Joost Minder.nl
8.9
2147 beoordelingen op Feedback Company

De voordelen en risico's van een dynamisch energiecontract

Main Image

Leestijd: 3 minuten | Geschreven door: Annemieke Annemieke

Naast de twee gangbare energiecontracten met vaste óf variabele tarieven heeft er zich een derde, interessante variant aangediend. Namelijk, het dynamische energiecontract. Wellicht een goede optie voor je nu de energiemarkt zo turbulent is. Want ook al ontkom je niet aan een hogere energierekening als je zakelijk energiecontract afloopt, het is wel zo prettig als je kunt besparen waar mogelijk. Of een energiecontract met dynamische energieprijzen dit voor jou mogelijk maakt, hangt af van je situatie. Waarom vertel ik je in dit blog.

 

Dit artikel in het kort:

 • Bij dynamische tarieven betaal je de inkoopprijs voor energie en een transparante opslag aan de leverancier

 • Bij harde wind of veel zon zijn de stroomprijzen op de handelsmarkt aanzienlijk lager en soms zelfs negatief waardoor dynamische energieprijzen óók negatief kunnen zijn (je krijgt dan geld toe)

 • Uit onze prijsvergelijking blijkt dat op dit moment de dynamische energieprijzen de voordeligste optie zijn in vergelijking met vaste en variabele tarieven

 • Tegelijkertijd bieden dynamische energieprijzen minder zekerheid dan vaste tarieven. Een risico om rekening mee te houden.

 

Het artikel gaat hieronder verder ↓

 


Vergelijk kosteloos het aanbod met dynamische energietarieven

 

Vergelijk & bespaar

100% onafhankelijk & vrijblijvend

8.9
2147 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.

 


 

Met dynamische tarieven betaal je de inkoopprijs voor je energie

Het principe van dynamische energietarieven is simpel: het leveringstarief dat je betaalt voor je stroom en gas is gelijk aan de inkoopprijs op de handelsmarkt voor energie plus een transparante opslag van de energieleverancier.

Je betaalt dus de inkoopprijs die geldt op de handelsmarkt. Automatisch betekent dit dat je energietarieven direct mee bewegen met de prijsontwikkelingen op de handelsmarkt.

Drie kenmerken van dynamische tarieven:

1. Voor stroom verschilt het leveringstarief van uur tot uur

Op de handelsmarkt geldt ieder uur een ander stroomtarief. De leverancier kijkt daarom naar je verbruik in een specifiek uur en vermenigvuldigt dit met de inkoopprijs van dat moment plus de opslag.

(Op sommige momenten is de inkoopprijs negatief omdat er veel duurzame stroom opgewekt wordt door gunstige weersomstandigheden. Verderop in dit artikel gaan we in op hoe dit je energiekosten beïnvloedt.)

2. Voor gas verschilt het leveringstarief per dag

De inkoopprijs voor gas varieert per dag. Dus voor gas geldt dat de leverancier kijkt naar wat je hebt verbruikt op een specifieke dag en vermenigvuldigt dit met de inkoopprijs op die dag plus een opslag.

3. Je zit niet vast aan een bepaalde contractperiode. Je mag ieder moment kosteloos opzeggen

Het prettige van een energiecontract met dynamische leveringstarieven is dat je ieder moment kosteloos kunt opzeggen en kunt overstappen naar een andere energieleverancier. Je hebt zodoende niet te maken met een mogelijke opzegboete omdat je voortijdig je contract opzegt. (Een risico waar wel sprake van is als je een energiecontract met vaste leveringstarieven ruim voor de einddatum opzegt). Het voordeel is dat je direct gebruik kunt maken van een voordeliger energie-aanbod mocht die voorbij komen.

Natuurlijk kleeft er ook een keerzijde aan het dynamische leveringstarief en dat is de mate van onzekerheid. De ontwikkeling van de energieprijzen is namelijk niet te voorspellen. Aangezien je energietarieven meebewegen met die ontwikkeling kunnen je tarieven dalen, maar ook stijgen. Je weet het simpelweg niet van te voren. Dus wanneer door wereldwijde ontwikkelingen de energieprijzen op de handelsmarkt stijgen, stijgen je dynamische energietarieven automatisch mee. Dit is vergelijkbaar met de prijsontwikkeling van variabele tarieven. Hierover later meer.

Hoe je maandelijkse voorschotbedrag wordt bepaald

Bij dynamische energietarieven betaal je net als bij de gangbare zakelijke energiecontracten maandelijks een voorschotbedrag voor je energie. Het verschil is dat je bij een dynamisch contract iedere maand wordt afgerekend op basis van de energie die je werkelijk verbruikte. Dit betekent dat maandelijks wordt gekeken wat je aan energiekosten hebt gemaakt en hoe hoog je voorschotbedrag was. Vervolgens wordt dit met elkaar verrekend. Bij andere contracten vindt deze verrekening jaarlijks in plaats van maandelijks plaats.

