Wat is het klimaatakkoord

Het klimaatakkoord is een verdrag waarin afspraken staan over hoe 195 landen samen de opwarming van de aarde tegengaan door minder broeikasgassen uit te stoten. Het doel is om de temperatuur van de aarde gemiddeld niet meer dan 2 graden te doen laten stijgen, maar meerdere landen proberen een maximum van 1,5 graad aan te houden.    

Klimaatakkoord ondertekend in Parijs

Op 12 december 2015 is het klimaatakkoord in Parijs ondertekend tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Dit akkoord geldt vanaf 2020 als het Kyoto-protocol, het akkoord uit 1997 dat is opgesteld in Japan, is afgelopen. Om de vijf jaar evalueren de landen hun klimaatacties en bespreken zij wat ze de komende vijf jaar gaan ondernemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het is de bedoeling dat de plannen steeds ambitieuzer worden.  

Afspraken in het klimaatakkoord

Een aantal afspraken die in het klimaatakkoord staan, zijn:

  • De temperatuur op aarde mag maximaal 2 graden stijgen, maar het streven is om de stijging te beperken tot 1,5 graad.
  • Met de bestaande technieken moeten landen actie ondernemen om zo min mogelijk broeikasgassen uit te stoten.
  • Ieder land moet een financiële bijdrage leveren aan technieken om minder broeikasgassen uit te stoten.
  • Ieder land dat het klimaatverdrag ondertekent is verplicht om aan de maatregelen en doelstellingen te voldoen.
  • Wanneer ontwikkelingslanden vanwege economische redenen niet kunnen voldoen aan de verplichtingen in het Klimaatakkoord dienen rijke landen hen financieel te ondersteunen.

Naast het klimaatakkoord bestaat ook nog het Energieakkoord waarin Europese doelen zijn opgesteld en meer dan 40 organisaties in Nederland bij betrokken zijn.

Zakelijke energie vergelijken

Op Minder.nl maakt u binnen twee minuten een online zakelijke energievergelijking en sluit u eenvoudig een nieuw energiecontract af. Vul uw energieverbruik in en u krijgt een duidelijk overzicht van het energieaanbod in onze vergelijker.


Energie vergelijken zakelijk