Joost Minder.nl
8.9
2163 beoordelingen op Feedback Company

Energiebelasting en ODE stijgen met €600,- voor middelgrote mkb-er

Main Image

In 2018 stijgt de energierekening voor een middelgrote MKB’er met gemiddeld € 600,-  en voor de kleine MKB’er met € 90,-. De stijging wordt veroorzaakt door de Opslag Duurzame Energie die de overheid volgend jaar flink verhoogt en een stijging van de energiebelasting tot 2020.

Waarom stijgt de ODE

De stijging wordt met name veroorzaakt door de Opslag Duurzame Energie (ODE). Deze heffing is in 2013 in het leven geroepen om de investeringen in duurzame energie te financieren. De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+) waarmee bedrijven subsidie kunnen krijgen voor het opwekken van duurzame energie wordt met de ODE bekostigd. Momenteel zijn de kosten voor het opwekken van groene energie namelijk hoger dan de kosten voor grijze energie en op deze manier blijft het aantrekkelijk om te investeren in duurzaamheid.  

ODE tarieven

In onderstaande tabel staan de tarieven voor de ODE per kWh elektriciteit en m3 gas vermeld voor zowel het jaar 2018 als 2017.    


ODE tarieven voor 2018


Ook stijging energiebelasting

Tegelijkertijd met de stijging van de ODE worden ook de tarieven voor de energiebelasting verhoogd, omdat in het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat gedurende twee jaar, tot 2020, deze inkomstenbron € 200 miljoen extra moet opbrengen. Dit geld wordt gebruikt om energiebesparing door woningcorporaties te stimuleren, zodat huurders minder energie verbruiken. Het doel is om per 1 januari 2020 de energiebelasting weer te verlagen.

Tarieven energiebelasting

In onderstaande tabel staan de tarieven van de energiebelasting per kWh stroom en m3 gas voor zowel 2018 als 2017.

Energiebelasting stijgt in 2018


Wat opvalt aan de tarieven van de ODE en energiebelasting is dat naarmate een bedrijf meer energie verbruikt, de tarieven per kilowattuur en kubieke meter gas lager worden. Dus ondanks dat een grootverbruiker meer bijdraagt aan milieuvervuiling en meer energie verbruikt, wordt hij hier in verhouding minder voor belast dan een kleinverbruiker. De overheid heeft bewust gekozen voor deze degressieve tariefstructuur om de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven niet nadelig te beïnvloeden.

Wat betaalt de MKB’er volgend jaar aan heffingen?

Voor een kleine MKB’er met een jaarlijks energieverbruik van 2.000 m3 gas en 6.500 kWh stroom stijgt de energierekening met € 90,-.


Energiebelastingen voor een kleine MKB-er


Voor een grote MKB’er met een jaarlijks energieverbruik van 8.000 m3 gas en 50.000 kWh stroom stijgt de energierekening met bijna € 600,-.


De energierekening voor een middelgrote mkb-er stijgt met 600 euro


Grootste deel van de energierekening op aan energiebelasting

Van de totale energiekosten die een MKB’er betaalt, gaat ruim een derde naar de overheid. Dit bedrag omvat de ODE, energiebelasting en 21% btw (per 1 juli 2022 is de btw op energie voor een half jaar verlaagd naar 9 procent). De voorspelling is dat de ODE de komende jaren verder stijgt om de doelen uit het Energieakkoord te behalen. Daarmee stijgt de energierekening alleen nog maar verder. Het is nog onbekend wat de variabele energietarieven per 1 januari doen, deze tarieven wijzigen twee keer per jaar. De afgelopen jaren was er sprake van een daling, maar de laatste maanden is juist weer een sterke stijging te zien. Dus naast de ODE en energiebelasting, is de kans groot dat de leveringstarieven ook de zakelijke energierekening doen stijgen.

Opbouw van de zakelijke energierekening

In onderstaande tabellen en cirkeldiagrammen staat de opbouw van de zakelijke energierekening voor een kleine MKB’er en een middelgrote MKB’er. Voor iedere kostenpost hebben we met onderstaande tarieven gerekend:

  • Leveringstarieven uit het scherpste aanbod van Minder.nl voor een eenjarig contract (peildatum 9 oktober 2017)
  • Netbeheerkosten van 2017
  • Overheidsheffingen uit 2017

1. Totale energiekosten voor een kleine MKB'er: 2000 m3 gas en 6500 kWh stroom


De totale energiekosten voor een kleine mkb-er

*Netto leveringstarief stroom per kWh: € 0,038
  Netto leveringstarief gas per M3: € 0,19721
**vermindering energiebelasting is een bedrag wat de overheid teruggeeft, omdat energie als een basisbehoefte wordt gezien.Verdeling van de verschillende kostenposten voor een kleine MKB'er

De opbouw van energiekosten voor een kleine mkb-er


2. Totale energiekosten voor een middelgrote MKB'er: 8000 m3 gas en 50.000 kWh stroom.


Gebaseerd op een aansluitwaarde van 3x35A voor elektriciteit en G6 voor gas.


De totale energiekosten voor een middelgrote MKB'er

*Netto leveringstarief stroom per kWh: € 0,039
  Netto leveringstarief gas per M3: € 0,19721
**vermindering energiebelasting is een bedrag wat de overheid teruggeeft, omdat energie als een basisbehoefte wordt gezien.Verdeling van de verschillende kostenposten voor een middelgrote MKB'er

Opbouw van de zakelijke energiekosten voor middelgrote mkb'er

Vermindering Energiebelasting blijft gelijk

Het bedrag dat u terugkrijgt van de overheid, omdat gas en stroom als een basisbehoefte wordt gezien, verandert voor 2018 nog niet, maar wel per 2019. Volgend jaar is de vermindering energiebelasting nog € 308,54 per jaar en in 2019 daalt het bedrag naar € 257,- (beide excl. btw). 

Netbeheerkosten stijgen ook

Onlangs dienden meerdere netbeheerders een voorstel in voor de nieuwe netbeheertarieven. Ook voor deze kostenpost kunt u een stijging verwachten. De netbeheerders verwachten gezamenlijk € 180 miljoen extra nodig te hebben om het energienet goed te onderhouden, wat een prijsstijging is van 5 procent. Bij Stedin en Enduris stijgen de netbeheerkosten het meest.

Overigens heeft de ACM nog niet definitief akkoord gegeven op de voorstellen van de netbeheerders, maar in de praktijk gebeurt dit meestal wel.

De prijsstijgingen van de energiebelastingen hebben duidelijk te maken met de ambitie om meer energie uit duurzame energiebronnen te halen. Daardoor zitten er twee kanten aan het verhaal: enerzijds stijgen de vaste lasten voor alle MKB'ers, anderzijds worden de opbrengsten geïnvesteerd in projecten waar we uiteindelijk met z’n allen van profiteren: een gezonder klimaat.   

Bespaar zoveel mogelijk op de zakelijke energiekosten

Zoals u net heeft gelezen stijgt juist het gedeelte van de zakelijke energierekening waar u geen invloed op heeft (de belastingen en wellicht ook de netbeheerkosten). In dit geval is het extra belangrijk om te besparen op de kosten waarop dit wel mogelijk is: de leveringstarieven van energieleveranciers. Maak daarom direct een online zakelijke energievergelijking en binnen 2 minuten ziet u wat het scherpste aanbod is voor uw bedrijfssituatie.


Energie vergelijken zakelijk