Enkele meter

Wanneer er sprake is van een enkele meter, geldt er één energietarief voor de hele dag: het enkeltarief. Het maakt hierbij niet uit of u elektriciteit in de avond of overdag gebruikt. Het energieverbruik kost op ieder moment evenveel per kilowattuur (kWh). Er bestaat ook een dubbele meter: de ene meter houdt het energieverbruik tijdens de daluren bij. De andere meter tijdens de piekuren. Voor aansluitingen met een dubbele meter geldt ook een dubbel energietarief: het piek- en daltarief. Daluren gelden in de avond en tijdens de weekend- en feestdagen. Piekuren gelden overdag. Tijdens de daluren betaalt u over het algemeen een iets lager tarief dan tijdens de piekuren.

Bij een enkele meter hoort een enkel tarief

Met een enkele meter kunt u alleen van een enkel energietarief gebruik maken. Niet van een dubbel energietarief. Bij een dubbele meter heeft u wel de mogelijkheid om te kiezen voor een van beide soorten tarieven. Heeft u liever een enkel tarief als u een dubbele meter heeft? Dan kunt u dit eenvoudig aangeven bij uw energieleverancier. De meeste leveranciers vinden dit geen probleem, maar houd er rekening mee dat zij niet verplicht zijn om op uw verzoek in te gaan. 


Energie vergelijken MKB Energie vergelijken grootzakelijk