Joost Minder.nl
8.9
2100 beoordelingen op Feedback Company

Prijsplafond energie bedrijven

De overheid stelde van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 een prijsplafond voor de energieprijzen in. De energiekosten waren namelijk zo sterk gestegen, dat ondernemers werden gecompenseerd. Hoe werkte het prijsplafond en welk type ondernemer kwam in aanmerking voor deze compensatie? Dat bespreken we op deze pagina. 

Klik op de link om direct naar de juiste informatie te gaan:

  1. Het prijsplafond: een maximale prijs voor uw energie
  2. De tarieven van het prijsplafond
  3. Voorwaarden van het prijsplafond
  4. Zakelijk energie vergelijken met het prijsplafond
  5. Veelgestelde vragen over het prijsplafond

Vergelijk & bespaar

Bekijk de actietarieven

8.9
2100 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.

Met het prijsplafond een maximale prijs voor uw energie

Met het prijsplafond betaalde u een maximaal leveringstarief voor uw stroom en/of gas. Deze maximale prijs gold tot een jaarlijks energieverbruik van 2900 kWh stroom en 1200 m3 gas. Voor uw verbruik dat boven deze grens uitkwam, betaalde u het leveringstarief van uw energieleverancier. Het prijsplafond gold zowel voor variabele als vaste contracten.

In 2022 tweemaal € 190,- compensatie

Al in 2022 kregen alle kleinzakelijke energieverbruikers twee keer een compensatie van € 190,-. Dit bedrag werd via de energieleverancier uitgekeerd in de maanden november en december. Het prijsplafond zou namelijk pas ingaan per 1 januari 2023, maar in de maanden ervoor zagen ondernemers hun energierekening al fors stijgen. De overheid besloot daarom een compensatie in te stellen die snel uitgekeerd kon worden. Het bedrag werd via uw leverancier op uw rekening gestort of het werd verrekend met uw voorschotbedrag. 

Besparingstips voor gemiddeld energieverbruik kantoor

Invulling van het prijsplafond

De tarieven van het prijsplafond

De tarieven die de overheid voor het prijsplafond vaststelde zijn € 0,40 per kWh stroom en € 1,45 per m3 gas. Deze tarieven golden tot 1 januari 2024. Daarna hield het prijsplafond op. 

Prijsplafond voor een maximum verbruik

De maximale prijs gold voor een beperkt aantal kWh stroom en m3 gas per jaar. De grens lag op 2400 kWh en 1200 m3 per jaar. De bedrijven die met hun verbruik boven deze grens uit kwamen, betaalden voor de resterende kWh’s en m3 de marktprijs.

Wat als u boven het maximum verbruik uit kwam?

De bedrijven die met hun verbruik boven de maximale grens van 2400 kWh en 1200 m3 uit kwamen, betaalden voor de resterende kWh’s en m3 de marktprijs. Oftewel, het tarief dat de leverancier bij u in rekening bracht.

Had u lagere tarieven dan het prijsplafond?

U betaalde altijd de laagste prijs voor uw energie. Dus wanneer u in 2023 een zakelijk energiecontract had met vaste tarieven die lager zijn dan de tarieven van het prijsplafond, dan bleef u deze vaste tarieven betalen.

Voor wie gold het het prijsplafond?

Het prijsplafond gold voor zzp energie en mkb energie. Dus zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb.

De tarieven van het prijsplafond

Inclusief overheidsheffingen en btw

Energieverbruik

Tarief 

t/m 2900 kWh

Maximaal € 0,40 per kWh

> 2900 kWh

Tarief van uw leverancier

t/m 1200 m3

Maximaal € 1,45 per m3

> 1200 m3

Tarief van uw leverancier

 

Exclusief overheidsheffingen en btw

Energieverbruik

Tarief 

t/m 2900 kWh

Maximaal € 0,19001 per kWh

> 2900 kWh

Tarief van uw leverancier

t/m 1200 m3

Maximaal € 0,708547 per m3

> 1200 m3

Tarief van uw leverancier

Wie betaalt de kosten van het prijsplafond?

Het prijsverschil tussen de marktprijzen voor energie en de prijzen van het prijsplafond kwam voor rekening van de overheid. 

