juli 2022 was de btw op energie voor een half jaar verlaagd naar 9%).                          

Energiekosten grootzakelijk

Voor de meeste grootzakelijke energieleveranciers geldt dat u achteraf betaalt op basis van het werkelijke energieverbruik. Dus heeft u 12.000 kWh verbruikt, dan betaalt u ook voor 12.000 kWh*. Daarvoor heeft uw bedrijf een telemetriemeter nodig die maandelijks door de netbeheerder wordt uitgelezen. 

*Sommige bedrijven hebben voor elektriciteit een grootzakelijke aansluiting en voor gas een kleinzakelijke aansluiting. U betaalt dan voor uw gasverbruik een maandelijks voorschotbedrag, en voor uw elektriciteitsverbruik betaalt u achteraf een bedrag gebaseerd op het werkelijke verbruik.  

Hoogte voorschotbedrag aanpassen

MKB en ZZP kunnen het voorschotbedrag aanpassen. Vaak met tien procent. Dit kunt u online doen of rechtstreeks met de energieleverancier.            

Voor grootzakelijke bedrijven is het een ander verhaal. Aangezien zij achteraf voor de werkelijke kosten betalen en een gecontracteerd vermogen afsluiten met de energieleverancier. Voor grootzakelijk is het wellicht interessant om gebruik te maken van een meetbedrijf, om uw energieverbruik in kaart te brengen en eenvoudig een besparing te realiseren. Zowel op uw verbruik als de energiekosten. Minder.nl heeft een samenwerking met Het Meetbedrijf. Op deze pagina leest u er meer over.