Aansluitingen op het energienet voor gas en elektriciteit

Voor gebruik van elektriciteit en gas is aansluiting op het energienet noodzakelijk. Ieder woon- en werkadres heeft hiermee te maken. De aansluiting zorgt dat uw eigen installatie en het energienet met elkaar zijn verbonden en bestaat onder meer uit de elektriciteitsmeter en gasmeter.

De zwaarte van uw aansluiting kan verschillen. Afhankelijk van de aansluitcapaciteit, ook wel de aansluitwaarde. Deze waarde geeft aan hoeveel capaciteit gas en elektriciteit door de aansluiting kan. Gas wordt uitgedrukt in kubieke meter (m3) per uur. Elektriciteit in de maximaal toegelaten stroomsterkte uitgedrukt in ampère, die wordt begrensd door zekeringen.

De capaciteit van uw aansluitingen bepaalt of u een kleinzakelijke of grootzakelijke energieklant bent. Deze wordt met name bepaald door hoeveel stroom er op één bepaald moment nodig is. Hoe zwaarder de apparatuur, hoe zwaarder de aansluiting moet zijn.

Kleinzakelijke energieklanten

Grootzakelijke energieklanten

Elektriciteitsaansluiting van 3x80 ampère of kleiner; ca. <100.000 kWh per jaar

Elektriciteitsaansluiting groter dan 3x80 ampère; ca. >100.000 kWh per jaar

Gasaansluiting <40 m3 (t/m G25)

Gasaansluiting >40 m3 (> G40)

Aansluitingscapaciteit voor stadswarmte <40 kWh; jaarlijks verbruik <4.633 Gigajoule

Aansluitingscapaciteit voor stadswarmte >40 kWh; jaarlijks verbruik >4.633 Gigajoule

 

Wat is uw aansluitingscapaciteit?

Op de jaarafrekening van uw leverancier staat wat de capaciteit van uw hoofdzekering voor elektriciteit is. Heeft u deze niet meer? Neem dan contact op met uw energieleverancier.

De capaciteit van gas staat op de voorkant van uw gasmeter met de letter G plus een getal. Een hoger getal achter de G betekent een zwaardere aansluitingscapaciteit. Er zijn vijf type gasaansluitingen: G4, G6, G10, G16 en G25. Vooral kantoren en bedrijven hebben een aansluiting van G10 of hoger.

Wie verzorgt de aansluiting?

De netbeheerder is de enige die bevoegd is voor het uitvoeren van de aansluiting en is hiertoe ook verplicht. Vanaf het moment dat u een aanvraag voor een aansluiting heeft gedaan, heeft de netbeheerder maximaal 18 maanden om de taak te voldoen. Zorg er dus voor dat u op tijd aangeeft dat u een aansluiting wilt.

In Nederland is per regio een andere netbeheerder actief. Kijk op onze netbeheerderspagina bij welke beheerder u klant bent.

Verkleinen van uw elektriciteits- en gasaansluiting

Elektriciteit

De grootte van uw aansluiting is van invloed op de netbeheerderskosten. Wellicht kunt u besparen door te kiezen voor een kleinere aansluiting op het elektriciteits- en gasnet. Op uw jaarnota ziet u de capaciteit van uw huidige aansluiting. Zoek vervolgens met behulp van een installateur uit welke aansluitingscapaciteit u nodig heeft om te voorzien in uw energieverbruik.

Indien uw aansluiting 3x25A of kleiner is, heeft het geen zin om voor een kleinere aansluiting te kiezen. Er zijn geen tariefverschillen tussen 3x25A of kleiner.     

Gas

Uw gasaansluiting verkleinen is mogelijk wanneer uw huidige gasaansluiting G10 of hoger is en u jaarlijks minder dan 4000 m3 gas verbruikt. Wanneer uw gasaansluiting kleiner is dan G10 heeft verkleinen geen nut omdat er geen verschil in tarief zal zijn.