Het maximale verbruik werd verdeeld over 2 periodes

Het maximale verbruik voor het prijsplafond werd in tweeën gedeeld: de periode voor de einddatum van uw energiecontract en de periode na deze einddatum. Er werd een gemiddelde hoeveelheid energie vastgesteld die u mocht verbruiken voor de prijs van het prijsplafond. 

Waarom verdeeld over 2 periodes?

Het was voor energieleveranciers lastig om bij te houden wanneer u het maximale verbruik van het prijsplafond had bereikt. Energiecontracten lopen namelijk op willekeurige data af en veel ondernemers stappen daarna over van energieleverancier. Daarom heeft de overheid samen met leveranciers bovenstaande constructie bedacht.

Verbruik dat maandelijks voor het prijsplafond in aanmerking kwam

In onderstaande tabel ziet u welke hoeveelheid energie maandelijks in aanmerking kwam voor het prijsplafond. Wilt u weten hoeveel dit per dag was, dan kunt u dit vinden op de website van de overheid.

 

Maand

Elektriciteit (kWh)

Gas (m3)

Januari

339

221

Februari

280

188

Maart

267

159

April

207

86

Mei

181

35

Juni

159

19

Juli

161

17

Augustus

176

17

September

199

24

Oktober

266

81

November

306

147

December

356

207

 

Voorbeeldberekening prijsplafond

Stel, uw contract liep af op 13 april. Dan wordt er vanaf 1 januari tot en met 12 april berekend wat u maximaal mocht verbruiken voor het prijsplafond. Dit was in totaal 976 kWh en 610 m3.

Bleef u onder deze grens? Dan betaalde u voor uw verbruik van januari tot met maart het tarief van het prijsplafond. Kwam u boven de grens uit dan betaalde u voor dit ‘teveel’ het tarief van uw leverancier.

Vanaf de startdatum van het nieuwe contract, 13 april in dit voorbeeld, begon dit proces opnieuw. U mocht gedurende het jaar dan maximaal nog 1924 kWh*  en 590 m3** verbruiken voor het tarief van het prijsplafond.

De ruimte qua verbruik die u eventueel in de eerste periode overhield, kon u niet meenemen naar de volgende periode. Daarnaast hield de overheid er rekening mee dat u in de winter meer energie verbruikte dan in de zomer. Dus dat betekende dat in de eerste en laatste maanden van het jaar het gemiddelde dagelijkse verbruik voor het prijsplafond hoger lag dan in de lente en de zomer.


*2400 kWh - 976 kWh = 1924 kWh

**1200 m3 - 610 m3 = 590 m3

In onderstaande grafieken staat weergegeven wat het maximale energieverbruik was dat iedere maand voor het prijsplafond in aanmerking kwam

Kwam u in aanmerking voor het prijsplafond?

Stap 1 - Aansluitcapaciteit van uw energiemeters

Afhankelijk van de aansluitcapaciteit van uw elektriciteits- en/of gasmeter maakte u wel of geen aanspraak op het prijsplafond.

 

Stroom

Gas

Prijsplafond van toepassing?

1.

KV

KV

Ja

2.

KV

GV

Ja

3.

GV

KV

Nee

4.

GV

GV

Nee

Wanneer uw elektriciteitsaansluiting onder grootverbruik viel, had u geen recht op het prijsplafond. Dus in principe kwam iedere kleinzakelijke ondernemer in aanmerking, mits u ook voldeed aan de tweede voorwaarde die we in de volgende stap bespreken.

KV = kleinverbruik
GV = grootverbruik 
Hieronder leest u wat het verschil is tussen beide verbruiken.

Stap 2 - Verblijfsfunctie 

De tweede voorwaarde voor het prijsplafond was dat uw leveringsadres een verblijfsfunctie diende te hebben. In andere woorden: kon u op het leveringsadres wonen of werken?

  • Leveringsadressen met verblijfsfunctie: kantoren, woningen, hotels, restaurants
  • Leveringsadressen zonder verblijfsfunctie: lantaarnpalen, garageboxen

Voldeed u aan beide voorwaarden dan gold het prijsplafond ook voor uw zakelijk energieverbruik.  

