Joost Minder.nl
8.9
2163 beoordelingen op Feedback Company

Wat gebeurt er straks met de salderingsregeling?

Main Image

Dat de salderingsregeling aangepast wordt, staat buiten kijf. Al een lange tijd wordt door de regering gesproken over een opvolger voor de salderingsregeling. Die regeling maakt het nu nog voordelig om zonnepanelen aan te schaffen, maar hoe het er over een aantal jaar exact uitziet is nog niet bekend. We moeten nog even geduld hebben tot deze zomer. Dan geeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meer duidelijkheid over de nieuwe subsidieregeling.

Wat is de salderingsregeling ook alweer?

Eerst leggen we nog even kort uit hoe de salderingsregeling werkt voor kleinzakelijke bedrijven. Alle stroom die jij zakelijk opwekt en niet direct verbruikt, kun je terugleveren op het energienet tegen hetzelfde tarief als dat je betaalt voor je energieverbruik. De hoeveelheid kWh die jij teruglevert, wordt dus afgetrokken van de hoeveelheid kWh die jij afneemt van het energienet. Lever je meer terug dan je verbruikt aan stroom en bereik je daarmee de salderingsgrens, dan krijg je een terugleververgoeding per kWh.

Hoe lang de terugverdientijd van je investeringen in zakelijke zonnepanelen duurt, blijft nog even de vraag. Wel is bekend dat minister Wiebes de salderingsregeling wil veranderen in een subsidieregeling. Ook verzekert hij dat degenen die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen de terugverdientijd van ongeveer 7 jaar behouden. Hij geeft nog niets aan over de terugverdientijd voor bedrijven die in de toekomst zonnepanelen op het dak willen installeren.

Waarom de salderingsregeling verandert

Minister Wiebes wil de salderingsregeling wijzigen, omdat de hoogte van die salderingssubsidie niet afhankelijk is van wat zonnepanelen kosten, maar van hoe hoog de energiebelastingen zijn. Volgens de minister is deze regeling niet houdbaar. Helemaal nu de energiebelastingen de afgelopen jaren zijn gestegen en ook omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden. Om deze redenen te begrijpen leggen we stap voor stap uit waarom de salderingsregeling op de schop gaat:

Iedereen die stroom afneemt van het energienet betaalt daarover twee heffingen: energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). Heb je zakelijke zonnepanelen en lever je terug op het energienet, dan betaal je over het deel dat je teruglevert geen heffingen. Jaarlijks worden de tarieven van de energiebelasting en ODE vastgesteld en hoe hoger die zijn, hoe meer een bedrijf financieel profiteert van zonnepalen. Daarom zegt minister Wiebes dat de hoogte van de salderingssubsidie afhankelijk is van hoe hoog de energiebelastingen zijn. Die belastingen zijn de afgelopen jaren gestegen en stijgen de komende jaren verder, waardoor het voor steeds meer bedrijven interessant is om zonnepanelen aan te schaffen. 

Dan is er nog de groep die geen zonnepanelen aanschaft en trouw de energiebelastingen blijft betalen. Wat er gebeurt is dat de energiebelastingen voor rekening komen voor een steeds kleiner wordende groep. Waardoor:

  1. De energierekening voor deze groep jaarlijks stijgt.
  2. De overheid minder inkomsten heeft uit de energiebelastingen.  

Al met al is dit voor minister Wiebes een belangrijke reden om de salderingsregeling in een subsidieregeling te veranderen die gebaseerd is op de kosten van zonnepanelen.

De toekomstige subsidieregeling

Bij de toekomstige subsidieregeling ontvang je waarschijnlijk voor iedere kWh stroom die je teruglevert op het energienet een bepaald subsidiebedrag. Daarnaast neem je op bepaalde momenten (in de avond bijvoorbeeld) nog stroom af van het energienet en daar betaal je als vanouds een energietarief voor inclusief energiebelasting en ODE. Dit is gunstig voor de groep die geen zonnepanelen heeft.  

Met de nieuwe subsidieregeling komen de energiebelasting en ODE niet meer voor rekening van een steeds kleiner wordende groep (degenen zonder zonnepanelen), maar worden verdeeld over alle energieverbruikers. De overheid heeft baat bij deze nieuwe regeling omdat het subsidiebedrag niet meer afhankelijk is van de energiebelastingtarieven, maar ze kan de hoogte jaarlijks vaststellen op basis van hoeveel het kost om zonnepanelen aan te schaffen.

De nieuwe subsidieregeling zorgt ervoor dat je nog steeds bespaart op je zakelijke energierekening, maar grote kans dat dit minder is dan nu met de salderingsregeling. Vergeet echter niet dat je nog steeds niet betaalt voor de stroom die jouw bedrijf opwekt en direct zelf verbruikt. Dit zorgt al voor een behoorlijke verlaging van de zakelijke energiekosten.

