Joost Minder.nl
8.9
2147 beoordelingen op Feedback Company

Tegemoetkoming energiekosten mkb

Op deze pagina leest u meer over de tegemoetkoming in energiekosten (TEK) voor MKB. Deze compensatie was van kracht in 2023 en was bedoeld voor de energie-intensieve mkb'ers. 

 

Inhoud van deze pagina:

Vergelijk & bespaar

Bekijk de actietarieven

8.9
2147 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.

Wat was de compensatie voor het energie-intensieve MKB (TEK)?

Middelgrote bedrijven die veel energie verbruiken konden in 2023 aanspraak maken op de tegemoetkoming energiekosten MKB (TEK). Dit zijn bijvoorbeeld bakkers en metaalbedrijven. De vergoeding bestond uit vijftig procent van de gestegen energiekosten en bedroeg maximaal € 160.000. Een belangrijke voorwaarde was dat uw energietarieven boven de vastgestelde drempelprijs uitkwamen. 

 

Drempelprijs voor de TEK

De overheid stelde een drempelprijs in voor de tegemoetkoming energiekosten. Dit betekende dat uw energietarief boven deze prijs moest liggen voordat u compensatie ontving. Voor stroom lag de drempelprijs op € 0,35 per kilowattuur en voor gas lag de drempelprijs op € 1,19 per kubieke meter. Dit was inclusief energiebelasting en exclusief btw. 

Ontving u ook al een tegemoetkoming via het prijsplafond? Dan bracht de leverancier dit in in mindering op uw totale energieverbruik.

 

Maximumprijs voor de TEK 

Voor de compensatie hield de overheid maximale leveringstarieven aan. Dit houdt in dat uw gestegen energiekosten voor een maximaal bedrag gecompenseerd werden. Exclusief de drempelprijs was het maximale tarief voor elektriciteit € 0,95 per kWh en voor gas € 3,19 per m3. (Inclusief de drempelprijs was dit € 0,95 voor elektriciteit en € 3,19 voor gas).  

 

Alle bovenvermelde tarieven zijn inclusief energiebelasting en exclusief btw. 

twee-mannen-in-mkb-bedrijf

Voor wie gold de MKB energie compensatie?

De MKB energie compensatie was bedoeld voor het energie-intensieve MKB. Maar wanneer bent u energie-intensief en wat verstaat de overheid onder MKB? Hieronder krijgt u een eenduidig antwoord of de compensatie ook voor uw bedrijf gold.

1 -Wanneer bent u MKB?

De overheid ziet u als MKB wanneer uw bedrijf aan de volgende kenmerken voldoet:

 • U heeft minder dan 250 werknemers in dienst*
 • Uw jaaromzet lager is dan € 50 miljoen

* Iedereen in dienst van de onderneming telt mee. Uitzendkrachten bijvoorbeeld niet, maar eigenaren wel.

* De compensatie geldt per onderneming. Niet per contract of locatie.

2 - Definitie energie-intensief

Voor de categorie ‘energie-intensief’ is er een duidelijke regel:

 • Minimaal zeven procent van uw omzet bestaat uit energiekosten

De overheid stelde hiervoor een rekenmethode op. Deze staat uitgelegd in de volgende stap.    

 

3 - De intensiteitstoets

Maken uw energiekosten 7 procent van uw omzet uit? Voor deze ´intensiteitstoets´ houdt de overheid onderstaande rekenmodule aan:

 1. Om de totale energiekosten te berekenen wordt uw standaard jaarverbruik voor elektriciteit en/of gas vermenigvuldigd met de modelprijzen voor 2022

  - Modelprijs elektriciteit: 0,59 per kWh
  - Modelprijs gas: 2,41 per m3

 2. (Levert u stroom aan het energienet, dan wordt dit in mindering gebracht op uw standaard jaarverbruik elektriciteit)
 3. De totale energiekosten worden gedeeld door uw omzet van 2022 en vermenigvuldigt met 100%
 4. De uitkomst moet minimaal 7 procent zijn om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming

Begrippen:

 • Standaard jaarverbruik: dit is het zakelijk energieverbruik van uw bedrijf dat de netbeheerder doorgeeft aan de overheid
 • Standaard jaarinvoeding: de elektriciteit die u zelf opwekt en teruglevert op het energienet. Peildatum is 1 januari 2023
 • Modelprijs voor elektriciteit en gas: een standaard tarief dat de overheid aanhoudt om uit te rekenen of u voor de TEK in aanmerking komt

Voorbeeldberekening van een bedrijf dat aan alle voorwaarden voldoet

De kaders:

 • Het standaard jaarverbruik elektriciteit is 25.000 kWh
 • Het standaard jaarverbruik gas is 50.000 m3
 • De jaaromzet over 2022 was 1,3 miljoen euro

De berekening:

 1. 25.000 X € 0,59 = € 14.750,-
 2. 50.000 X € 2,41 = € 120.500,-
 3. Totale energiekosten: € 135.250,-
 4. € 135.250,- / € 1.300.000,- = 10,4%

De overheid veranderde meerdere keren de voorwaarden voor de compensatie energie. De energiekosten moesten bijvoorbeeld in eerste instantie 12,5 procent van de omzet bedragen. Ook was het de bedoeling om alleen compensatie uit te keren aan bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 5.000 m3 gas verbruiken. Beide voorwaarden zijn later geschrapt waardoor een groter aantal MKB'ers compensatie ontvingen.