Aangezien de dynamische tarieven van te voren niet vast staan, lijkt het wellicht complex om een voorschotbedrag vast te stellen. De leverancier heeft hier echter een oplossing voor.

Van tevoren stelt hij namelijk een indicatief dynamisch leveringstarief vast op basis van de actuele marktprijzen. Gedurende het jaar kan dit indicatieve bedrag wijzigen, afhankelijk van hoe de prijzen zich ontwikkelen. Het tarief vermenigvuldigt de leverancier met je jaarverbruik (dat gebaseerd is op je verbruik in het verleden). Vervolgens bepaalt je leverancier aan de hand van die berekening je voorschotbedrag. Het voorschotbedrag hoeft niet voor iedere maand gelijk te zijn. Als de prijzen stijgen dan zal je voorschot ook toenemen. Als de prijzen dalen, daalt je voorschot uiteraard ook.

Wat als je werkelijke energiekosten verschillen van je voorschotbedrag?

Iedere maand word je afgerekend op basis van je werkelijke verbruik. De leverancier vergelijkt daarom na maand X het betaalde voorschotbedrag met je werkelijk gemaakte energiekosten van die maand. Vielen je energiekosten hoger of lager uit dan je voorschotbedrag dan wordt dit verschil met elkaar verrekend.

Nog een belangrijk onderdeel om te noemen is het volgende. Je leverancier deelt je jaarverbruik door twaalf en houdt dit volume aan voor het vaststellen van je maandelijkse voorschotbedrag. Dus stel dat je 1200 kWh per jaar verbruikt, dan gaat de leverancier ervan uit dat je iedere maand gemiddeld 100 kWh verbruikt. Terwijl er tussen het verbruik in de zomer en in de winter meestal een groot verschil zit. 

In de zomer verbruik je maandelijks wellicht slechts 50 kWh stroom per maand. Bij het verrekenen van het voorschotbedrag en de werkelijke energiekosten, zal je geld terugkrijgen. In de wintermaanden kan dit juist andersom zijn. Je stroomverbruik neemt toe, maar je voorschotbedrag dekt niet de volledige energiekosten van die maand. In dit geval is de kans groter dat je naderhand moet bijbetalen.

Deze werkwijze zal wennen zijn, maar aan de andere kant betaal je iedere maand voor de energie die je in die specifieke periode verbruikt.

 

Opbouw van het voorschotbedrag bij dynamische energieprijzen

Zoals bij iedere leverancier betaal je een voorschotbedrag bij dynamische tarieven. Die bestaat uit:

 • De leveringskosten: inkoopprijs van je energie, de transparante opslag en de vaste leveringskosten (administratiekosten)
 • De netbeheerkosten
 • De overheidsheffingen (Opslag Duurzame Energie, energiebelasting en btw)

 

Bij negatieve stroomprijzen krijg je geld toe

Nu de investeringen in duurzame energie volop gaande zijn, komen negatieve stroomprijzen vaker voor. Met name in de weekenden. Je moet het namelijk zo zien: wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn, wordt er volop groene stroom geproduceerd. Hierdoor is er met enige regelmaat een overschot aan stroom. Meer aanbod dan vraag naar energie doet de prijs dalen. Zelfs tot in de negatieve bedragen aan toe. Het mooie is: op deze momenten krijg jij betaalt voor de energie die je verbruikt. Anderzijds, heb je zonnepanelen op je dak en lever je op dat moment veel stroom terug dan zal je terugleververgoeding tegenvallen...

Handig: van tevoren kun je inzien wanneer negatieve stroomprijzen zich voordoen. Het perfecte tijdstip dus om je energieslurpers aan te zetten.

 

De belangrijkste verschillen tussen dynamische, vaste en variabele energiecontracten

Tussen de drie type tarieven doen de belangrijkste verschillen zich voor op het gebied van:

 • De prijs
 • De looptijd van het energiecontract

De prijs

Een eerste noemenswaardig verschil is de prijs. Bij dynamische en variabele leveringstarieven weet je niet welke tarieven je in de aankomende maanden of jaren betaalt. De tarieven variëren namelijk. De dynamische tarieven variëren op dagelijkse basis en de variabele tarieven in ieder geval op 1 januari en 1 juli. Maar we zien steeds vaker dat leveranciers de variabele tarieven ook tussentijds wijzigen door de turbulente energiemarkt. Dit is een andere werkwijze dan bij vaste leveringstarieven. Met vaste tarieven weet je voor de duur van je energiecontract exact wat je betaalt voor je stroom en gas. Er doen zich geen verrassingen voor.

