Joost Minder.nl
8.9
2126 beoordelingen op Feedback Company

SDE+ subsidie: Stimulering Duurzame Energieproductie

Main Image

De overheid betrekt ondernemers steeds meer bij haar doelstelling om 14 procent van alle energie in 2020 uit duurzame energiebronnen op te wekken. Bijvoorbeeld door de subsidie SDE+. Dit staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. De omschrijving zegt het al; deze subsidie is bedoeld om de productie van duurzame energie te stimuleren. Het bedrijfsleven en (non)-profitinstellingen komen in aanmerking voor deze subsidie. Benieuwd wat jouw onderneming hiervoor moet doen en hoe de subsidieregeling in zijn werking gaat? Lees dan verder.

Waarvoor is de SDE+ bedoeld?

Grijze energie is nog altijd goedkoper om op te wekken dan groene energie. Het bedrijfsleven voelt hierdoor weinig prikkels om te investeren in duurzame energie. Dit is niet bevorderlijk voor de duurzame doelstellingen van de overheid. Met de SDE+ komt hier verandering in, want het verschil in de kostprijs van beide soorten energie wordt hiermee opgeheven. Per duurzaam opgewekte kilowattuur (kWh) wordt een subsidiebedrag verstrekt. Voor bedrijven maakt het dan niet meer uit of zij grijze energie afnemen bij de energieleverancier of zelf duurzame energie opwekken. De kosten zijn nagenoeg gelijk. Bovendien dragen ze op deze manier bij aan een gezond klimaat. Een ander bijkomend voordeel: wanneer het bedrijf meer stroom opwekt dan hij op dat moment verbruikt, kan dit teruggeleverd worden op het energienet. Salderen genaamd.         

Hernieuwbare energietechnieken voor de SDE+

Duurzame energie wordt op verschillende manieren opgewekt. Door windmolens, met waterkracht of zonnepanelen bijvoorbeeld. Dit zijn hernieuwbare energietechnieken waarvan de energiebronnen constant worden aangevuld. De wind houdt bijvoorbeeld nooit op met waaien en de zon blijft altijd schijnen. De overheid verstrekt de SDE+ aan bedrijven die energie opwekken met een van onderstaande vijf hernieuwbare energietechnieken:

De SDE+: een bedrag per duurzaam opgewekte kWh

Voor iedere kWh die je als bedrijf duurzaam opwekt, ontvang je een subsidiebedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de kostprijs van grijze energie en groene energie. De overheid stelt wel vast wat het maximale bedrag aan subsidie per kWh mag zijn: het maximum basisbedrag. Dit bedrag is niet gelijk voor iedere hernieuwbare energietechniek. Ook goed om te weten: als je de subsidie toegewezen krijgt, ontvang je die voor meerdere jaren. Zo haal je de investering in de techniek er uit. Jaarlijks kan op twee momenten de SDE+ aangevraagd worden:

  • In het voorjaar; van 13 maart tot en met 5 april 2018
  • In het najaar; de datum wordt nog bekend gemaakt

Voor beide aanvraagrondes stelt de overheid een totaal bedrag voor de SDE+ vast. In het voorjaar is deze in ieder geval €6 miljard.       

De hoogte van het SDE+ subsidiebedrag

De hoogte van het subsidiebedrag per opgewekte kWh is afhankelijk van een aantal factoren. Zowel voor het bedrag per kWh als het totale subsidiebedrag. De drie factoren

  1. De kostprijs voor het opwekken van grijze energie
  2. Wanneer de subsidie aangevraagd wordt
  3. De hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag

1. De kostprijs voor het opwekken van grijze energie 

Grijze energie is vooralsnog goedkoper om op te wekken dan groene energie. De kostprijs ligt dus lager. De SDE+ subsidieert het verschil in kostprijs tussen deze twee soorten energie. Daarvoor verrekent de overheid de kostprijs van groene energie (met een maximum basisbedrag van €0,13 per/kWh) met de kostprijs van grijze energie. We leggen het uit aan de hand van een rekenvoorbeeld en met een basisbedrag van 13 eurocent die in 2017 voor zonne-energie gold:

SDE+ kostprijs groene energie grijze energie

Het verschil van 7 eurocent is het subsidiebedrag. Dus in dit geval ontvangt een bedrijf per duurzaam opgewekte kWh 7 eurocent.

De kosten voor het opwekken van grijze energie blijven niet altijd gelijk. Het ene moment is het goedkoper dan het andere moment. Hoe hoger de kostprijs voor grijze energie, hoe lager het subsidiebedrag per kWh. Het tegenovergestelde geldt ook: hoe lager de kostprijs van grijze energie, hoe hoger het subsidiebedrag per kWh. Om nog enigszins controle te houden over het subsidiebedrag, stelt de overheid de basis energieprijs vast.

Basis energieprijs

De overheid stelt een bedrag vast voor hoe laag de kostprijs van grijze energie maximaal mag zijn bij de berekening van de SDE+. Dit is de basis energieprijs. Komt de kostprijs onder deze grens, dan wordt de basis energieprijs aangehouden voor het berekenen van het subsidiebedrag.   

Aan de hand van onderstaande grafiek leggen we nog een keer duidelijk uit hoe het subsidiebedrag per kWh tot stand komt:

SDE+ Stimulering Duurzame Energieproductie. Minder.nl: zakelijke online energievergelijker

2. Wanneer de subsidie aangevraagd wordt

Het moment waarop de subsidie aangevraagd wordt in de aanvraagronde is van invloed op de hoogte van het subsidiebedrag. De aanvraagrondes zijn in 2018 opgedeeld in drie fases. In de eerste fase worden alleen projecten behandeld met een basisbedrag van maximaal €0,09 cent per kWh. In de volgende fases worden ook projecten behandeld die een hoger basisbedrag, tot 0,13 cent per kWh, krijgen.    

3. De hoogte van het aangevraagde bedrag

Hier kunnen we kort over zijn: hoe scherper het aangevraagde subsidiebedrag, hoe groter de kans dat de overheid de subsidie toewijst.

Duur van de SDE+

De SDE+ wordt voor meerdere jaren toegekend. Hoe lang u deze subsidie ontvangt verschilt per methode waarop de duurzame energie opgewekt wordt. Wel stelt de overheid ieder jaar opnieuw vast wat de kostprijs van grijze energie is. Dit heeft weer invloed op het subsidiebedrag per opgewekte kWh. Die kan dus jaarlijks verschillen.    

Uitbetaling van de SDE+

De overheid keert de SDE+ maandelijks met een voorschotbedrag uit. Bij het aanvragen van de subsidie geeft u van tevoren aan hoeveel duurzame energie uw bedrijf verwacht op te wekken. Vervolgens wordt het voorschotbedrag gebaseerd op ongeveer 80% van deze inschatting. Als het kalenderjaar voorbij is, berekent de overheid of u teveel of te weinig subsidie heeft ontvangen. Bij te weinig storten ze het resterende bedrag op uw rekening. Bij teveel wordt dit verrekend met toekomstige voorschotten.

Aanvragen van de SDE+

Wilt u de SDE+ aanvragen? Ga dan naar het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Voor uitgebreide informatie over de subsidieregeling SDE+ bezoekt u de website van de RVO en bij vragen kunt u bellen naar de RVO op 088-042 42 42. 
Bekijk ook een video met uitleg over de SDE+ op de website van de RVO.