Meetinrichting

Een meetinrichting is de apparatuur waarmee het energieverbruik geregistreerd wordt. De verkregen gegevens worden gebruikt voor het vaststellen van de hoeveelheid geleverde energie en van de gevraagde transportcapaciteit. De energieleverancier brengt vervolgens aan de hand van deze informatie kosten voor het energieverbruik in rekening.

Regelmatig moet de meetinrichting gecontroleerd en onderhouden worden door iemand die hiertoe bevoegd is, een meetverantwoordelijke. Zo bent u er van verzekerd dat de energiemeter juist wordt uitgelezen en ook correct wordt doorgegeven aan de netbeheerder. Dit is belangrijk zodat de energieleverancier en netbeheerder de juiste kosten in rekening brengen, maar ook voor de programmaverantwoordelijkheid van uw organisatie.

Teruglevering op het net

Bedrijven die stroom op het elektriciteitsnet willen terugleveren, hebben hiervoor een geschikte meetinrichting nodig. Niet iedere meetinrichting biedt de mogelijkheid tot teruglevering.

Een geschikte meter voor de teruglevering van elektriciteit bevat een brutoproductiemeter en een teruglevermeter. De brutoproductiemeter maakt inzichtelijk hoeveel energie uw bedrijf opwekt en de teruglevermeter meet de hoeveelheid stroom die u teruggeeft aan het net.  

Een geschikte meter voor de teruglevering van groen gas meet hoeveel uw bedrijf produceert en stelt tevens de kwaliteit vast. Ook wordt van u verwacht dat aan het eigen geproduceerde gas een herkenbare geur wordt toegevoegd.       

 

« terug naar de energiebegrippen