Warmtewet 

De Autoriteit Consument & Markt heeft de Warmtewet opgesteld en geldt sinds 1 januari 2014 voor alle kleinverbruikers. Bedrijven (en huishoudens) die zijn aangesloten op het warmtenet zijn niet vrij om te kiezen bij welke zakelijke energieleverancier zij warmte afnemen. Om hen te beschermen tegen bijvoorbeeld onredelijk hoge energieprijzen heeft de ACM de warmtewet opgesteld.

Waarom de Warmtewet er is

Vaak is er lokaal maar één producent die warmte produceert en daarom zijn de warmtenetten niet met elkaar verbonden. Een zakelijke verbruiker van warmte is hierdoor afhankelijk van een enkele producent. De ACM biedt deze verbruikers bescherming door middel van de Warmtewet.

Onderdelen van de Warmtewet

In de Warmtewet staan een aantal onderdelen vastgelegd, waaronder:

  1. De maximumtarieven die leveranciers mogen vragen voor warmte
  2. De onderdelen van de overeenkomst tussen u en uw warmteleverancier, zoals de dienstverlening van de leverancier
  3. Wanneer een bedrijf afgesloten mag worden van het warmtenet
  4. De rechten en plichten van de verbruiker het meten van hoeveel warmte er is verbruikt
  5. Een mogelijke compensatie als er sprake is van een storing
  6. Als er een verschil van mening is tussen de warmteleverancier en de afnemer kan de laatstgenoemde naar de geschillencommissie, omdat iedere leverancier hierbij aangesloten moet zijn.   

Meer energiebegrippen

Uitleg over de Warmtewet en andere energiebegrippen leest u op Minder.nl. Vergelijk ook zakelijke energie en sluit direct het scherpste energiecontract af.

Energie vergelijken zakelijk