Joost Minder.nl
8.9
2126 beoordelingen op Feedback Company

De belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 2 weken

Prijsontwikkelingen voor gas en elektriciteit toonden recent een daling, maar stegen de afgelopen dagen ook weer. Toenemende vraag vanuit Azië speelt een rol net als de effecten van het warme weer.

Gas

In Noord- en Zuid-China stijgen de temperaturen, en dat leidt tot een verhoogde behoefte aan airconditioning, dus ook een grotere vraag naar LNG om de benodigde elektriciteit hiervoor op te wekken. Deze toenemende vraag uit Azië heeft invloed op de Europese markten, waar recentelijk stijgingen in de gasprijs zichtbaar waren. Desondanks zijn er ook momenten waarop de gasprijzen enigszins dalen, de markt fluctueert dus.

Een bijkomend positief effect is dat de gasvoorraden in Europa goed gevuld zijn, bevorderd door het zonnige weer. Het weer zorgt enerzijds voor veel productie van zonne-energie waardoor er minder gas ingezet hoeft te worden voor die productie. Aan de andere kant is er minder energie nodig voor warmte en dat laat de vraag naar gas dalen.

Freeport LNG in de VS en onderhoud Noorwegen

De Freeport LNG-terminal in de VS draait bijna weer op volle capaciteit, wat de export versoepelt. Ook verliep de export vanuit Noorwegen vlot dankzij tijdelijk verminderd onderhoud aan gasinstallaties, hoewel dit onderhoud binnenkort weer zal toenemen.

Verbiedt EC doorvoer van Russisch gas via eigen havens?

Een andere belangrijke ontwikkeling betreft Rusland. De Europese Commissie overweegt een verbod op het transporteren van Russisch LNG via Europese havens naar landen buiten de EU, met als doel de transportkosten voor Rusland te verhogen en te voorkomen dat deze gelden de oorlog financieren. Eerder was er onzekerheid of de levering van Russisch LNG aan EU-landen ook verboden zou worden, maar dit lijkt van tafel vanwege de angst voor hoge gasprijzen. Het voorstel moet nog door alle 27 EU-landen worden goedgekeurd voordat het definitief wordt aangenomen.

Elektriciteit en meer 

De hoge productie van schone energie door zon en wind heeft geleid tot een verminderde vraag naar gas. Hierdoor daalden de gasprijzen dit heeft ook de elektriciteitsprijzen enigszins naar beneden gedreven. Daarnaast heeft deze groene productie de vraag naar emissierechten verlaagd, waardoor ook de kosten voor deze rechten zijn gedaald.

In Oekraïne veroorzaken Russische aanvallen op het energiesysteem een tekort aan elektriciteit. Dit leidt tot een verhoogde import van elektriciteit door het land. Dit kan meespelen in de Europese prijzen voor elektriciteit, de markten reageren namelijk sterk op internationale spanningen.

Waarschuwing TenneT over leveringszekerheid vanaf 2023

Verder waarschuwt de Nederlandse netbeheerder TenneT dat de leveringszekerheid van elektriciteit na 2030 onzeker is door de toenemende elektrificatie van mobiliteit en industrie. Dit in combinatie met een groeiende afhankelijkheid van minder voorspelbare duurzame energiebronnen zoals zon en wind. TenneT adviseert de overheid om een toekomstplan op te stellen, zoals te lezen is in het jaarlijkse rapport 'Monitoring Leveringszekerheid'.

De marktprijzen

Ontwikkeling van de marktprijzen tot en met 14 mei 2024

Ontwikkeling van stroomprijzen

Ontwikkeling van de 
gasprijs

Marktgrafieken Gas

De marktgrafieken voor gas per kalenderjaar

Ontwikkeling van de gasprijs voor de inkoopjaren '23 en '24
Kalenderjaar 2025 & 2026

Ontwikkeling van de gasprijs voor de inkoopjaren 25 en 26
Kalenderjaar 2027 & 2028

Marktgrafieken Elektriciteit

De marktgrafieken voor elektriciteit per kalenderjaar
De grafieken geven de base prijzen weer: het gewogen gemiddelde van de Peak en Off Peak Prijzen

Ontwikkeling van de stroomprijs
Kalenderjaar 2025 & 2026

Ontwikkeling van de stroomprijs
Kalenderjaar 2027 en 2028

Marktgrafieken kolen, CO2-emissierechten en olie

De prijsontwikkelingen per markt voor de komende inkoopjaren. De grafieken tonen de prijsontwikkeling vanaf twee jaar geleden tot nu. 

Kolenprijs

Ontwikkeling van de kolenprijs
Kalenderjaar 2025 - 2026

Emissierechten (CO2)

Ontwikkeling van de kolenprijs
Kalenderjaar 2025

Olieprijs

Ontwikkeling van de olieprijs
Kalenderjaar 2025 - 2026

Wat betekenen de prijsontwikkelingen voor u?

Vergelijk online de 7 grootzakelijke energieleveranciers en bekijk direct & vrijblijvend uw Offertes-op-Maat 

Start hier met uw grootzakelijke vergelijking

Vergelijk vrijblijvend

8.9
2126 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.

Bespreek vrijblijvend de inkoop van uw energie met een van onze inkoopspecialisten

Bekijk ook de voorgaande Marktupdates over de energiemarkt

Disclaimer

Dit marktrapport is een uitgave van Minder.nl. De gegevens en informatie zijn bedoeld om een beeld te schetsen van de energiemarkt en geeft het verloop van de energieprijzen in het verleden weer. De inhoud dient niet als advies te worden beschouwd en Minder.nl doet geen voorspellingen over de ontwikkelingen van de energieprijzen in de toekomst.

Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks kan de informatie onjuistheden bevatten. Lezers van dit rapport kunnen geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.