In 2020 is het zover

In eerste instantie werd door de voorganger van Wiebes, minister Kamp, beloofd dat de salderingsregeling tot 2023 niet verandert. Nu wijzigt de salderingsregeling toch een paar jaar eerder: vanaf 2020. Dat is dus al over twee jaar. Om bedrijven die willen investeren in zonnepanelen niet tegen te houden, is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de nieuwe subsidieregeling. Daarover weten we meer voor aankomende zomer. In ieder geval vindt minister Wiebes het belangrijk dat met de subsidieregeling het nog steeds aantrekkelijk blijft om zonnepanelen aan te schaffen. Dat heeft vast te maken met het feit dat mede door de salderingsregeling het aantal zonnepanelen in Nederland jaarlijks groeit met 91 procent wat goed is voor de klimaatdoelstellingen.   

Voorstanders van behoud van de salderingsregeling 

Organisaties die zich inzetten voor het milieu zijn het niet eens met de wijziging van de salderingsregeling. In totaal 20 organisaties (waaronder Milieu Centraal, de Consumentenbond en Greenpeace) stuurden namelijk een brief naar de minister met de vraag om de salderingsregeling pas vanaf 2023 te veranderen in een subsidieregeling.

Als argument geven ze dat veel mensen zonnepanelen aanschaffen vanwege de salderingsregeling (dat is die 91 procent groei). Ook is de salderingsregeling een oplossing voor het feit dat we nog niet op een betaalbare manier en in grote hoeveelheden stroom kunnen opslaan. Dat werkt zo:

Stel, je slaat wel stroom op met een kleine accu. Als je 's avonds werkt zet je de lichten aan, de laptop, enzovoorts. Dat doe je allemaal met de stroom die overdag is opgewekt en waarvan een deel is opgeslagen. Over het verbruik in de avond hoef je daarom geen leveringskosten te betalen; jij hebt het opgewekt dus het is van jou. Het nadeel is dat zo’n accu een beperkte hoeveelheid stroom kan opslaan, waardoor het voor veel bedrijven nu nog niet interessant is om er een aan te schaffen.

We gaan er nu even vanuit dat je geen stroom opslaat. In dit geval biedt het terugleveren van stroom uitkomst. Over het volume dat je niet kunt opslaan en teruglevert, betaal je geen energiebelastingen en een leveringstarief. Totdat je uiteraard de salderingsgrens bereikt. Dus de salderingsregeling heeft net zo’n verlagend effect op je zakelijke energierekening als wanneer je stroom opslaat in een accu voor later verbruik.

Met een nieuwe subsidieregeling komt de situatie voor je energierekening er anders uit te zien. Over het deel dat je teruglevert betaal je wel energiebelasting en ODE, maar om bedrijven met zonnepanelen tegemoet te komen, wordt een subsidie per kWh verstrekt. Daarmee duurt de terugverdientijd waarschijnlijk langer waardoor die eerder genoemde twintig organisaties zich sterk afvragen of het aantal zonne-installaties in Nederland zo blijft groeien.

In de brief worden nog meer redenen genoemd om de salderingsregelen tot 2023 te behouden. Uiteindelijk hebben ze allemaal als hoofddoel dat wij Nederlanders blijven investeren in zonnepanelen zodat we minder CO2 uitstoten en we voorkomen dat de aarde opwarmt met 1,5 graad.

Wel of geen zonnepanelen aanschaffen?

Dus wat moet jij doen: wel of geen zakelijke zonnepanelen aanschaffen? Als je ze vanuit financieel oogpunt wilt aanschaffen, kunnen we je vooralsnog niet adviseren. Vanuit een duurzaam oogpunt is het natuurlijk altijd goed om te investeren in zonnepanelen. Nog een argument voor zonnepanelen zijn de ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen en opslag. Zonnepanelen worden namelijk steeds goedkoper en uiteindelijk zal de mogelijkheid om energie in grote hoeveelheden op te slaan er komen. Laat je je keuze afhangen van de nieuwe subsidieregeling, dan moet je nog even in spanning blijven zitten. Voor de zomer hoor je in ieder geval meer! 

Zakelijke energie

Of je nou wel of geen zonnepanelen hebt, een zakelijk energiecontract is altijd nodig. Via Minder.nl vind je scherpe actietarieven van zakelijke energieleveranciers. Wij vergelijken de hele markt voor u zodat u het beste aanbod heeft. 

 


Energie vergelijken MKB Energie vergelijken grootzakelijk