Joost Minder.nl
8.9
2163 beoordelingen op Feedback Company

Verrassing! De klimaatplannen verlagen je zakelijke energierekening

Main Image

De klimaatrapporten die deze week uitkwamen, zorgde voor een verrassende wending: de overheid heeft besloten de kleine energieverbruikers vanaf 2020 minder te belasten voor de milieuvervuiling. Juist het bedrijfsleven, de grote industrieën, gaan meer betalen. Vanaf 2020 geldt dus het principe: de vervuiler betaalt.

Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau presenteerden deze week de verwachte kosten en haalbaarheid van de klimaatplannen. In de klimaatrapporten die woensdag 13 maart gepresenteerd werken, stonden ten minste twee belangrijke conclusies:

  1. De klimaatdoelstellingen voor 2030 gaan we net niet halen.
  2. Met de huidige plannen betalen kleinverbruikers van energie aanzienlijk meer voor de milieuvervuiling dan het bedrijfsleven.

Tot 2030 zullen de jaarlijkse kosten van het klimaatakkoord toenemen tot 1,9 miljard euro. Wat overigens lager is dan verwacht. Om die 1,9 miljard te kunnen bekostigen, kwam de overheid vervolgens snel met een verrassende reactie. Het bedrijfsleven gaat meer opdraaien voor de milieuvervuiling middels een CO2-heffing. Dit zijn vooral de energiebedrijven en de grote industrieën. Deze maatregel, die eerst onmogelijk bleek, blijkt nu toch wél mogelijk.   

Het blijft niet alleen bij de CO2-belasting. De overheidsheffingen op energie dalen ook voor kleinzakelijke energieverbruikers. De grootverbruikerstarieven gaan juist omhoog, zodat de industrie ook via deze weg meer betaalt aan de transitie naar duurzame energie.  

Shift in de kosten voor de klimaatplannen

Met bovengenoemde maatregelen vindt er een shift plaats in de verdeling van de kosten voor de energietransitie. Particulieren en kleinzakelijke verbruikers betaalden tot nu toe in verhouding net zoveel als de vervuilende industrieën. De verdeling was fifty-fifty. Dit verandert per 2020. De kleinverbruikers brengen in de toekomst een derde van de kosten voor de energietransitie. De vervuilende industrie betalen straks tweederde van de kosten.

Er is toch al een CO2-heffing?

De industrie is al bekend met een CO2-heffing. Dit is de Emissions Trading Scheme en geldt voor heel Europa. Daar bovenop voert Nederland dus een eigen CO2-taks in. Over hoeveel die taks bedraagt, is nog geen overeenstemming. Groenlinks kwam eerder al met een voorstel voor CO2-belasting dat in de volksmond de ‘Klavertaks’ wordt genoemd, maar deze is nog lang niet zeker.

Als de Klavertaks onze toekomstige CO2-taks wordt, dan betalen bedrijven in 2020 per ton CO2-uitstoot 25 euro belasting. Oplopend tot 100 euro in 2030. Dit komt bovenop de bestaande Europese CO2-heffing. Momenteel ligt die rond de 20 euro per ton CO2-uitstoot en neemt toe tot ruim 46 euro in 2030.

Hoe de CO2-taks exact vormgegeven wordt, is waarschijnlijk eind april bekend. Eerst moeten de betrokken partijen het eens worden. Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat wil in ieder geval niet dat de grote industrieën massaal ons land verlaten vanwege een hoge CO2-belasting. Dus ja, er moet een heffing gevraagd worden, maar niet zo hoog dat het de industrie echt pijn doet. Het wordt nog een hele uitdaging om het juiste bedrag vast te stellen.

De opbrengsten gaan terug naar de industrie

De opbrengsten van de CO2-belasting worden geherinvesteerd in de industrie. De industrie gebruikt dit geld om groene technologieën verder te ontwikkelen en kan daardoor duurzamer te werk gaan. Uiteindelijk hebben die bedrijven minder CO2-uitstoot waardoor ze ook minder CO2-belasting betalen. Deze belasting moet dus bevorderend werken voor de energietransitie. Toch is er ook een keerzijde. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat het bedrijfsleven tachtig procent van de extra kosten doorberekent. Dus producten en diensten worden door de CO2-belasting waarschijnlijk duurder.

Zweden heeft al een eigen CO2-taks

Zweden is een voorbeeld van een land dat al dertig jaar een eigen CO2-taks heeft. Het land is graag een voorloper op duurzaamheid en de invoering van de CO2-taks is hier onderdeel van. Momenteel betaalt de Zweedse industrie voor de nationale en Europese CO2-taks rond de 114 euro per ton CO2 uitstoot.

Toch is rondom de Zweedse CO2-taks niet alles rozengeur en maneschijn. Jarenlang was de CO2-belasting namelijk niet voor ieder bedrijf gelijk. Kort na de introductie van de CO2-taks kregen vervuilende industrieën nog forse kortingen. Anders dreigden ze naar het buitenland te vertrekken. Inmiddels is de CO2-belasting voor iedere sector gelijk, maar betalen enkele bedrijven nog steeds minder omdat zij ook al de Europese CO2-emissierechten betalen.

Waarom is Zweden een voorbeeld voor Nederland? Omdat we hier een stevige lobby hebben van de industrie zoals Tata Steel en Shell. Grote kans dat ook zij aandringen op uitzonderingen op de CO2-taks. Waardoor het realistisch is dat in Nederland een soortgelijke introductie van de CO2-taks komt als in Zweden.

Eind april meer duidelijkheid

Eind april komt de overheid met meer concrete klimaatplannen. Dus ze hebben nog zes weken om het eens te worden over de CO2-taks. En de industrie nog zes weken om een stevige lobby te voeren.

Zakelijke energie

Op Minder.nl kun je binnen 2 minuten zakelijke energieleveranciers vergelijken. Alle scherpe aanbiedingen krijg je in een duidelijk overzicht gepresenteerd. Het beste aanbod voor jouw bedrijfssituatie kun je direct online aanvragen.  


MKB energie vergelijkenEnergie vergelijken grootzakelijk


               
Annemieke - Minder.nlGeschreven door:
Annemieke. Vanaf de start van Minder.nl schrijft zij over alles wat met zakelijke energie te maken heeft. De uitdaging ligt bij haar in het leuk en begrijpelijk maken van de complexe energiemarkt.

"Als een ondernemer na het lezen van mijn artikel denkt: daar heb ik wat aan! dan ben ik blij."