Joost Minder.nl
8.9
2147 beoordelingen op Feedback Company

Voorziet men een daling van elektriciteitsprijzen in 2016?

Main Image

Eerder al lazen wij met grote interesse het artikel van Ronald Huisman, van Energy Global. Destijd schreef hij over de voorspellingen van olieprijzen. Naar aanleiding van de “Market Review 2015”, een publicatie die in april 2016 is uitgebracht door netwerkbeheerder TenneT, heeft Ronald zijn visie rondom energieprijzen weer gedeeld. Ditmaal kijkt hij kritisch naar de door TenneT verwachte daling van de marktprijzen van elektriciteit. Wij kijken graag met hem mee.

 

In de “Market Review 2015” gaat TenneT in op de daling van de elektriciteitsprijs in Nederland. Zij schrijven deze daling toe aan de opkomst van de duurzame energie, nieuwe kolencentrales en import vanuit Duitsland. TenneT voorziet verder daling van de prijzen in 2016. Ronald Huisman weet dat nog niet zo zeker. Wat hem betreft ligt het probleem vooral in de beperkte mogelijkheden tot het opslaan van energie. Hij geeft aan dat “De marktprijs van elektriciteit afhangt van de vraag naar elektriciteit, het aanbod van elektriciteit uit wind en zon, import/export, de kostprijs en capaciteit van regelbare productie uit gas, kolen en emissierechten.” Dit zijn inderdaad veel factoren die, tezamen met het moment (wegens beperkte opslagmogelijkheden) de elektriciteitsprijs bepalen.

 

Factoren die wijzen op een daling

De ontwikkelingen binnen duurzame energie gaan snel. Deze vorm van energiewinning neemt toe in populariteit en in volume. Als er meer energie wordt gewonnen uit wind en zon, neemt de marktprijs voor elektriciteit af. Dit is een vaststaand en bewezen gegeven.

De tweede factor die zal bijdragen aan een dalende energieprijs, is de import uit Duitsland. Het “overschot” duurzame energie wordt voor weinig aan de energieleveranciers in ons land verkocht. De groei van duurzame energie bij onze oosterburen zal leiden tot meer import en dus een lagere energieprijs.

 

Factoren die allerminst op een daling wijzen

Helaas zijn er dus andere ontwikkelingen die meespelen in het ontstaan van een marktprijs. Zo neemt de vraag naar elektriciteit toe. Dit heeft alles te maken met de verwachte economische groei in ons land. Deze groei betekent meer bedrijven en meer consumptie. Dit vertaalt zich direct in een landelijk grotere afname van energie.

Zoals aangegeven in een eerder blog, is de overheid voornemens om twee kolencentrales te sluiten. Hierdoor is de capaciteit minder goed te regelen. Wind en zon zijn er wel of niet, daar valt weinig aan te regelen. Kolencentrales kunnen draaien naar behoefte. Deze mindering aan flexibiliteit zal, in ieder geval tijdelijk, leiden tot hogere prijzen.

Ook benoemt Ronald het emissierecht. Een emissierecht is het recht om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Herstel van de Europese economie zal de prijs van emissierechten eveneens doen stijgen. Dit heeft te maken met een hogere uitstoot van broeikasgassen door aantrekkende markten. Tot slot zien we dat de daling van gas- en kolenprijzen is gestopt. Een grote verdere daling lijkt niet aannemelijk.

 

Conclusie

Met twee factoren vóór en drie, of zelfs wel vier, factoren die een verdere daling van de elektriciteitsprijs eerder tegen zullen gaan, lijkt de conclusie minder zonnig dan de voorspellingen van TenneT, aldus Ronald Huisman. Voor hem is een verdere daling van de energieprijzen nog niet zo aannemelijk. Minder.nl is ook voorzichtig met voorspellingen. “Uiteindelijk zijn de meeste zakelijke ondernemers niet continu met de energiemarktprijs bezig maar met name in het jaar dat er een nieuw energie contract moet worden gesloten. Het loont vooral om de verschillende aanbieders met elkaar te blijven vergelijken op zowel voorwaarden als prijs.” Hier ziet Minder.nl nog steeds grote verschillen tussen de aanbieders in de markt. Omdat de veranderingen in de markt groot zijn, zorgt Minder.nl altijd voor het beste aanbod van dat moment. “Want uiteindelijk is de energieprijs van hét moment de enige zekerheid die we daadwerkelijk kunnen bieden.”