Joost Minder.nl
8.9
2163 beoordelingen op Feedback Company

Overheid overweegt energiebesparing bedrijven af te dwingen

Main Image

Nederland dreigt de doelstellingen van het energieakkoord niet te behalen. Volgens dit akkoord moeten landen hun CO2-uitstoot terugdringen met 20% tot 30%. Huishoudens en met name bedrijven, verbruiken nog steeds te veel energie om deze daling in 2020 te realiseren. De overheid overweegt nu om nieuwe wetgeving over energiebesparing in het leven te roepen voor bedrijven.

 

De minister van Economische Zaken, Kamp, houdt de cijfers nauwlettend in de gaten. Hij heeft een grote verantwoordelijkheid in het naleven van het energieakkoord. Ed Nijpels, VVD, is voorzitter van de commissie die controleert of de afspraken uit het akkoord worden nagekomen. Hij denkt dat de invoering van wettelijke verplichtingen noodzakelijk zijn om de CO2-uitstoot voldoende terug te dringen. Grote mogelijkheden tot besparing liggen bij grote, vaak internationale, industrieën. Deze ruim 100 bedrijven hadden eerder al toegezegd zich hiervoor in te zetten, in de praktijk is er slechts bij enkele bedrijven daadwerkelijke besparing gerealiseerd.

 

Wat wil de overheid doen?

Er zijn verschillende manieren om het energieverbruik terug te dringen. Een optie is om de verantwoordelijkheid bij de energieleveranciers te leggen. Het is de vraag hoe dit aangepakt zou moeten worden. Een tweede, meer waarschijnlijke mogelijkheid, is bedrijven verplichten energiebesparende maatregelen in te voeren. Dit kan isolatie zijn, maar ook nieuwe verwarmingssystemen. Verouderde kantoorpanden zullen waarschijnlijk naar hun energielabel moeten kijken, dit mag niet lager zijn dan C. Of de afspraken zeker worden ingevoerd en hoe ze er exact uit gaan zien is nog niet bekend.  Vanaf 1 oktober van dit jaar zouden de nieuwe maatregelen moeten gaan gelden, dus tegen die tijd zal er ook meer duidelijk zijn.

 

Wat vinden wij van deze besparingswetgeving?

Natuurlijk moeten we dergelijke initiatieven toejuichen. Het is voor ons allemaal duidelijk dat er iets moet gebeuren. Greenpeace en andere milieu-organisaties zijn heel tevreden met de geplande aanscherpingen. Minder.nl wil een kanttekening plaatsen. De overheid is vaker met grote initiatieven gekomen om de klimaatstijging tegen te gaan. Het energielabel op huizen was daar een mooi voorbeeld van. Uiteindelijk is dat plan wel uitgevoerd, maar de praktijk is dat er nu nog weinig naar gekeken wordt. Het zou mooi zijn als dergelijke initiatieven gemeengoed worden en top-of-mind, zoals de spaarlamp en led-lamp of het scheiden van groenafval en papier. Uiteindelijk werken dergelijke voorstellen en zelfs wetten alleen maar als ze gedragen worden door de wetgevende macht, de controlerende macht en de burgers en bedrijven. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we niet ons blind staren op nieuwe wetgeving maar zelf de verantwoordelijkheid nemen. Voor bedrijven zijn er legio mogelijkheden om met energie besparing aan de slag te gaan.