Joost Minder.nl
8.9
2163 beoordelingen op Feedback Company

Gebruik fossiele brandstof wordt minder; trend of toekomst

Main Image

Waar de economie ooit zo werkte dat een lagere olieprijs het gebruik en de ontwikkeling van duurzame energie deed dalen, lijkt die vlieger nu niet op te gaan. De olieprijzen zijn laag, maar duurzame energie wordt alleen maar populairder. De ontwikkelingen binnen duurzaamheid, zorgen ervoor dat fossiele brandstoffen, zoals steenkolen, olie en aardgas, steeds minder gebruikt worden. Dit wordt toegejuicht door milieugroeperingen en verschillende overheden. Waarschijnlijk sluiten in Nederland twee kolencentrales en nu heeft ook het grootste kolenbedrijf van de wereld faillissement aangevraagd. Werken we toe naar het einde van een periode of zal deze ontwikkeling zich niet echt doorzetten? En wat gaat dat dan doen met onze energieprijzen?

 

Het faillissement van Peabody, ’s werelds grootse kolenbedrijf, is niet direct een gevolg van de opkomst van duurzame alternatieven. De ruime beschikking over goedkoop schaliegas is in Amerika een belangrijke reden voor de krimp van kolenafname. Maar in ogenschouw genomen dat de prijs van kolen de afgelopen vier jaar is gehalveerd, is het toch een bijzondere ontwikkeling. Daarbij stokt de opkomst van duurzame energie allerminst, ondanks die lage kolen- en schaliegasprijs.

 

Klimaatdoelstellingen

Op iedere Europese top staan de klimaatdoelstellingen hoog op het programma. In Parijs is besloten dat Europa in 2020 20% tot 30% minder uitstoot van broeikasgassen van in 1990 wil realiseren. En 20% van de energie zou uit duurzame bronnen gehaald moeten worden.

Een collectief van bezorgde Nederlanders heeft, onder de naam Urgenda, de Nederlandse overheid aangeklaagd. Onze regering zou te weinig doen om deze klimaatdoelstellingen te behalen. De rechter heeft geoordeeld dat de overheid er alles aan moet doen om de CO2-uitstoot minimaal 25% lager te laten zijn in 2020, dan in 1990. Een bijzondere uitspraak en zeer positief als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen. De mogelijke sluiting van de twee kolencentrales heeft direct te maken met deze uitspraak. Er was in 2013 al afgesproken dat vijf centrales uit de jaren tachtig zouden sluiten, deze twee specifieke centrales zijn uit de jaren negentig. De overheid ziet deze sluiting als een belangrijke stap om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. De afname van fossiele brandstoffen is noodzakelijk om de doelstellingen van 2020 te bereiken.

 

Energieprijzen

In een eerder blog is Ronald Huisman van Energy Global al in de vraag gedoken of olieprijzen en daarmee energieprijzen te voorspellen zijn. Zijn conclusie was dat de ruimte die je moet nemen om een juiste voorspelling te maken zo groot is, dat je eigenlijk niks kan voorspellen. Wat zou de afname van de fossiele brandstof dan gaan betekenen voor de energieprijzen? Netbeheerder TenneT voorziet een daling van de elektriciteitsprijs. Huishoudens en bedrijven gaan minder betalen voor de energierekening en dat horen wij natuurlijk graag. De reden voor deze verwachte daling is onder meer de voordelige energie die uit Duitsland komt. Nederland koopt deze energie in, als in Duitsland een overschot is aan zonne- en windenergie. Er worden meer verbindingen aangelegd , waardoor we meer goedkope stroom van onze oosterburen kunnen ontvangen, aldus Tennet.

 

Minder.nl is voorzichtig met voorspellingen. Kijkend naar het verleden weten we dat vele verschillende veranderingen direct effect kunnen hebben op die verwachte prijsstijging of –daling. Wat we wel zien is dat de verduurzaming in de energie steeds meer geadopteerd wordt door grote bedrijven en overheden. We kunnen, moreel gezien en met de klimaatdoelstellingen voor 2020, niet om deze ontwikkelingen heen. Tevens zien we dat leveranciers zakelijke groene energie contracten tegenwoordig net zo scherp of zelfs scherper aanbieden dan de traditionele grijze energie contracten. Uiteraard steunen we deze ontwikkeling. Belangrijk is dat er een goede balans blijft tussen enerzijds de verduurzaming en anderzijds de leveringszekerheid. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.