Gasunie Transport Services (GTS)

Gasunie Transport Services (GTS) is de landelijk netbeheerder van het gastransportnet in Nederland. GTS verzorgt het transport van aardgas over het 11.000 kilometer lange hogedruknet voor gas in Nederland, beheert het leidingsysteem en de installaties en bewaakt de balans van het landelijk transportnet.

 

De taken van het GTS zijn onder andere:

  • Vraag en aanbod van gas op het net in evenwicht houden
  • Beheren en ontwikkelen van het gasnet
  • Zorgen voor voldoende transportcapaciteit op het gasnet
  • Het landelijke gasnet verbinden met het regionale en internationale net
  • Zorgen voor een veilig transport van gas

 

GTS sluit met zijn klanten contractcapaciteiten af. Hierin is afgesproken wat de maximale toegestane gascapaciteit is op de entrypunten waar gas op het net geleverd wordt. Tevens wat de maximale toegestane capaciteit is op de exitpunten waar gas van het net gehaald wordt.

 

Wie zijn de klanten van Gasunie Transport Services?

GTS heeft twee type klanten: shippers en eindgebruikers. Shippers zijn organisaties die een transportcontract met GTS afsluiten. Vervolgens leveren zij de afgesproken capaciteit gas aan op een entrypunt en nemen dezelfde capaciteit weer af op een exitpunt. Eindgebruikers zijn ook wel aangeslotenen en bestaan onder andere uit grote industrieën en elektriciteitscentrales.  

 

Het GTS is de enige speler op het landelijke gasnet in Nederland. De NMa heeft daarom maximale tarieven vastgesteld die GTS mag berekenen voor het uitvoeren van haar taken.   

 

Contactgegevens Gasunie Transport Services

Bezoekadres

Concourslaan 17

9727 KC Groningen

 

Postadres

Postbus 181

9700 AD Groningen

 

Telefoon

050 - 5212250

 

E-mail

info@gastransport.nl

 

Website

www.gasunietransportservices.nl

 

Heeft u een gas- of stroomstoring? Bel dan naar 0800 9009, het nationaal storingsnummer voor gas en stroom.

 

« terug naar de energiebegrippen