💡 Het verschil tussen kleinverbruik en grootverbruik

KV staat voor een kleinverbruik energiemeter

Elektriciteitsaansluiting is kleiner dan of gelijk aan 3 x 80 Ampère (tot 100.000 KWh) en/of een gasaansluiting kleiner dan 40 m3 per uur (t/m G25)

GV staat voor een grootverbruik energiemeter

Elektriciteitsaansluiting groter dan 3 x 80 Ampère (vanaf 100.000 KWh) en/of een gasaansluiting vanaf 40 m3 per uur (≥G40)

Zakelijke energie vergelijken

Ook zonder het prijsplafond blijft het belangrijk om zakelijk energie te vergelijken zodat u het voordeligste contract uit de markt heeft. 

Inmiddels bieden meerdere leveranciers weer vaste energietarieven aan voor relatief scherpe tarieven. Ook kunt u kiezen voor dynamische energietarieven die meebewegen met de inkoopprijs op de markt. Vergelijk zakelijke energie en bekijk wat voor uw situatie de beste optie is.

Start hier met uw vergelijking

Start vergelijking

8.9
2100 beoordelingen
op Feedback Company

Start hier met uw grootzakelijke vergelijking

Naar de actietarieven

8.9
2100 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.

Energie-experts Saskia & Anita beantwoorden uw vragen graag

 

E-mail naar info@minder.nl

Anita - Energie-expertSaskia
Anita - Energie-expertAnita

Veelgestelde vragen over het prijsplafond

1 Wat moest ik doen om voor het prijsplafond en de € 190,- compensatie in aanmerking te komen?

U hoefde niets te doen om voor het prijsplafond en de € 190,- compensatie in aanmerking te komen. Uw zakelijke energieleverancier maakte dit bedrag over op uw rekening of verrekende dit met uw maandelijks voorschotbedrag.

2 Voor hoeveel aansluitingen gold het prijsplafond?

Het prijsplafond gold voor een onbeperkt aantal aansluitingen. Het maakte niet uit of deze onder dezelfde onderneming vallen.

3 Wanneer ging het prijsplafond in?

Op 1 januari 2023 ging het prijsplafond in en eindigde weer op 1 januari 2024. Het prijsplafond gold dus voor 1 jaar.

4 Wat waren de tarieven van het prijsplafond?

Het tarief van het prijsplafond voor stroom was € 0,40 per kWh stroom en het tarief voor gas was € 1,45 per m3. Dit is inclusief overheidsheffingen en btw.

Zonder overheidsheffingen en btw was het tarief voor stroom 0,19001 per kWh en voor gas 0,708547 per m3

5 Hoe werkte het prijsplafond met een vast contract?

Het prijsplafond gold ook voor ondernemers met een vast contract. Waren uw vaste tarieven echter lager dan de tarieven van het prijsplafond, dan bleef u gewoon de voordeligste tarieven (uw vaste tarieven) betalen.

Wanneer uw vaste tarieven hoger waren dan de tarieven van het prijsplafond, betaalde u de laatstgenoemde tarieven. Dit gold tot een verbruik van 2900 kWh en/of 1200 m3. Voor al het verbruik dat boven deze grenzen uit kwam, betaalde u vervolgens weer de vaste tarieven van uw energieleverancier.

6 Zijn de bedragen van het prijsplafond inclusief btw en overheidsheffingen?

Ja, de genoemde bedragen van het prijsplafond zijn inclusief 21% btw en overheidsheffingen.

7 Wie kregen compensatie voor de energierekening?

Compensatie voor de energierekening via het prijsplafond was er voor zzp’ers en mkb’ers. Als voorwaarde gold dat uw energie-aansluiting onder kleinverbruik valt. Hierboven staat uitgelegd wat een kleinverbruik meter is.

8 Hoe werkte het prijsplafond?

Het prijsplafond werkte als volgt: u betaalde tot 2900 kWh stroom en/of 1200 m3 gas een maximale energieprijs die de overheid heeft vastgesteld. Verbruikte u meer energie dan bovengenoemd grensverbruik, dan betaalde u het leveringstarief van uw zakelijk energieleverancier