Duurzaam ondernemerschap

Vindt u duurzaam ondernemerschap belangrijk? Dan kunt u het beste kiezen voor een energiecontract waarbij u groene stroom geleverd krijgt. Deze stroom is opgewekt met windmolens, zonnecellen, waterkracht en biomassa.  

Diverse groene stroomcontracten

Opgewekt in Nederland

Er zijn diverse gradaties van groene stroom. Sommige energiebedrijven leveren groene stroom die opgewekt is in Nederland. Door te kiezen voor deze groene stroom stimuleert u de productie en neemt het aandeel van duurzame energie toe. Ook is het zinvol om stroom af te nemen van een leverancier die investeert in duurzame bronnen.      

Groencertificaten

Andere energieleveranciers kopen groencertificaten op uit het buitenland, de zogenaamde Garantie van Oorsprong (GvO). Een GvO staat gelijk aan duizend kWh opgewekte groene stroom in Europa. Vaak is dit opgewekt door bestaande waterkrachtcentrales in Noorwegen die reeds voldoende groene stroom produceerden. Met GvO’s betekent het dus niet automatisch dat de productie van duurzame energie toeneemt. Als de vraag naar groene stroom in Nederland toe neemt, worden meer certificaten gekocht en is er weinig stimulans om extra groene stroom te produceren. Dit heet ook wel ‘sjoemelstroom’.       

CertiQ is in Nederland de organisatie die toeziet op de certificaten voor duurzame stroom. Op deze manier maken zij onderscheid tussen grijze en groene stroom. Aan ieder type elektriciteit hangt een ander prijskaartje. Groene stroom uit Nederland is doorgaans het duurst.

Groen gas

Groen gas is duurzaam en wordt gemaakt uit biomassa zoals mest en afval. Het is een alternatief voor aardgas, een niet duurzaam, fossiele brandstof. Tijdens de winning van aardgas vindt CO2-uitstoot plaats en ingeschat wordt dat over zestig jaar de bronnen zijn uitgeput. Daarom is een duurzaam alternatief zoals groen gas belangrijk.

Groen gas is echter vooralsnog niet in grote mate beschikbaar. U kunt wel kiezen voor CO2-gecompenseerd (bosgecompenseerd) gas. Hierbij wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd door te investeren in duurzame energieprojecten, bijvoorbeeld door bomen te planten of beschadigde bossen te herstellen.

In Nederland is Vertogas de organisatie die certificaten verstrekt voor groen gas en ziet er op toe dat groen gas van duurzame bronnen afkomstig is.

 

« terug naar de energiebegrippen