Joost Minder.nl
8.9
2163 beoordelingen op Feedback Company

Vergelijk & bespaar

Bekijk de actietarieven

8.9
2163 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.

Wat is de energiebesparingsplicht voor bedrijven?

De energiebesparingsplicht is een wettelijke verplichting voor bedrijven om energie te besparen. Deze verplichting is onderdeel van de Wet Milieubeheer en heeft als doel om de CO₂-uitstoot te verminderen en de energie-efficiëntie te verbeteren.

Dit houdt in dat u maatregelen moet nemen om uw energieverbruik binnen uw bedrijf te verminderen. Denk hierbij aan het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen, het verbeteren van uw (gebouw)isolatie, het gebruik van energiezuinige apparatuur en het opwekken van uw eigen energie, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. 

De energiebesparingplicht heeft een positieve impact op het klimaat, daarnaast kunt u als ondernemer ook een aanzienlijke kostenbesparing realiseren: win-win.

Voor wie geldt de energiebesparingsplicht?

De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen met een hoog verbruik in gas en/of elektriciteit. Het gaat hier om ondernemingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Dit zijn voornamelijk MKB-bedrijven en grootzakelijke ondernemingen.

De grootte van een bedrijf zegt overigens lang niet altijd iets over in hoeverre aan de verplichte energiebesparing moet worden voldaan. Zo kan het zijn dat je in een groot kantoorpand met 100+ medewerkers binnen de verbruiksnorm blijft, maar dat een kleine bakkerij met ‘slechts’ vijf man personeel wel binnen de energiebesparingsplicht valt, doordat de bedrijfsapparatuur (in dit geval de ovens) veel energie verbruiken.

Weet u niet zeker of u aan de energiebesparingsplicht moet voldoen? Wij helpen u graag dit te bepalen.

Wanneer gaat de energiebesparingsplicht in?

De energiebesparingsplicht bestaat al sinds 1993, maar vanaf 1 januari 2008 is deze opgenomen als de plicht voor organisaties om energiebesparingsmaatregelen te nemen die u binnen 5 jaar of minder kunt terugverdienen. 

Voor nu geldt dat als u binnen de gestelde criteria van de energiebesparingsplicht 2023 valt, u voor 1 december 2023 moest voldoen aan de energiebesparingsplicht, ook bekend als EML, De erkende maatregelenlijst (EML).

Het is goed om te weten dat er geen vaste startdatum is; de plicht begint zodra u binnen de gestelde criteria valt. Daarom is het verstandig uw energieverbruik goed in de gaten te houden en zo nodig actie te ondernemen. 

Wat is de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven?

Om de naleving en handhaving van de energiebesparingsplicht te vereenvoudigen, is op 1 juli 2019 de informatieplicht energiebesparing ingevoerd. Vanaf deze datum moeten bedrijven, die onder de energiebesparingsplicht vallen, ook voldoen aan de informatieplicht. De informatieplicht houdt in dat bedrijven moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Dit moeten zij doen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Wat is de onderzoeksplicht energiebesparing voor bedrijven?

Naast de ergiebesparingsplicht en informatieplicht, is er ook een onderzoeksplicht energiebesparing. Deze verplichting houdt in dat bedrijven periodiek moeten onderzoeken welke energiebesparende maatregelen voor hen relevant en rendabel zijn. Op basis hiervan stelt u een energiebesparingsplan op en vervolgens voert u dit plan uit.

 
Wat is EED-auditplicht energiebesparing voor bedrijven?

De EED-auditplicht is een verplichting vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Grootzakelijke bedrijven (GZ-bedrijven) met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen moeten voldoen aan de EED-auditplicht.

Dit houdt in dat zij elke vier jaar een energie-audit moeten uitvoeren. Een energie-auditor beoordeelt uw energieverbruik en brengt besparingsmogelijkheden en verdere verbeteringen in kaart. 

Erkende maatregelenlijst (EML)

De RVO heeft een lijst met erkende maatregelen opgesteld die bedrijven kunnen treffen om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. Deze lijst bevat specifieke maatregelen en is per branche opgesteld. De maatregelen hebben een terugverdientijd van maximaal vijf jaar.

Enkele erkende maatregelen om aan de energiebesparingsplicht te voldoen zijn: 

  • Gevelisolatie, dakisolatie, leidingisolatie of vloerisolatie
  • Hoog rendement beglazing (ten minste HR++)
  • Constructieonderdelen in combinatie met hoog rendement beglazing (tenminste HR++)
  • Energiezuinig ventilatiesysteem in combinatie met andere energiebesparende maatregelen
  • Warmtepompen
  • Zonnecellen

 
Subsidies energiebesparingsplicht voor bedrijven

Om bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen, zijn er verschillende subsidies beschikbaar om energiebesparende maatregelen te financieren. Zo is er de Energie-investeringsaftrek (EIA), waarmee bedrijven een deel van hun investering in energiebesparende maatregelen kunnen aftrekken van de fiscale winst. Dit kan de drempel om te investeren verlagen.

Besparingstips voor gemiddeld energieverbruik kantoor

Vragen? Stel ze gerust

Neem contact op met onze energiespecialisten.

 Joost de Nijs 
Grootzakelijk energiespecialist
Anita - Energie-expertAnita ten Wolde 
ZZP & MKB energiespecialist

Bespaar op je energiekosten met de energievergelijker

Wij begrijpen dat energiebesparing niet alleen een verplichting is, maar ook een kans om kosten te verlagen. Wilt u besparen op uw energiekosten? Gebruik dan onze energievergelijker. Deze is speciaal ontworpen om u te helpen de beste energiedeal te vinden voor uw zakelijke energiecontracten. Minder.nl is volledig onafhankelijk.

Start hier met uw vergelijking

Start vergelijking

8.9
2163 beoordelingen
op Feedback Company

Start hier met uw grootzakelijke vergelijking

Bekijk de actietarieven

8.9
2163 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.

Veelgestelde vragen

1 Wat is de energiebesparingsplicht?

De energiebesparingsplicht is een verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze verplichting is onderdeel van de Wet milieubeheer en heeft als doel om de CO₂-uitstoot te verminderen en de energie-efficiëntie te verbeteren.

2 Waarmee bespaart u de meeste energie?

De meeste energie kunt u besparen door te investeren in energiezuinige apparatuur, efficiënte verlichting, isolatie, en duurzame energieopwekking, zoals zonnepanelen.

3 Wat valt er onder EBV?

EBV staat voor Energiebesparingsverplichting. Dit is de verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen om de CO₂-uitstoot te verminderen en de energie-efficiëntie te verbeteren.

4 Wat zijn erkende energiebesparende maatregelen?

Erkende energiebesparende maatregelen (EML) zijn specifieke maatregelen die door de overheid zijn goedgekeurd. Deze maatregelen kunnen bedrijven treffen om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. Deze maatregelen zijn per branche opgesteld en hebben een terugverdientijd van maximaal vijf jaar.

5 Wat is informatieplicht energiebesparing?

De informatieplicht energiebesparing houdt in dat bedrijven moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Dit moet gedaan worden via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

6 Wie is verantwoordelijk voor informatieplicht energiebesparing?

De verantwoordelijkheid voor de informatieplicht energiebesparing ligt bij de bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen. Zij moeten zelf via eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.

7 Welke bedrijven vallen onder de energiebesparingsplicht?

Zowel kleinzakelijke als grootzakelijke ondernemingen. Het gaat hier om ondernemingen, die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Dit zijn voornamelijk MKB-bedrijven en grootzakelijke ondernemingen.