Gas fuelmix (brandstofmix)

Gas fuelmix wordt ook wel brandstofmix genoemd. Met de fuelmix weet u in welke verhouding de energieleverancier grijs gas of groen gas levert. Oftewel, duurzame energie of geen duurzame energie. Ook weet u welke energiebronnen gebruikt zijn voor het produceren van gas.

Met het stroometiket wordt de gas fuelmix aangegeven. Zo ziet u in een oogopslag uit welke duurzame energiebronnen het gas van de energieleverancier afkomstig is. Jaarlijks zijn energieleveranciers verplicht om in percentages aan te geven wat de energiebronnen zijn van hun gas. Inclusief wat de CO2-uitstoot is en hoeveel kernafval zij produceren.  

Grijs gas en groen gas

Grijs gas, zoals aardgas, is een fossiele brandstoffen. Wat inhoudt dat deze energiebron niet duurzaam is en op den duur op raakt.  
 
Groen gas valt onder duurzame energiebronnen. Over het algemeen zijn er twee soorten groen gas:
1. CO2-gecompenseerd gas
2. Biogas opgewekt uit biomassa zoals koeienmest of compost.

CO2 gecompenseerd gas
CO2-gecompenseerd gas heet ook wel klimaatneutraal gas. Het valt onder duurzame energie omdat de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt die tijdens gebruik van het gas plaats vindt. Zoals tijdens het autorijden. De CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld het planten van bomen. Die nemen namelijk de CO2 weer op.  

Biogas
Biogas komt voor het grootste deel voort uit de vergisting, verbranding of vergassing van organische producten, zoals compost of plantaardige oliën en vetten. Bij vergisting bijvoorbeeld breken bacteriën het organische product af en ontstaat er gas. Vervolgens wordt dit gas bewerkt en kan het gebruikt worden als energiebron. De CO2-uitstoot die plaatsvindt bij de productie van biogas is niet schadelijk voor het milieu en de energiebron is altijd voorradig. Dit maakt het een duurzame energiebron. De totale productie van biogas is op dit moment nog laag. Groen gas bestaat daarom vooralsnog grotendeels uit CO2-gecompenseerd gas.