Vaste prijzen bieden daarom zekerheid waardoor sommige bedrijven hier de voorkeur aan geven. Als die prijs namelijk doorberekend kan worden aan de eindverbruiker ondervinden ze er geen hinder van. Terwijl andere bedrijven juist bij voorkeur meer flexibiliteit willen. Dus de keuze voor dynamische, variabele of vaste tarieven is afhankelijk van je voorkeuren.

De looptijd van je contract

Bij het contract voor mkb energie met dynamische energietarieven kun je op ieder moment kosteloos opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Van een opzegboete is geen sprake. Vaak werkt dit ook zo bij energiecontracten met variabele tarieven. Bij vaste energietarieven dien je doorgaans klant te blijven gedurende de looptijd van je contract. Doe je dit niet dan loop je het risico op een opzegvergoeding.

Dynamisch, variabel of vast: wat is de voordeligste optie?

In onderstaand overzicht zie je dat de dynamische energietarieven op dit moment het voordeligste uitvallen op jaarbasis. Dit geldt voor een gemiddeld energieverbruik voor MKB van 6500 kWh stroom en 2000 m3 gas.

Belangrijk om te noemen is dat de dynamische energietarieven geldig zijn op 18 augustus 2022 en van uur tot uur kunnen verschillen. Dit betekent dat de prijsverhoudingen over bijvoorbeeld een maand gewijzigd kunnen zijn. Tegelijkertijd wijzigen de variabele tarieven eveneens met regelmaat. Vaak als de energiemarkt gestegen is.

 

tabel met een overzicht van de verschillende type tarieven

Een overzicht van de totale jaarkosten voor stroom per type aanbod

 

tabel met een overzicht van de verschillende type tarieven

Een overzicht van de totale jaarkosten voor gas per type aanbod

 

 • Alle bedragen zijn exclusief btw en overheidsheffingen
 • De tarieven van Nieuwestroom zijn verwachte tarieven voor de komende 12 maanden. Gebaseerd op een gemiddelde EPEX-prijs van circa €0,30400 per kWh en haar verwachte gemiddelde LEBA-prijs van circa €1.401 per m3.
 • Nieuwestroom hanteert een opslag van €0.014 per kWh en €0.059 per m3. De opslag is meegerekend in bovenstaande bedragen
 • De variabele tarieven behoren bij het standaard modelcontract van Vattenfall, Eneco en Essent.
 • Aangezien leveranciers diverse tarieven hanteren, is het mogelijk dat je andere variabele tarieven betaalt indien je klant bent bij een van deze leveranciers
 • Peildatum van de tarieven van Nieuwestroom en Innova: 18 augustus 2022

Dat de dynamische tarieven momenteel als voordeligste naar voren komen, is niet verwonderlijk gezien de uitzonderlijke situatie op de huidige energiemarkt. Mede door de oorlog in Oekraïne bestaat er veel onzekerheid over de levering van gas en de energieprijzen. Het voordeel van een dynamisch energiecontract is dat het voor de leverancier relatief weinig risico oplevert. Dit werkt als volgt.

Een leverancier met dynamische energiecontracten koopt op dagelijkse basis energie in. Jij als klant word afgerekend op basis van de actuele inkoopprijs. Stel dat jij morgen als klant zijnde vertrekt dan koopt de leverancier simpelweg geen energie meer voor je in. Het voordeel is dat hij geen onnodige kosten maakt én minder prijsrisico hoeft in te calculeren.

Voor jou als verbruiker bieden dynamische tarieven juist meer onzekerheid dan vaste tarieven. Het is bijvoorbeeld niet te voorspellen hoe de energieprijzen zich tijdens de wintermaanden ontwikkelen. Stel dat de prijzen op de inkoopmarkt stijgen, dan stijgen ook je dynamische leveringstarieven. Dezelfde werkwijze geldt voor variabele tarieven. Daarentegen zit je niet vast aan een specifieke contractduur. 

Geen advies, wel ter kennisneming

Je weet nu wat een dynamisch energiecontract inhoudt en hoe deze zich verhoudt tot de vaste en variabele energiecontracten. Welk type zakelijk energiecontract voor jouw bedrijf vervolgens het beste is, hangt af van je eigen wensen en behoeften én je huidige energietarieven. Weeg daarom goed je opties af en vergelijk zakelijke energie.

 


Vergelijk kosteloos het aanbod met dynamische energietarieven

 

Vergelijk & bespaar

100% onafhankelijk & vrijblijvend

8.9
2147 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.

 


 

Wil je weten of dynamische energietarieven interessant voor jou zijn?

Bel of chat vrijblijvend met een van onze energiespecialisten.

Saskia
Anita -

Saskia en Anita
Energie-experts bij Minder.nl