Joost Minder.nl
8.9
2100 beoordelingen op Feedback Company

De energierekening stijgt fors voor de mkb'er

Main Image

De energierekening voor mkb’ers stijgt volgend jaar met een aanzienlijk bedrag. Gemiddeld genomen betaalt een middelgrote mkb’er per jaar €1160,- meer aan energiekosten en een kleine mkb’er €185,-. Voor beide betekent dit een stijging van 7 à 8 procent blijkt uit een berekening van zakelijke energievergelijker Minder.nl.
De energierekening neemt per 1 januari toe, omdat alle onderdelen van de energierekening omhoog gaan:

  • Leveringskosten (van de energieleveranciers)
  • Energiebelastingen (van de overheid)
  • Netwerkkosten (van de netbeheerders)

Stijging leveringskosten van energie

De berekening van de zakelijke energierekening voor 2018 is gebaseerd op de variabele energietarieven voor 2018 van Eneco. Twee keer per jaar wijzigen die energietarieven: op 1 januari en 1 juli en zoals verwacht stijgen de tarieven. Het leveringstarief voor stroom zorgt voor de grootste stijging. Bij Eneco neemt het tarief voor stroom toe met ruim 5 procent en voor gas met bijna 3 procent. Gezien de stijging op de inkoopmarkt voor energie en gebaseerd op historische data verwacht Minder.nl dat de twee andere grote energieleveranciers Nuon en Essent met een soortgelijke prijsstijging volgen.

Voor de levering van energie betaalt een middelgrote mkb’er met een energieverbruik van 50.000 kWh stroom en 8.000 m3 gas volgend jaar gemiddeld tussen de €150,- en €170,- meer. Voor een kleine mkb’er met een energieverbruik van 6.500 kWh stroom en 2.000 m3 gas worden de leveringskosten gemiddeld tussen de €30,- en de €40,- duurder. Beide bedragen zijn inclusief btw.

Omslag in de dalende trend

Jarenlang was er een dalende trend in de leveringskosten voor energie, maar sinds begin 2017 is hier een omslag in gekomen met een duidelijke stijging. ‘Deze trend zet zich door in 2018 en dat voelen ondernemers in hun portemonnee,’ vertelt Rob Leek, eigenaar van Minder.nl. ‘Jarenlang was er sprake van dalende inkoopprijzen op de groothandelsmarkt voor energie wat leveranciers doorberekenden in hun energietarieven. Sinds begin 2017 is hier duidelijk een verandering in gekomen.’

Energiebelastingen stijgen ook

Van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE), geheven door de overheid, was al bekend dat de tarieven per 1 januari 2018 omhoog gaan. Een middelgrote mkb’er betaalt volgend jaar grofweg €715,- meer aan heffingen over het energieverbruik en een kleine mkb’er betaalt gemiddeld €110,- meer.

Met name de ODE stijgt, zodat de overheid kan investeren in het opwekken van duurzame energie om aan de klimaatdoelen te voldoen. In 2018 moet de ODE een bedrag van €1 miljard opbrengen. Het totale energieverbruik in Nederland daalt echter waardoor ook deze inkomstenbron voor de overheid daalt. Om toch te garanderen dat de ODE voldoende opbrengt, verhoogt de overheid de tarieven. Daarbij komt een tijdelijke verhoging van de energiebelasting tot 2020 om woningcoöperaties te stimuleren energie te besparen. In totaal is €400 miljoen extra nodig.

Hogere netbeheerkosten

Momenteel buigt de toezichthouder ACM zich over alle tarievenvoorstellen van netbeheerders voor 2018. Bij de meeste netbeheerders is er sprake van een stijging waarvan de grootste stijging plaatsvindt bij Liander, Stedin en Enduris. Als alle voorstellen worden goedgekeurd betaalt een kleine mkb’er ruim €35,- meer aan netbeheerkosten bij Liander, een stijging van 9 procent. Een middelgrote
mkb’er betaalt bij Enduris maar liefst 14 procent meer, een stijging van €275,-. Al met al bestaat voor beide type ondernemers de zakelijke energierekening voor gemiddeld 60 procent uit ODE, energiebelasting en netbeheerkosten. Zie de opbouw van de energiekosten in onderstaande grafieken. 

 

Opbouw van de zakelijke energiekosten voor een mkb bedrijf

 

 

Opbouw van de zakelijke energiekosten voor een ondernemer met een middelgroot bedrijf

 

Precariobelasting laat netbeheerkosten stijgen

De precariobelasting, de kosten die netbeheerders aan gemeentes betalen voor het hebben van leidingen in de grond, speelt een belangrijke rol in de stijging van de netbeheerkosten. Meerdere gemeentes die in de regio’s van Liander vallen, heffen precario waardoor de netbeheerkosten stijgen. Bij Enexis speelt de precario minder sterk een rol waardoor die kosten aanzienlijk minder stijgen.  

In een reactie laat Franc de Korte, woordvoerder van Stedin, weten ‘De precariobelasting is de reden voor de verhoging van de netbeheerkosten.’ De Korte geeft aan dat Nederland gezamenlijk €60 miljoen aan precariobelasting betaalt, wat neerkomt op €30,- per persoon. Per 1 januari 2022 wordt de precariobelasting afgeschaft. Echter vanwege het na-ijleffect belasten netbeheerders de precario pas twee jaar later door aan bedrijven en consumenten waardoor zij de afschaffing pas over 7 jaar merken.

Scherpe tarieven nu het nog kan
Gezien de stijging van alle kostenposten op de energierekening in 2018 doe je er als ondernemer goed aan om de scherpste leveringstarieven te contracteren nu het nog kan.  ‘Veel ondernemers willen zich de komende jaren verzekeren van scherpe energietarieven’, vertel Rob. ‘Daarom zien we dat 80 procent van onze klanten momenteel, voor de stijging, een zakelijk energiecontract afsluit voor drie jaar met vaste energietarieven.’


Energie vergelijken MKB Energie vergelijken grootzakelijk