Vergroten van uw elektriciteits- en gasaansluiting

Elektriciteit

Als u meer elektriciteit verbruikt dan uw capaciteitsaansluiting aankan, springen regelmatig de stoppen door. Bijvoorbeeld doordat u een sauna of zwembad heeft. U kunt er dan voor kiezen om uw aansluiting te vergroten. Vraag een installateur om advies. Bij een aansluiting tot 10 MVA bent u wettelijk verplicht om uw eigen netbeheerder in te schakelen. Boven de 10 MVA mag u bij verschillende installateurs offertes opvragen.       

Gas

Bij vergroting van uw gasaansluiting kunt u per uur meer gas verbruiken. Dit is bijvoorbeeld nodig op het moment dat u een extra fabriekshal in gebruik neemt.      

Wat kost een aansluiting op het energienet?

Eenmalige kosten

Voor het installeren van de aansluiting betaalt u eenmalig kosten aan uw netbeheerder. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van:

  1.        de capaciteit van uw aansluiting
  2.        de netbeheerder
  3.        het aantal benodigde meters voor de aansluitleiding.

Indien u een zwaardere aansluiting neemt, is het mogelijk dat uw oude verwijderd moet worden. Deze verwijderingskosten komen bovenop de installatiekosten en worden meegenomen in de offerte.

Maandelijkse kosten

Maandelijks betaalt u netbeheerderskosten voor onder andere het transport van elektriciteit en gas en meterhuur. De hoogte van uw capaciteitsaansluiting is van invloed op deze kosten. Bent u een kleinzakelijke klant? Dan is voor u het leveranciersmodel van toepassing en krijgt u de netbeheerderskosten via uw energieleverancier gefactureerd. Indien u een grootzakelijke klant bent valt u onder het netbeheerdersmodel en betaalt u rechtstreeks aan de regionale netbeheerder.

Heeft u een elektriciteitsaansluiting nodig tot 10 Mega Volt Ampère (MVA) dan bent u verplicht om uw regionale netbeheerder in te huren voor de installatie. Vraagt uw aansluiting om meer dan 10 MVA dan kunt u offertes opvragen bij verschillende partijen die hierin gespecialiseerd zijn.

ACM en de aansluitkosten

Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt de maximale hoogte van de aansluitkosten op het energienet. Netbeheerders mogen niet meer dan dit maximale bedrag in rekening brengen voor de installatie.  

Hoe zorg ik ervoor dat mijn elektriciteits- en gasaansluiting vergroot/verkleind wordt?

Om uw aansluiting op het energienet aan te passen vraagt u een offerte bij uw regionale netbeheerder. Vaak staan de prijzen ook op de website van de netbeheerder. Als uw netbeheerder een ander bedrijf inschakelt voor de werkzaamheden dan is zij u verplicht dit te laten weten. De kosten voor vergroten van de aansluiting mogen niet hoger liggen dan een volledig nieuwe aansluiting met dezelfde capaciteit.

Stadsverwarming in plaats van gasnetwerk in mijn woonplaats

Op sommige plekken wordt geen gebruik gemaakt van gas, maar van stadsverwarming of warmtenet. Indien u toch aangesloten wilt worden op het gasnetwerk, kunt u contact opnemen met uw netbeheerder. Weet wel dat sinds april 2011 een nieuwe gaswet van toepassing is. De netbeheerder is niet verplicht om u aan te sluiten op het gasnetwerk in een woonplaats met stadsverwarming.

Aansluiting op een nieuw warmtenet

Wanneer u een aansluiting wilt op een nieuw warmtenet, in het geval van een nieuwbouwwoning, zijn de kosten vaak inbegrepen bij de woning. ACM heeft hier geen maximum tarieven voor berekend. 

Aansluiting op een bestaand warmtenet

Voor aansluiting op het warmtenet betaalt u eenmalig kosten. Deze zijn gelijk aan de kosten voor aansluiting op het gasnetwerk. ACM heeft voor 2016 een bedrag van €962,95,- vastgesteld.