Joost Minder.nl
8.9
2163 beoordelingen op Feedback Company

Stroomprijzen 2018 hoogste sinds jaren

Main Image

Inmiddels zijn er acht maanden verstreken in 2018 en kunnen we stellen dat dit een duur jaar is voor onze zakelijke elektriciteit. Sinds begin dit jaar is met name het stroomtarief fiks gestegen. Een belangrijke oorzaak is de prijs van CO2-emissierechten. Net zo’n belangrijke rol speelt de toegenomen prijs voor kolen en de Belgische kerncentrales die momenteel buiten gebruik zijn. Desondanks blijft het belangrijk de zakelijke energietarieven vast te leggen.   

Kleinzakelijke en grootzakelijke energieverbruikers hebben ieder met een apart energietarief te maken. Voor beide zijn de prijzen flink gestegen. Vorig jaar in augustus betaalde kleinzakelijk gemiddeld € 33,- voor een megawattuur stroom en in het eerste half jaar van 2018 steeg de prijs naar € 48,-. Nu in september ligt de prijs per megawattuur rond de € 60,-; een forse toename ten opzichte van een jaar terug dus. Een grootzakelijke energieverbruiker betaalt tegenwoordig 80 tot 90 procent meer. De kosten voor een megawattuur tijdens de piekuren ligt rond de €69,- en tijdens de daluren rond de € 53,-. 

De ontwikkeling van de stroomprijs in de afgelopen maanden zie je in de tabel hieronder.  

De ontwikkeling van de elektriciteitsprijs in de afgelopen maanden

Ontwikkeling energieprijzen 2018Ontwikkeling stroomprijzen 2018
Bron: Powerhouse

 

Ontwikkelingen op allerlei fronten doen het stroomtarief stijgen. Enkele van die factoren lichten we kort toe.

De CO2-emissierechten

CO2-emissierechten zijn in een korte tijd omhoog geschoten: begin 2018 kostte een certificaat ongeveer € 8,- en vandaag de dag kost een certificaat rond de € 21,-. Experts verwachten dat de komende jaren de emissierechten alleen maar duurder worden.  

CO2-emissierechten dienen een belangrijk doel: de transitie naar duurzame energie versnellen. Energieproducenten kopen via CO2-certificaten rechten om CO2 uit te mogen stoten tijdens de productie van energie. Met een enkele certificaat mogen producenten een ton CO2 uitstoten. Er wordt bewust schaarste gecreëerd door de Europese Commissie op de CO2-markt om de prijs van de certificaten op te drijven. De verwachting is dat we hierdoor sneller overgaan op groene energie. Zolang dit nog niet grootschalig gebeurt zien we de prijs van CO2-certificaten terug in ons zakelijk energietarief.  

Beschikbaarheid Belgische kerncentrales

In België zijn momenteel twee kerncentrales niet actief vanwege onderhoud waardoor onze zuiderburen Nederlands stroom importeren. Dit maakt de vraag naar stroom in ons land groter, maar ons aanbod neemt niet ineens toe; energiecentrales kunnen niet opeens fors meer stroom produceren. Meer vraag dan aanbod heeft een hoger stroomtarief als gevolg.

Het ziet er nog niet naar uit dat het onderhoud aan de Belgische kerncentrales op korte termijn afgerond is. Vrijdag 31 augustus kwam Engie Electrabel met het bericht dat de kerncentrale in het Belgische Doel in ieder geval tot en met december aan onderhoud onderhevig is.

De kolenprijs

De prijs van kolen staat momenteel hoog door de vele vraag ernaar. Aangezien het een belangrijke brandstof is van onze energie, heeft dit een verhogende invloed op het energietarief voor stroom. Met name in Zuidoost-Azië is er vanwege de groeiende economie veel vraag naar kolen.   

Een hoge olieprijs

De prijs voor een vat olie steeg onlangs met €4,- tot ongeveer € 77,50. De heeft onder andere te maken met onzekerheid over de export van olie uit Iran en Venezuela en doordat Amerika minder olievoorraad heeft. Een gevolg kan zijn dat handelaren uit voorzorg extra olie inkopen en daardoor de vraag naar olie stijgt. Doordat de olieprijs van oudsher gekoppeld is aan de stroomprijs, betalen we meer voor ons zakelijke stroom. 

Energiebelasting

De ontwikkelingen die we hierboven noemen, zijn van invloed op het zakelijke leveringstarief van gas en elektriciteit. Wat we niet moeten vergeten is dat de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) ook al enkele jaren stijgen en dit de komende jaren doorzet. De overheid bepaalt het tarief van deze heffingen en als zakelijke energieverbruiker ben je verplicht deze te betalen (mits je met je bedrijf zelf duurzame energie opwekt).  

Wie merkt de prijsstijging met name?

‘Heb je als ondernemer nu een zakelijk energiecontract nodig, dan merk je de prijsstijging,’ vertelt Rob Leek, eigenaar van Minder.nl. ‘Toch adviseren wij om het zakelijk energietarief vast te leggen en niet te kiezen voor een variabel tarief. Het is lastig om te voorspellen hoe de zakelijke energiemarkt zich ontwikkelt, maar meerdere energie-analisten geven aan niet te verwachten dat de prijzen op de korte termijn dalen. Mede vanwege de CO2-prijs. Daarnaast is een vast zakelijk tarief in 99 procent van de gevallen scherper dan een variabel tarief.’ 

Er zijn ook mensen die profiteren van deze energiemarkt en dat zijn degenen die het contract voor enkele jaren hebben vastgelegd: ‘Heb je op het moment dat de markt laag stond je zakelijk energiecontract bewust of onbewust voor enkele jaren vastgelegd dan pluk je daar nu nog de vruchten van.’

 

Rob - eigenaar Minder.nlWilt u hulp bij uw zakelijk energiecontract? 
Bel ons op 020 - 29 00 900 en onze zakelijke
energiespecialisten gaan direct voor u aan de slag. 

Rob Leek - eigenaar Minder.nl

 

Of vergelijk direct zelf alle zakelijke energieleveranciers en kies voor het scherpste online aanbod. 

Energie vergelijken MKB Energie vergelijken grootzakelijk