Bereken de compensatie energie voor uw bedrijf  

Compensatie elektriciteitskosten

 • Stel, u verbruikte 10.000 kWh elektriciteit en uw tarief steeg naar € 0,77 per kWh
 • Dit betekent dat uw stroomtarief € 0,42 (€0,77 - € 0,35) boven de drempelprijs lag
 • De compensatie gold voor veertien maanden. Daarom mag u de 10.000 kWh vermenigvuldigen met 14 maanden en vervolgens delen door 12 maanden. (10.000 kWh x 14)/12 - 11.667 kWh 
 • Deze € 0,42 vermenigvuldigt u met uw stroomverbruik van 11.667 kWh
 • De uitkomst is een bedrag van € 4.900,- (11.667 kWh x € 0,42) en is het bedrag dat in aanmerking kwam voor compensatie
 • Aangezien de compensatie de helft bedroeg van uw gestegen energiekosten, had u recht op totaal € 2.450,- compensatie (vijftig procent van € 4.200)

Voorschotbedrag

In 2024 berekent de overheid uw werkelijke compensatiebedrag, tot die tijd ontvangt u een voorschot van 35 procent van de maximale subsidie:

 • € 2.450,- x 35% = € 857,70.

Compensatie gaskosten

 • Stel, u verbruikte 6.000 m3 gas en uw gastarief steeg naar € 2,55 per m3
 • Dit betekent dat uw gastarief € 1,36 (€ 2,55 - € 1,19) boven de drempelprijs lag
 • Deze € 1,36 vermenigvuldigt u met uw jaarlijkse gasverbruik van 6.000 m3
 • De uitkomst is een bedrag van € 8.160,- (6.000 m3 x € 1,36) en is het bedrag dat in aanmerking kwam voor compensatie
 • Aangezien de compensatie de helft bedroeg van uw gestegen energiekosten, had u recht op totaal € 2.856,- compensatie (35 procent van € 8.160)  

Aanvullende voorwaarden

 • Geldt ook het prijsplafond voor uw bedrijf, dan dient u het energieverbruik voor deze compensatie in mindering te brengen op uw standaard jaarverbruik voor de TEK-regeling  
 • Wekt u zelf elektriciteit op, dan dient u de energie die u teruglevert op het energienet in mindering te brengen op uw standaard elektriciteitsverbruik

Sluiting aanvraag tegemoetkoming energiekosten: 2 oktober 2023

U kon de TEK-regeling tot 2 oktober 2023 met terugwerkende aanvragen via de website van de Rijksoverheid. De TEK geldt over de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. 

Vragen over uw situatie?

U kunt de overheid bereiken via het TEK-telefoonnummer: 088 042 44 60 

Aangezien er ondernemers zijn die vanwege de sterk gestegen energiekosten steun nodig hebben, benoemt de overheid dat er overbruggingsmogelijkheden zijn. Banken kijken bijvoorbeeld met hun klanten mee hoe zij ondersteuning kunnen bieden indien nodig. Denk aan het financieren van verduurzamingsmaatregelen. Het uitgangspunt is hierbij dat de onderneming in de kern gezond is. U kunt het beste contact opnemen met u eigen bank indien u hier meer over wilt weten.    

Zakelijk energie vergelijken 

Wanneer u intensief stroom en/of gas verbruikt, wilt u uiteraard de kosten voor zakelijke energie zo laag mogelijk houden. Het blijft daarom belangrijk om zakelijke energie te vergelijken. Voor zowel ZZP energie als MKB energie. Start hieronder uw vergelijking en bekijk de beste actietarieven voor uw bedrijfssituatie.      

Start hier met uw vergelijking

Start vergelijking

8.9
2147 beoordelingen
op Feedback Company

Start hier met uw grootzakelijke vergelijking

Naar de actietarieven

8.9
2147 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.

Energie-experts Saskia & Anita staan u graag te woord

Wij kijken graag met u mee naar welke opties er zijn om uw energiekosten te minimaliseren.

E-mail naar info@minder.nl

Anita - Energie-expertSaskia
Anita - Energie-expertAnita

Veelgestelde vragen over tegemoetkoming energiekosten mkb

1 Wat was de TEK-regeling?

De TEK-regeling was een compensatie vanuit de overheid voor de gestegen energiekosten van ondernemers. MKB-bedrijven die energie-intensief zijn kwamen hiervoor in aanmerking.

2 Hoe ontving u tegemoetkoming energiekosten?

U ontving de tegemoetkoming van uw energiekosten, TEK, via de Rijksoverheid. U kon de TEK aanvragen tot en met 2 oktober 2023. via de website van de overheid.

3 Welke energie compensatie was er voor ZZP?

ZZP’ers ontvingen energiecompensatie via het prijsplafond. In het kort houdt dit in dat u in 2023 een maximale prijs voor uw stroom en/of gas betaalde. Op onze speciale pagina over het prijsplafond leest u meer over deze regeling.