Netwerkkosten (netbeheerkosten)

Voor het transport van energie maakt u gebruik van een netwerk, de leidingen waardoor het gas en elektriciteit bij uw bedrijf komen. De netwerkkosten zijn een vergoeding voor het gebruik van dit netwerk, het onderhoud plus de aansluiting van uw pand op dit net. Autoriteit Consument & Markt bepaalt ieder jaar wat regionale netbeheerders maximaal mogen rekenen aan kosten voor hun services.

Onder de netwerkkosten vallen de volgende kostenposten:

  • Aansluitdiensten
  • Transportdiensten
  • Meetdiensten, waaronder de kosten voor de meetinrichting

Aansluitdiensten

Voor de aansluiting en het onderhoud van uw elektriciteits- en gasaansluiting betaalt u het aansluittarief.

Transportdiensten

De kosten voor de transportdiensten bestaan uit:

  • Het  vastrecht transport: een maandelijks vaststaand bedrag voor het gebruik van het gas- en elektriciteitsnetwerk en de administratie van de netbeheerder.
  • Het capaciteitstarief: de capaciteit van uw aansluiting bepalen de kosten voor het capaciteitstarief. Dit is een vaststaand bedrag.
  • De systeemdiensten: dit is alleen van toepassing voor elektra en is bedoeld voor de diensten van de netbeheerder.

Meetdiensten

Onder de meetdiensten vallen de meetinrichting en de huur van de gas- en elektrameter. Hiervoor betaalt u kosten aan uw netbeheerder.

Netwerkkosten voor mkb/zzp'ers

Bent u zzp'er of mkb'er? Dan geldt het leveranciersmodel en worden de netwerkkosten door de energieleverancier in rekening gebracht. De netwerkkosten staan ook op de factuur die u van uw energieleverancier ontvangt. De energieleverancier verrekent de netwerkkosten met uw netbeheerder.

Netwerkkosten voor grootzakelijke energieklanten

Bent u een grootzakelijke energieklant, dan geldt het netbeheerdersmodel en worden de netwerkkosten rechtstreeks door de netbeheerder bij u in rekening gebracht. U ontvangt een aparte factuur van uw netbeheerder.

 

 

« terug naar de energiebegrippen